Wanneer ontvangt u de eindafrekening

Wanneer u bent overgestapt naar een andere energieleverancier, dan moet de oude energieleverancier u binnen 2 maanden een eindafrekening toesturen. Op de eindafrekening staat hoeveel energie (stroom en gas) u hebt verbruikt en of u moet bijbetalen of juist geld terug krijgt. Ook als uw gaat verhuizen maar niet bent overgestapt naar een andere energieleverancier moet de energieleverancier u binnen 2 maanden een eindafrekening toesturen.

Ik heb geen eindafrekening gekregen

Wanneer u niet binnen 2 maanden een eindafrekening hebt ontvangen dan kunt u het beste even contact opnemen met uw energieleverancier. U kunt dan vragen wat de reden is waarom u geen eindafrekening hebt ontvangen en wanneer u deze dan wel zal ontvangen. Als uw energieleverancier u geen of geen duidelijk antwoord kan geven waarom u geen eindafrekening hebt gekregen kunt u bezwaar aantekenen.

Bezwaar aantekenen

Bezwaar aantekenen is formeel aangeven dat u ergens niet tevreden mee bent en dat u graag wilt zien dat dit wordt opgelost. Bezwaar indienen doet u altijd met een aangetekende brief. Door de brief aangetekend te versturen hebt u bewijs dat u de brief hebt ingediend.

Wij raden u aan om eerst de algemene voorwaarden van het energiebedrijf te lezen. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen. En hoe snel u dat moet doen. Over het algemeen stuurt een aangetekende brief aan het energiebedrijf. Hierin moet u in ieder geval de volgende punten aangeven.

  • waarom u niet tevreden bent over uw eindafrekening, en ook niet over de oplossing van het energiebedrijf;
  • wanneer u een reactie van het energiebedrijf wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken.

Uw energiebedrijf moet dan een beslissing nemen en die zo snel mogelijk aan u laten weten. Hieronder ziet u een voorbeeld brief die u kunt gebruiken voor het indienen van een bezwaar.

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Klacht over jaarafrekening/eindafrekening

[Weglaten wat niet van toepassing is]

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik mijn klacht over mijn jaarafrekening/eindafrekening [Weglaten wat niet van toepassing is] aan u kenbaar maken. Mijn klacht betreft het volgende: [Omschrijving klacht].

Ik verzoek u vriendelijk om binnen vier weken op mijn klacht te reageren. Indien mijn klacht binnen deze termijn niet is afgehandeld, zie ik mij genoodzaakt om mijn klacht voor te leggen aan de geschillencommissie Energie en Water.

Hoogachtend,

[Uw naam en handtekening]