Ontwikkelingen energiemarkt 2010

December 2010 November 2010 oktober 2010 september 2010 Augustus 2010 Juli 2010 Juni 2010 mei 2010 april 2010 maart 2010 februari 2010 januari 2010

 

Januari 2010

Veel aanwezigen op het Nationaal Gasplatform, een jaarlijks gascongres, zijn het met elkaar eens dat er iets moet gebeuren om Nederland een rol te laten spelen in de internationale gasmarkt. ‘Een belemmering is dat belangen van de verschillende partijen sterk uiteenlopen’, zegt Aad Correljé van de Technische Universiteit in Delft. VEMW is bijvoorbeeld een grote voorstander van de gasrotonde. Maar de grootverbruikers zelf zullen niet de portemonnee trekken om de benodigde infrastructuur aan te leggen. Ook de Nederlandse gasproducenten staan niet te trappelen om te investeren in nieuwe pijpen. De investeringen in nieuwe infrastructuur zullen voornamelijk komen van Gasunie, dat onlangs aankondigde de komende vier jaar EUR 2 mrd te gaan steken in infrastructuur in Nederland en daarbuiten. Een ander probleem is een reeks eisen van de transportnetwerken. Zo is het nu nog moeilijk om reeds aangekocht gas terug te verkopen. Ook sluiten de regels die gelden voor het Nederlandse gasnetwerk niet aan op die in de omringende landen. Een laatste potentieel gevaar is het ontbreken van publieke steun voor de ondergrondse opslag van gas, wat een belangrijk onderdeel moet zijn van de gasrotonde.

(FD: 29-01-2010)

Nieuwe technieken voor gaswinning kunnen gasvoorraden wereldwijd enorm doen toenemen, maar zorgen ook voor grote verschuivingen tussen de gasbedrijven. Gasmaatschappijen hopen dat succes in de rest van de wereld te herhalen. In Amerika maakt onconventionele gaswinning al 50% van het geheel uit. De bekendste soort is shale gas, dat uit leisteenlagen wordt gewonnen. Andere soorten zijn ’tight gas’ en ’coalbed methane’, uit steenkoollagen. Om die gassen te winnen, moet de bodem worden ’gekraakt’, door met grote druk een mengsel van water, chemicalien en zand te injecteren. ’Onconventioneel gas heeft alles in zich om ook hier een “game changer” te worden’, meent Oscar Abbink van onderzoeksinstituut TNO. Hij werkt mee aan een internationaal onderzoek naar de aanwezigheid en winbaarheid ervan in Europa. Abbink rekent voor Nederland op 200 mrd m3 (bcm). Ter vergelijking: in het Groninger gasveld zit nog ongeveer 1000 bcm. Ten oosten van de IJssel kijkt de Australische Queensland Gas Company naar gas uit steenkoollagen en in Noord Brabant is het het Canadese Cuadrilla Resources aan de slag.

(FD: 25-01-2010)

Olie- en gasbedrijven zijn bezig de wereld opnieuw te verdelen. Inzet van het landjepik: licenties om onconventioneel gas te mogen winnen. Zo onderhandelt het Britse BP met China om daar naar ‘shale’ gas te mogen zoeken. In de Verenigde Staten heeft de winning van zogenoemde onconventionele gassen de gasmarkt in korte tijd compleet op z’n kop gezet. Vreesden de Amerikanen tien jaar geleden nog voor het opraken van hun reserves, dankzij nieuwe technieken hebben ze nu zelfs een overschot. Gasmaatschappijen hopen dat succes in de rest van de wereld te herhalen. In Amerika maakt onconventionele gaswinning al 50% van het geheel uit. Dat gaat oplopen tot 60% in 2030, voorspelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Kijkend naar de geologie voorzien deskundigen in heel Europa een opkomst van onconventionele gasvelden. Gasmaatschappijen azen daarom volop op exploratievergunningen. Ook in Nederland wordt gespeurd. Ten oosten van de IJssel kijkt de Australische Queensland Gas Company naar gas uit steenkoollagen. Het Canadese Cuadrilla Resources heeft zijn oog laten vallen op Noord-Brabant. Toch is het moeilijk om het Amerikaanse succes te kopiëren, menen deskundigen, door factoren als de Europese regelgeving en de aanslag op milieu en omgeving. Toch merkt Europa nu al de gevolgen van onconventioneel gas, omdat Amerika veel minder gas hoeft te importeren. Het IEA stelt in de World Energy Outlook 2009: ‘Gasmaatschappijen zullen onder druk komen om hun prijzen te verlagen, de koppeling met de olieprijs los te laten en meer gas op de spotmarkt te verkopen, in plaats van via langetermijncontracten.’

