Wat kan ik doen als ik schade heb geleden door mijn energieleverancier?

Als u vindt dat u schade heeft welke is veroorzaakt door uw energieleverancier dan raden wij u aan contact op te nemen met de klantenservice van de desbetreffende leverancier. Mocht dit geen resultaat op leveren, dan kunt u een civielrechtelijke procedure starten of uw geval melden aan de geschillencommissie Energie en Water ( www.sgc.nl ).