Prijzen van energie geblokkeerd.. Nee toch niet

De regering heeft de energieprijzen in België geblokkeerd vanaf 1 april, in principe hoogstens tot en met het einde van december 2012. Deze periode wil men gebruiken om de manier waarop de gas- en elektriciteitsprijzen tot stand komen structureel te hervormen. Het is namelijk zo dat de mechanismes die gebruikt worden om de prijzen te bepalen ofwel voorbijgestreefd zijn ofwel niets te maken hebben met de reële kosten.

Dat heeft als belangrijkste gevolg dat de prijzen kunstmatig hoog blijven, vooral in het geval van gas. Een hervorming dringt zich dus op, zeker omdat dit ten voordele is van de consument. De belangrijkste maatregel zou erin bestaan om de prijzen van gas en aardolie niet meer aan elkaar te koppelen. Ondertussen is tot ten laatste eind 2012 elke prijsstijging verboden.