(Financieele Dagblad: 25-01-2010)

Het Franse energiebedrijf GDF Suez wil de Britse branchegenoot International Power overnemen, aldus de Sunday Times zondag. Gisteren werd duidelijk dat International Power niet wil. GDF heeft nog geen formeel bod gedaan. Wel zou het bedrijf hiervoor al toestemming hebben gekregen van de Franse staat, met een belang van 35 procent grootaandeelhouder in GDF. Enkele bekende zakenbanken zijn volgens de krant ingehuurd om een bod vorm te geven. International Power is wereldwijd actief. In 21 landen in Noord-Amerika, Europa, Azië, Australië en het Midden-Oosten produceert en verkoopt het bedrijf elektriciteit. Naast gas- en kolencentrales bezit International Power ook windparken. Het bedrijf is op de Londense beurs ongeveer 4,6 miljard pond sterling (5,1 miljard euro) waard. GDF Suez ontstond in 2007 uit een fusie van Suez en Gaz de France. De Franse energiegigant heeft een marktwaarde van ongeveer 64 miljard euro. Als GDF de overnamepoging doorzet kan dit volgens de krant leiden tot politieke onrust. Politici in Groot-Brittannië maken zich meer en meer ongerust over de overnames van Britse energiebedrijven door Europese branchegenoten. Door protectionisme is het voor Britse energiebedrijven relatief moeilijk om rivalen op het Europese vasteland te kopen.

(Telegraaf: 17-01-2010)

Consuwijzer heeft een digitaal meldpunt geopend voor klachten over colportage van energiebedrijven. Aanleiding is het toegenomen aantal klachten dat Consuwijzer ontvangt over de wijze waarop energiebedrijven aan de deur klanten proberen te werven. De NMa en de Consumentenautoriteit vinden het absoluut onacceptabel als misstanden bij colportage aan de orde van de dag blijken. Consuwijzer is het loket van de overheid voor consumenten waarin ondermeer de NMa en de Consumentenautoriteit samenwerken. Zie: www.consuwijzer.nl.

(Energiekamer: 11-01-2010)

De negen regionale beheerders van gas- en stroomnetten in Nederland moeten samenwerken om de netten geschikt te maken om voor de toekomst voldoende voorzieningen te treffen voor decentrale productie en elektrisch oplaadbare auto’s. Dat blijkt uit een artikel in het Financieele Dagblad. De grote bedrijven, Alliander, Enexis en Stedin, sluiten zich graag aan bij het advies van de commissie Kist uit 2008, waarin staat dat de sector toe moet naar drie tot vijf netbeheerders. Maar enkele lokale bedrijven laten weten niets te voelen voor schaalvergroting. Zij blijven liever zelfstandig en regionaal opereren. Juist omdat de energiemarkt verandert, zo zeggen ze. De kleinere spelers Rendo, Westland Infra en Cogas denken dat met samenwerking dezelfde voordelen bereikt kunnen worden als met fusies. De netwerkbedrijven zijn immers geen concurrenten van elkaar en samenwerking gebeurt al op verschillende terreinen, zoals bij de inzameling van energiedata (Energie Data Services Nederland), waarmee voorkomen moet worden dat er spookfacturen verzonden worden. Er bestaan ook plannen om straks gezamenlijk over te gaan tot de aanschaf van slimme meters. Maar directeur Molengraaf van Alliander blijft erbij dat schaalvergroting de toekomst is. ‘Je kunt wel met zijn allen slimme meters gaan inkopen, maar er ontstaat geheid discussie over de specificaties. Voor je het weet heb je een Poolse landdag. De aanwezigheid van veel kleine spelers zal een rem blijken op innovatie.

(FD: 08-01-2010)

Het Britse energiebedrijf Centrica wil het verkoopproces van de Nederlandse dochter Oxxio midden dit jaar afronden. Dat zegt algemeen directeur Kees-Jan Bus van Oxxio in een vraaggesprek met de Financiële Telegraaf. Centrica zette de Nederlandse prijsvechter, die in 2005 werd gekocht voor 137 miljoen, vorig jaar in de etalage. Het Belgische Electrabel, het Italiaanse Eni, het Duitse E.On en de Nederlandse Energie Maatschappij zouden interesse hebben. Momenteel heeft Oxxio 800.000 klanten waarbij de verkoopwaarde kan variëren van 180 miljoen ( 225 per klant) tot 240 miljoen ( 300 per klant). Bus stelt dat er zeker belangstelling bestaat voor Oxxio. Maar Centrica en de Deutsche bank bepalen wie dit bedrijf mag kopen. Continuïteit van de onderneming en geld spelen bij die beslissing een rol. Maar een exacte waardebepaling blijft subjectief. Volgens Bus is de kans groot dat Oxxio per opbod wordt verkocht via een gecontroleerde veiling. Vanwege concurrentiedruk kan dan een hogere waarde worden gerealiseerd dan bij exclusieve onderhandelingen. Het proces gaat meestal ook sneller. Zelf weet Bus nog niet of hij aanblijft als Oxxio een nieuwe eigenaar krijgt.

