Vaste tarieven stroom Essent Zeker 3 en 5 jaar 2012

Enkeltarief

Enkeltarief is altijd hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.

Overeenkomst 3 jaar Tarief incl. 19% BTW
Leveringstarief per kWh 8,44 cent
Energiebelasting 0-10.000 kWh2 13,57 cent
Totaal per kWh 22,01 cent
Vastrecht per maand1 € 2,49
Heffingskorting Energiebelasting per jaar € 379,16-

 

Overeenkomst 5 jaar Tarief incl. 19% BTW
Leveringstarief per kWh 8,44 cent
Energiebelasting 0-10.000 kWh2 13,57 cent
Totaal per kWh 22,01 cent
Vastrecht per maand1 € 2,49
Heffingskorting Energiebelasting per jaar € 379,16-

1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend stroom afneemt van Essent, bedraagt het vastrecht € 2,99 inclusief btw per maand.

2Is uw jaarverbruik groter dan 10.000 kWh dan gelden andere tarieven van de energiebelasting.

Piek-/daltarief

Piek-/daltarief is van toepassing in Noord-Brabant en Limburg. Als daltarief gelden de uren op werkdagen tussen 21.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends, en alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Eén week heeft 98 uur daltarief.

Overeenkomst 3 jaar Piek
incl. BTW
Dal
incl. BTW
Leveringstarief per kWh 9,54 cent 7,33 cent
Energiebelasting 0-10.000 kWh2 13,57 cent 13,57 cent
Totaal per kWh 23,11 cent 20,90 cent
Vastrecht per maand1 € 2,49
Heffingskorting Energiebelasting per jaar € 379,16-
Overeenkomst 5 jaar Piek
incl. BTW
Dal
incl. BTW
Leveringstarief per kWh 9,54 cent 7,33 cent
Energiebelasting 0-10.000 kWh2 13,57 cent 13,57 cent
Totaal per kWh 23,11 cent 20,90 cent
Vastrecht per maand1 € 2,49
Heffingskorting Energiebelasting per jaar € 379,16-

Normaal-/laagtarief

Normaal-/laagtarief is van toepassing in heel Nederland met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg. Als laagtarief gelden de uren op werkdagen tussen 23.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends, en alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Let op: Voor aansluitingen in het netwerkgebied van Westland Infra geldt het laagtarief niet voorzover de genoemde feestdagen buiten het weekend vallen. Eén week heeft 88 uur laagtarief.

Overeenkomst 3 jaar Normaal
incl. BTW
Laag
incl. BTW
Leveringstarief per kWh 9,33 cent 7,09 cent
Energiebelasting 0-10.000 kWh2 13,57 cent 13,57 cent
Totaal per kWh 22,90 cent 20,66 cent
Vastrecht per maand1 € 2,49
Heffingskorting Energiebelasting per jaar € 379,16-
Overeenkomst 5 jaar Normaal
incl. BTW
Laag
incl. BTW
Leveringstarief per kWh 9,33 cent 7,09 cent
Energiebelasting 0-10.000 kWh2 13,57 cent 13,57 cent
Totaal per kWh 22,90 cent 20,66 cent
Vastrecht per maand1 € 2,49
Heffingskorting Energiebelasting per jaar € 379,16-

1Wanneer u op het betreffende leveringsadres uitsluitend stroom afneemt van Essent, bedraagt het vastrecht € 2,99 inclusief btw per maand.

2Is uw jaarverbruik groter dan 10.000 kWh dan gelden andere tarieven van de energiebelasting:

Energiebelasting
De energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting wordt door de overheid vastgesteld. Essent brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De energiebelasting wordt geheven om u te stimuleren energie te besparen.

ENERGIEBELASTING PER KWH INCL. 19% BTW
1 – 10.000 kWh 13,57 cent
10.001 – 50.000 kWh 4,94 cent
50.001 – 10 miljoen kWh 1,32 cent
Heffingskorting energiebelasting (€/jaar)* -379,16

* Voor elektriciteitsaansluitingen met een aansluitwaarde groter dan 1x6A van onroerende zaken die geen verblijfsfunctie hebben is een heffingskorting van – € 142,35 van toepassing.

Netwerktarieven
De netbeheerder brengt netwerkkosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van het netwerk in rekening. Wie de netbeheerder is, is afhankelijk van het leveringsadres. Kijk hier welke netbeheerder in uw provincie actief is.

Is Essent uw energieleverancier? Dan ontvangt u één rekening waarop zowel de leveringskosten als de netwerkkosten overzichtelijk zijn weergeven. Essent betaalt vervolgens de netwerkkosten weer aan de netbeheerder. Deze Netwerkkosten bedragen voor een elektriciteitsaansluiting met een doorlaatwaarde van de aansluiting t/m 3x25A als volgt (op basis van de grootste netbeheerder in Nederland):

Netwerkkosten elektriciteit Vastrecht per jaar incl. 19% BTW
Capaciteitstarief € 209,16
Meterhuur/meetdienst € 31,39
Totaal € 240,55

De netwerktarieven op uw rekening kunnen afwijken van de getoonde tarieven van de voorbeeldnetbeheerder. De netwerkkosten kunnen periodiek worden aangepast.

Voorwaarden Essent Vaste tarieven Stroom en Gas 3 en 5 jaar Zeker

 • De tarieven zijn geldig vanaf 1 juni 2012 en gelden tot en met:
  31 mei 2013 bij een overeenkomst van 1 jaar
  31 mei 2015 bij een overeenkomst van 3 jaar
  31 mei 2017 bij een overeenkomst van 5 jaar
 • De genoemde tarieven zijn inclusief 19% BTW.
 • De kWh-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid elektriciteit. De m3-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid gas. Het bedrag bij vastrecht betreft de kosten per maand, en is niet afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit en gas. Het vastrecht is een vergoeding voor onder andere de facturering.
 • Bij voortijdige beëindiging van een overeenkomst met vaste looptijd brengt Essent per product een opzegvergoeding in rekening. De hoogte van de vergoeding hangt af van de resterende looptijd van de overeenkomst.
 • In geval van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting kunnen afhankelijk van het incassostadium tarieven voor incassokosten in rekening worden gebracht.
 • De genoemde leveringstarieven gelden voor aansluitingen met een capaciteit t/m 3 x 80 ampère.
 • De leveringstarieven van gas gelden voor individueel bemeten aansluitingen met een capaciteit t/m 40 kubieke meter per uur.
 • Op de levering van elektriciteit zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing.
 • De kosten voor verwerking betalingsverkeer zijn 1,79 euro inclusief 19% BTW per factuur. Dit wordt verrekend op uw jaarafrekening. Maakt u gebruik van FiNBOX (Digitaal Betalen) zonder automatische incasso dan krijgt u 0,60 euro korting inclusief 19% BTW per factuur op uw jaarafrekening. Betaalt u via automatische incasso dan krijgt u 1,79 euro korting inclusief 19% BTW per factuur op uw jaarafrekening. De kosten voor het betalingsverkeer en de korting heffen elkaar dan op. Wanneer u betaalt via acceptgiro ontvangt u geen korting van ons.
 • Tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De heffingskorting energiebelasting is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor. Voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die geen verblijfsfunctie hebben is een verlaagde heffingskorting van – € 142,35 inclusief 19% BTW van toepassing.
 • Alle genoemde tarieven per kubieke meter zijn gebaseerd op aardgas van zogenaamde Groningen kwaliteit. Bij een afwijkende verbrandingswaarde vindt een correctie plaats op de gemeten hoeveelheid.