Ik heb geen voorschotnota ontvangen van mijn leverancier. Wat nu?

U kunt uw leverancier er op attenderen dat zij u voorschotnota’s dient te sturen. Uw energiebedrijf dient u volgens de leveringsvoorwaarden in de gelegenheid te stellen om maandelijkse voorschotten op een jaarafrekening te betalen. Als u teveel ineens moeten betalen dan kunt u een vragen voor een betalingsregeling.