(DFT.nl: 06-01-2010)
December 2010 November 2010 oktober 2010 september 2010 Augustus 2010 Juli 2010 Juni 2010 mei 2010 april 2010 maart 2010 februari 2010 januari 2010

 

Februari 2010

Groot-Brittannië wil de liberalisering van de energiemarkt weer terugdraaien. Zowel energieminister Ed Milliband als toezichthouder Ofgem gelooft niet dat de huidige marktstructuur toereikend is om de lichten aan te houden en de klimaatdoelstellingen voor 2020 te halen. In een rapport concludeert Ofgem dat er redelijke twijfel bestaat of de energiemarkt de voorzieningszekerheid in het komende decennium kan garanderen. De energiebedrijven willen meer zekerheid over investeringen, zeker na de ingestorte CO2-handel en het mislukte ’Kopenhagen’. Ofgem en Milliband hebben allerlei voorstellen gedaan om de investeringen te bevorderen: een gegarandeerde minimum CO-prijs of het vervangen van de subsidies voor duurzame energie door een systeem van inschrijvingen voor duurzame energieproductie (met gegarandeerde opbrengst). ’Als meest radicale optie wordt de mogelijkheid genoemd van een centrale energie-inkoper. Dat zou de Britse staat of een ander onafhankelijk orgaan kunnen zijn. Een dergelijke instantie zou de investeringen coördineren, de hoeveelheid en branstofmix van opgewekte energie bepalen en langetermijncontracten sluiten voor levering.’ In april zal minister Milliband de uitgewerkte voorstellen indienen. In een column in hetzelfde nummer van Energie Nederland prijst Pieter Boot (ECN en Clingendael) de ’vooruitziende blik’ van Milliband.

(Energie Nederland: 23-02-2010)

De premier van Finland Matti Vanhanen verklaarde woensdag dat Finland binnen enkele dagen een besluit zal nemen over de Nord Stream pijplijn. Hij maakte dit bekend bij een korte briefing na het overleg met de Russische premier Vladimir Putin in Helsinki. De laatste goedkeuring van de Finse overheid betreft de milieuvergunning, waarna met de constructiewerkzaamheden kan worden begonnen. Eind 2009 waren de vergunningen binnen van Denemarken, Zweden en Rusland voor de territoriale wateren. Nord Stream wil met de constructie van de pijplijn beginnen in het voorjaar van 2010 en streeft ernaar om de eerste van de twee paralelle pijplijnen met elk een capaciteit van 27,5 miljard m3 per jaar, operationeel te hebben in 2011. Als de tweede pijplijn in 2012 in gebruik zal worden genomen is het mogelijk om met Nord Stream 55 miljard m3 gas per jaar van Rusland naar Duitsland te transporteren.

(Platts EGD: 11-02-2010)

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft al ruim 100 miljoen euro moeten afboeken op het Nederlandse Nuon, dat het afgelopen zomer inlijfde. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Vattenfall die woensdag werden gepresenteerd. Vattenfall betaalde 8,5 miljard euro voor Nuon. De afwaardering gebeurt op last van accountants, die de gekochte Nederlandse boedel dus iets minder waard vinden. Voormalig financieel topman Matts Ekman van Vattenfall zei deze week tegen energiepersbureau Montel Powernews dat het bod op Nuon werd gedaan op het hoogtepunt van de markt, net voor de financiële crisis. De winst van Nuon is in 2009 gedaald van 492 miljoen naar 200 miljoen euro

(De Volkskrant: 11-02-2010)

Het Europees Parlement heeft goedkeuring verleend aan de nieuwe Europese Commissie. De 27 commissarissen beginnen op 10 februari met hun nieuwe taken. Neelie Kroes verruilt haar vakgebied Concurrentie dan voor Digitale Agenda, zij is tevens vicevoorzitter. Van de Nederlandse partijen stemden CDA, PvdA , VVD en D66 voor. De SP vindt de nieuwe Europese Commissie te rechts. Het Europees Parlement is al eerder akkoord gegaan met de benoeming van commissievoorzitter José Manuel Barroso (Portugal). Andere leden zijn o.a.:

– Joaquin Almunia (Spanje): Concurrentie, tevens vicevoorzitter

– Michel Barnier (Frankrijk): Interne markt en diensten

– John Dalli (Malta): Gezondheid en Consumentenbeleid

– Connie Hedegaard (Denemarken): Klimaatactie

– Maire Geoghegan-Quinn (Ierland): Onderzoek en Innovatie

– Günter Oettinger (Duitsland): Energie

– Janez Potocnik (Slovenië): Milieu

(ANP: 09-02-2010)

Eneco heeft zijn publieke aandeelhouders gevraagd om het eigen vermogen van het energiebedrijf dit jaar met circa euro 400 miljoen te versterken. Het geld is nodig om de balans van het productie- en leveringsdeel van het bedrijf te stutten als het netwerk daarvan per 1 januari 2011 wordt afgesplitst. Als de aandeelhouders – 61 gemeenten, met Rotterdam als grootste – niet over de brug komen, wil Eneco de vrijheid hebben om private investeerders te gaan zoeken. Dat heeft Eneco zijn aandeelhouders afgelopen vrijdag, tijdens een besloten bijeenkomst, medegedeeld. Daarbij is ook het plan toegelicht om Eneco, dat zwaar inzet op groene energie, op termijn naar de beurs te brengen. Een beursgang is voordelig voor kleine aandeelhouders die op termijn hun belang willen verkopen. Voor veel aandeelhouders lijkt bijstorten geen optie. Eneco is na Essent en Nuon in omvang het derde energiebedrijf van Nederland. In tegenstelling tot genoemde concurrenten, die verkocht zijn aan respectievelijk RWE uit Duitsland en Vattenfall uit Zweden, wil Eneco zelfstandig blijven.

