Overstappen energieleverancier? Denk om de boete!

Wanneer u bij het overstappen naar een andere energieleverancier het energiecontract van uw oude energieleverancier vroegtijdig verbreekt kan de desbetreffende energieleverancier u een boete in rekening brengen. De boetes zijn niet gering! De meeste energieleveranciers zullen u niet wijzen op een eventuele boete. Alle energieleveranciers dienen de boetes in de overeenkomst op te nemen.

Hebt u een energiecontract dat reeds is verlopen of heeft u helemaal geen energiecontract bij uw huidige energieleverancier, dan kunt u zorgeloos overstappen. Wij raden u altijd aan om eerst na te gaan of uw energieleverancier een boete in rekening brengt wanneer u kiest voor een nieuwe energieleverancier.

De maximumbedragen zijn per product* zijn alsvolgt:

  • € 25 per product wanneer het contract stilzwijgend is verlengd,
  • € 50 per product voor een contract met een resterende looptijd van minder dan 1,5 jaar,
  • € 75 per product voor een contract met een resterende looptijd van tussen de 1,5 en 2 jaar,
  • € 100 per product voor een contract met een resterende looptijd van tussen de 2 en 2,5 jaar,
  • € 125 per product met resterende looptijd van meer dan 2,5 jaar.

*Stroom en gas zijn 2 aparte producten