(FD: 09-02-2010)

Overheid en bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om het project Biogasleiding Noordoost Friesland (BioNoF) te realiseren. Het project Biogasleiding Noordoost Friesland (BioNoF) omvat een aan te leggen pijpleiding tussen Dokkum en Leeuwarden. Via deze leiding kunnen aangesloten agrarische productielocaties vanuit hun (co)- mestvergistingsinstallaties het ruwe biogas leveren dat vervolgens naar een verzamelpunt wordt getransporteerd. Bij dat verzamelpunt, in jargon Groen Gas Hub geheten, wordt het biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit en via het netwerk van Gasunie onder de noemer groen gas doorgegeven naar de gebruiker. In het project wordt samengewerkt door de Provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden, energiebedrijf Essent, de netwerkbedrijven Enexis en Stedin, Gasunie, E Kwadraat advies en de Stichting Energy Valley. Deze Groen Gas Hubs zullen naar verwachting ca. tweehonderd miljoen kubieke meter groen gas per jaar produceren. Daarmee kunnen 150.000 huishoudens van groen gas worden voorzien.

(Leeuwarden: 05-02-2010)

Producenten van elektriciteit die is opgewekt met fossiele brandstof, gaan opdraaien voor kosten die ontstaan als elektriciteitsnetten overbelast raken. Congestie kan ontstaan zodra duurzaam opgewekte stroom voorrang krijgt op de netten. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil in dat geval de rekening bij de producenten van traditionele stroom neerleggen. Dat bleek dinsdag tijdens een Kamerdebat over de aanpassingen die minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken voorstelt in de Energie- en gaswet. De CDA-bewindsvrouw kan op brede steun in de Kamer rekenen als het erom gaat de opwekking van duurzame stroom te bevorderen. Daartoe wil zij groene stroom voorrang geven op het elektriciteitsnetwerk als zo’n netwerk overbelast raakt. De VVD wil de kosten van congestie laten betalen door afnemers van elektriciteit. Maar Van der Hoeven vond dat producenten van grijze stroom het best in staat zijn om met hun productie op congestie in te spelen. Daarom is het redelijk dat zij betalen en niet de afnemers van elektriciteit, aldus de minister. Overcapaciteit op de netten zou zich vanaf 2012 kunnen voordoen, met name in noord-Nederland en op de Maasvlakte. De kosten daarvan schat Van der Hoeven op maximaal euro 50 mln per jaar. De economische opbrengst van voorrang van groene stroom op de elektriciteitsnetten kan volgens haar oplopen tot euro 450 mln per jaar.

(FD: 03-02-2010)

RWE wil in Eemshaven hightech centrale Voor de energiecentrale van RWE in de Eemshaven heeft Imtech de opdracht gekregen voor de toe te passen high tech technologie, een order van ruim 31 miljoen euro. De kern van de nieuwe energiecentrale in Eemshaven wordt gevormd door twee hightech warmtecentrales, elk met een capaciteit van 800 MW. Deze centrales worden gestookt met steenkool in combinatie met onbehandelde biomassa en petroleumcokes.

(Engineeringnet.nl: 01-02-2010)
December 2010 November 2010 oktober 2010 september 2010 Augustus 2010 Juli 2010 Juni 2010 mei 2010 april 2010 maart 2010 februari 2010 januari 2010

 

Maart 2010

De NAM wil tussen de gasopslag bij Norg en het overslagstation in Sappemeer een nieuwe transportleiding aanleggen. De 30 kilometer lange buis moet er voor zorgen dat de NAM in de toekomst aan de piekvraag naar aardgas kan voldoen. Voor de nieuwe transportbuis zijn twee tracés in beeld. Het ene ligt ten zuiden van het Zuidlaardermeer, het andere ten noorden. De huidige leiding heeft volgens de NAM onvoldoende capaciteit. Het Groninger gasveld raakt leger, daardoor neemt de druk af en wordt het veld minder flexibel. Tegelijk met de nieuwe transportbuis wil de NAM een ondergrondse leiding leggen voor aardgascondensaat. Die stof komt vrij bij de winning van gas en wordt nu over de weg vervoerd naar de raffinaderij.

(Dagblad van het Noorden: 31-03-2010)

Het Franse GDF Suez verkoopt het aandeel van 38,5% in de Belgische gasnetbeheerder Fluxys aan het Belgische Publigas voor €636 mln. Dat meldt GDF Suez woensdag. Publigas wordt hiermee 90% aandeelhouder. Verkoop was onderdeel van afspraken bij de fusie van Gaz de France en Suez. Het aandeel in de Interconnector-pijplijn en LNG-terminal Zeebrugge zal worden overgedragen aan Fluxys LNG. Publigas neemt ook de garanties over om het risico af te dekken van een lagere gasprijs voor eerder geleverd gas aan Fluxys,De overgedragen activiteiten betreffen de verkoop van gasdoorvoerdiensten voor de pijplijnen tussen Zeebrugge en het Franse Blaregnies en die tussen Zeebrugge en Zelnate/Eynatten. Fluxys schat de totale overnamesom op 958 miljoen euro, maar de prijs van historische gascontracten, dat het grootste deel vormt van de transactie, is volgens de Belgische toezichthouder CREG veel lager, nadat bleek dat diverse contracten in strijd waren met de gaswet. Fluxys diende een rechtszaak in bij het Belgische hooggerechtshof, dat resulteerde in een schorsing van de beslissing van CREG in november 2008. Het hof concludeerde dat de Europese wetten niet juist waren vertaald, waardoor de rechtszaak in juni 2009 werd doorgeschoven naar het Europese Hof. De zaak wacht nog steeds op een uitspraak, zo meldde een CREGwoordvoerder woensdag. Volgens GdF Suez zullen gesprekken over details bij de overname door Publigas binnenkort worden afgerond ‘om komende weken goedkeuring te krijgen van de aandeelhouders.’

(Platts EGD: 25-03-2010)

Gasunie is een half miljard euro is kwijtgeraakt door een afwaardering van het Duitse BEB-gasnet BEB wegens de regels rond toegestane rendementen op gastransport. Het BEB-gasnet werd minder waard doordat de Duitse toezichthouder maar hele lage rendementen op het transport van gas toestaat. Gasunie kocht de 3.000 kilometer leidingen in Noord-Duitsland in november 2007 voor EUR 2,1 mld van Shell en ExxonMobil. Het jaar daarop besloot de Duitse toezichthouder dat dergelijke investeringen maximaal 3% rendement mogen opleveren. De internationale boekhoudregels schrijven voor dat zo’n randvoorwaarde op de balans van Gasunie moet worden vertaald als een waardevermindering. Gasunie had belangstelling voor de overname van Thyssengas, het netwerk van energiegigant RWE. ‘Maar het rendement dat je nu kunt halen op het netwerk is te laag om het net in leven te houden en noodzakelijke nieuwe investeringen te doen’, aldus een woordvoerder. Duitsland is een uitzondering met zijn strenge regulering. De meeste andere landen, waaronder Nederland, staan een hoger rendement toe, blijkt uit een studie van McKinsey. Marcel Kramer, CEO van Gasunie: ’We vinden het jammer dat we ons moeten terugtrekken; de samenwerking en discussies met de Stadtwerke verliepen uitstekend”.

(Volkskrant: 24-03-20)

Eneco heeft euro 400 miljoen nodig om zelfstandig zijn duurzame energiestrategie te kunnen voortzetten. Animo genoeg onder investeerders, zegt ceo Jeroen de Haas. Waar Nuon en Essent de gedwongen afsplitsing van hun netwerkbedrijven aangrepen om op zoek te gaan naar een sterke partner voor hun productie- en leveringstak, kiest Eneco nadrukkelijk voor zelfstandigheid. De Haas gelooft in decentrale opwekking van energie. Windparken hebben de toekomst, mensen zullen ook steeds vaker zelf hun energie opwekken. Grote, milieuonvriendelijke kolencentrales zijn passé, kleine wendbare bedrijven hebben de toekomst. De Haas noemt de koers van Eneco ‘robuust’. De Haas: ‘Ik sluit nog steeds niet uit dat de huidige aandeelhouders meedoen met de geldinjectie. Maar er zijn net lokale verkiezingen geweest en budgetten staan onder druk door de crisis. Dat is lastig. Daarom kijken we ook naar alternatieven, zoals een obligatie of een emissie van nieuwe aandelen bij nieuwe investeerders. In juni praten we verder met onze aandeelhouders. We hopen dan ook namen van investeerders te hebben.’ Eneco zoekt in de landen waar het actief is. Buiten Nederland is dat België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Een beursgang is nu geen optie, aldus De Haas.

(FD: 22-03-2010)

De Spaanse energiemaatschappij Iberdrola heeft met de Deense maatschappij Dong een leveringsovereenkomst afgesloten van 1 miljard kuub lng per jaar voor een periode van tien jaar. De waarde van deze transactie is op 17 maart voor zo’n 2 – 3 miljard euro vermeld bij de Spaanse toezichthouder CNMV. Het gas is afkomstig van diverse landen die Spanje bevoorraden zoals Algerije, Nigeria, Egypte, Trinidad/Tobago en Noorwegen. De overeenkomst zal naar verwachting halverwege 2010 afgerond zijn voor een termijn van 10 jaar met een optie voor 5 jaar. Voor de eerste vier jaar wil Dong zelf 2 miljard per jaar gebruiken, daarna zal het stijgen naar 3 miljard per jaar. Dong is aandeelhouder van de lng-terminal Gate in de haven van Rotterdam. Bestuursvoorzitter Kurt Bligaard Pedersen van Dong Energy maakte woensdag bekend dat er overleg plaatsvindt met meerdere partijen over meer leveringen van lng. Ook maakte hij bekend dat Dong nu 50% van zijn importcapaciteit heeft ingevuld, maar dat voor het overige flexibiliteit belangrijk is met een combinatie van korte en lange termijncontracten. De lngterminal heeft een capaciteit van 12 miljard m3 per jaar welke gelijkmatig verdeeld is tussen RWE-Essent, OMV-Econgas, E.ON Ruhrgas en Dong Energy. De overblijvende 80% is gelijkmatig verdeeld tussen netbeheerder Gasunie en het opslagbedrijf Vopak. De lng0-terminal zal eind 2011 gereed zijn.

(Platts EGD: 19-03-2010)

Aan de universiteit van Kassel (Duitsland) is onderzocht hoe een volledig op duurzame energie draaiend elektriciteitsnetwerk toch in alle gevallen aan de vraag kan voldoen. Een erkend probleem van de elektriciteitsopwekking uit duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, is dat het aanbod niet gelijk loopt met de vraag naar elektriciteit. De afstemming van het aanbod op de vraag is onvoldoende regelbaar. De oplossing ligt volgens de Duitse onderzoekers in een slim gestuurd elektriciteitsnet. Het experiment nam drie windparken, 2 biomassacentrales, een aantal zonnestroomcentrales en een waterkrachtcentrale met opslagmogelijkheid en koppelde deze door middel van een computernetwerk aan elkaar. Het doel was om voor langere tijd een vastgesteld percentage van het Duitse elektriciteitsverbruik op te wekken, puur uit duurzame bronnen. Het experiment maakt volgens de onderzoekers duidelijk dat de volledige elektriciteitsvoorziening op duurzame bronnen kan draaien. Een basisvoorwaarde is natuurlijk wel dat er voldoende duurzame opwekcapaciteit is.

(VEMW: 17-03-2010)

In conceptbesluiten bepaalt de NMa voor de jaren 2011 tot en met 2013 hoe regionale stroomnetbeheerders en de landelijke netbeheerder TenneT hun tarieven mogen berekenen. De NMa legde van de week drie ontwerpmethodebesluiten ter inzage. In deze besluiten bepaalt de NMa voor de volgende reguleringsperiode (2011 tot en met 2013) onder andere hoe de regionale netbeheerders elektriciteit en de landelijke netbeheerder TenneT hun tarieven mogen berekenen. De NMa prikkelt de netbeheerders om steeds efficiënter te gaan werken; zodoende simuleert de NMa marktwerking in een markt van monopolisten ten gunste van de consument. Met de ontwerp-methodebesluiten zorgt de NMa ervoor dat de tarieven een eerlijke afspiegeling van de kosten blijven. Daarnaast staat de NMa toe dat in de tarieven een redelijke vergoeding zit voor rente en dividend. Hierdoor blijven de netbeheerders in staat voldoende kapitaal aan te trekken om te investeren in hun elektriciteitsnetten om in de toekomst de elektriciteit te blijven garanderen.

(NMa: 12-03-2010)

Op 18 februari heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit aan Orro Energy een vergunning afgegeven voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers. Het Delftse bedrijf is bezig met het voorbereiden van de werkelijke start eind deze maand. Mede-oprichter Frank de Vroed wil nog niet de precieze strategie uit de doeken doen. Naast de Vroed zijn Celal Oruc en Wilfried Rottier mede-oprichters. In 2009 stelden deze drie mannen elkaar de vraag waarom de meeste energiebedrijven hun product zo ingewikkeld en ondoorzichtig maken. Kan dat niet beter? Met het antwoord ja was het idee voor Orro Energy geboren. Uit de bedrijfsuitleg op de website blijkt dat de klantenservice serieus wordt aangepakt. Daarbij is de servicelijn is ook ingesteld op allochtonen. Voor stroom en gas wordt alleen een variabel contract aangeboden zonder opzegtermijn. Het streven naar eenvoud zal ook ouderen aanspreken. Daarbij zijn de tarieven concurrerend: stroom kost € 0,0716 per KWh en gas € 0,2906 per m3 inclusief BTW en exclusief energiebelasting. In beide gevallen bedraagt het vastrecht € 5,65 per maand. Met deze tarieven is alleen de Nederlandse Energiemaatschappij goedkoper.

(Energeia: 05-03-2010)

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall kondigt vrijdag aan het Duitse hoogspanningsnet voor euro 810 mln te verkopen aan Elia System Operator SA, de onafhankelijke beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, en aan het Australische Industry Fund Management (IFM). Onder de overeenkomst verwerft Elia een controlerend belang van 60% in Vattenfall’s Duitse hoogspanningsnet en verkrijgt IFM 40%. De transactie, die door de Europese en Duitse autoriteiten dient te worden goedgekeurd, zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2010 worden afgerond. Vattenfall is voor 100% in handen van de Zweedse overheid. In 2009 verwierf Vattenfall een 49%-belang in Nuon. Vattenfall zal de resterende 51% van de aandelen Nuon in de komende zes jaar verkrijgen.

(FD: 12-03-2010)

Huub Morelisse wordt per 1 juli bij Nuon de opvolger van topman Øystein Løseth, die het moederconcernVattenfall gaat leiden. Morelisse (45) is nu nog financieel topman van Essent. Essent meldt slechts dat hij zijn carrière ‘elders zal voortzetten’. Uit het persbericht van Nuon: Nuon CEO Øystein Løseth: ‘We zijn er trots op in Huib mijn opvolger te hebben gevonden. Hij beschikt over een ruime internationale ervaring in de energiewereld en wij achten hem uitstekend in staat om de uitdagende doelstellingen van Nuon als onderdeel van Vattenfall te realiseren. Ik zie uit naar onze samenwerking.’ Huib Morelisse vormt vanaf 1 juli samen met Peter Smink (CFO) de Raad van Bestuur van Nuon. Huib Morelisse startte in 2002 bij RWE in Duitsland als senior manager Mergers & Acquisitions. In 2005 werd hij Vice President Corporate Strategy. In 2007 is hij in Nederland gaan werken als CEO van de Nederlandse activiteiten van RWE en meest recent als Chief Technology Officer (CTO) van Essent. Essent kondigt het vertrek van Morelisse ook aan, maar zegt niet waar hij heen gaat, alleen dat hij ‘zijn carriere elders zal voorzetten.’

(Nuon/Essent: 10-03-2010)

De Europese Commissie steekt euro 2,3 miljard in het aanpakken van knelpunten in de Europese gas- en stroominfrastructuur. Het geld gaat onder meer naar verbetering van aansluiting van het Belgische gasnet op het Franse, en een betere koppeling van Spaanse gasinfrastructuur op het Franse net. Dat heeft eurocommissaris van energie Günter Oettinger in Brussel bekendgemaakt. ‘Behalve het verbeteren van de zekerheid van energieleveranties aan de EU, dragen deze investeringen er ook bij aan de volledige integratie van de Europese gas- en stroommarkt’, aldus de bestuurder. Van de beschikbare euro 2,3 miljard gaat euro 1390 miljoen naar 31 gasprojecten. De rest komt op tafel voor twaalf initiatieven voor grensoverschrijdende stroominfrastructuur. De Europese Commissie schuift onder meer euro 235 miljoen naar projecten van gasnetbedrijf Fluxys uit België. Dat gaat de interconnectie met Frankrijk verbeteren, en zorgen voor een betere gaslink tussen Duitsland en Groot-Brittannië. De voor de projecten beschikbare gelden dekken bij lange niet alle kosten, maar moeten werken stimuleren. Eurocommissaris Oettinger hoopt dat de euro 2,3 miljard aan steun tot euro 22 miljard aan energie-investeringen leidt. In het lijstje te steunen projecten valt op dat Brussel een slordige euro 80 miljoen vrijmaakt voor aanpassingen in gasnetten die het mogelijk maken dat transporteurs de gasstroom kunnen omdraaien. Dat bleek begin 2009 bij de Oekraïense gascrisis een probleem. Brussel schuift ook euro 200 miljoen naar Nabucco, het ruim $ 10 miljard kostende pijplijnproject dat beoogt gas uit de Kaspische regio naar de Europese markt te brengen. Nabucco, dat de Unie minder afhankelijk moet maken van Russisch gas, moet in 2015 klaar zijn.

(Het Financieele Dagblad: 05-03-2010)

De kerncentrale Borssele blijft in handen van publieke aandeelhouders en mag niet deels worden overgenomen door het Duitse RWE. Dat heeft het hof in Arnhem in hoger beroep bepaald. Daarmee houdt het hof vast aan de uitspraak die de rechter vorig jaar in een kort geding al had gedaan. RWE was tegen deze eerdere uitspraak in hoger beroep gegaan. Rond de kerncentrale van Borssele in Zeeland ontstond vorig jaar een conflict tussen de gezamenlijke eigenaren Essent en Delta, vlak nadat bekend werd dat Essent overgenomen zou worden door de Duitse concurrent RWE. Onderdeel van de overname zou het belang van 50 procent zijn dat Essent heeft in energiebedrijf EPZ, de beheerder van de kerncentrale in Borssele. Delta, medeaandeelhouder in EPZ, tekende hiertegen bezwaar aan. Volgens het Zeeuwse bedrijf staat in de statuten van EPZ dat de aandelen alleen in handen van ‘publiekrechtelijke lichamen’ kunnen zijn. Daarvan is geen sprake meer als Essent wordt gekocht door het beursgenoteerde RWE. De rechter gaf Delta daarin gelijk.

(NRC: 02-03-2010)

Fransen nemen belang in Nord Stream Het GDF-Suez heeft een overeenkomst getekend met het Russische Gazprom voor levering van aardgas én over het nemen van een belang van 9 procent in de Nord Stream, de pijpleiding die door de Baltische Zee Russisch gas naar Europa moet gaan brengen. Het Nederlandse Gasunie heeft al een belang van 9 procent in Nord Stream. Gazprom houdt vast aan zijn belang van 51 procent. De twee overige aandeelhouders, de Duitse energiemaatschappijen E.On en BASF-Wintershall, zullen elk hun belang van 20 procent verkleinen als de Fransen toetreden. Volgens een woordvoerder van Nord Stream gaat het om een ‘intentieverklaring’ van Gazprom en GDFSuez. GDF Suez en Gazprom kwamen maandag ook overeen dat de Fransen 1,5 miljard kubieke meter Russisch gas extra geleverd krijgen uit de pijplijn. Nord Stream denkt in april te kunnen beginnen aan de 1220 kilometer lange pijplijn van het Russische Vyborg naar het Duitse Greifswald, een project van 7,4 miljard euro. Volgend jaar moet dan het eerste gas geleverd worden. In eerste aanleg gaat het om een capaciteit van 27,5 miljard kubieke meter gas per jaar, maar dat moet later worden verdubbeld met een tweede parallelle pijpleiding.

(Nu.nl: 01-03-2010)
December 2010 November 2010 oktober 2010 september 2010 Augustus 2010 Juli 2010 Juni 2010 mei 2010 april 2010 maart 2010 februari 2010 januari 2010

 

April 2010

Vijf Nederlandse elektriciteitsproducenten hebben recht op een schadevergoeding van de Nederlandse Staat. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Den Haag. De schade houdt verband met de afwikkeling van een ongunstig langlopend stroomcontract met het Franse EDF uit 1989. Volgens de advocaat van de vijf bedrijven – Electrabel, Nuon, E.ON Benelux, Essent en Delta – bedraagt de schade euro 151 miljoen. Inclusief rente azen de bedrijven op een vergoeding van euro 180 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat het vonnis bestudeerd wordt. Het conflict tussen de energiesector en de Staat grijpt terug op een 20-jarig stroomcontract dat in 1989 werd afgesloten met EDF. Vlak na de kernramp bij Tsjernobyl zag de overheid af van de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. De bouw van kolencentrales werd vanuit milieu-oogpunt afgewezen en nog meer gascentrales zouden de industrie te afhankelijk maken van de olieprijs. Het langjarige contract met de Fransen bood uitkomst. In 2002, drie jaar na de liberalisering van de markt voor elektriciteitsproductie, namen de stroomproducenten op last van EZ het Franse contract over. Omdat de contractprijzen met EDF hoger lagen dan de vrije marktprijs, leden de vijf energiebedrijven in totaal een schade van ruim euro 1 miljard. Hoewel het stroomcontract onder de vleugels van de overheid tot stand was gekomen, werd de schade afgewenteld op de Nederlandse stroomproducenten. Ter compensatie kregen de vijf energiebedrijven een voorkeurspositie bij het importeren van stroom naar Nederland. Omdat transportcapaciteit schaars was, en de stroomprijzen in het buitenland lager waren dan in Nederland, konden de bedrijven zo een deel van hun verlies compenseren. Een uitspraak van het Europese Hof maakte per 1 september 2005 een eind aan de voorkeurspositie, omdat het in strijd was met de vrije markt en omdat de regeling niet was aangemeld bij de Europese Commissie. Advocaat Marnix Leijten van De Brauw Blackstone Westbroek, die de zaak van de energiebedrijven behartigt, stelt dat de bedrijven het verlies op het EDF-contract daardoor slechts deels kunnen beperken. De rechtbank moet nu vaststellen of de schade inderdaad euro 180 miljoen bedraagt, zoals de energiebedrijven beweren.

(Financieele Dagblad: 29-04-2010)

EWA is de nieuwe branchevereniging voor Energie uit Water met als doel om de opwekking en de toepassing van energie uit water te bevorderen. EWA is een initiatief van markt, overheid en branchevereniging voor Duurzame Energie, de Duurzame Energie-Koepel. De EWA wil vooral optreden als kenniswegwijzer, beïnvloeder van wet- en regelgeving, de financiering (subsidies) en het (overheids)beleid. De eerste stap voor EWA nu is te groeien naar een open community voor branchegenoten om ervaringen te delen, kennis op te bouwen en de krachten te bundelen. Volgens de EWA kan Nederland juist nu haar leidende rol in watermanagement uitbreiden met duurzame energieopwekking uit water. Energie uit water kan de komende twee jaar voor Nederland uitgroeien tot een krachtige nieuwe industrie. Meer informatie: www.energieuitwater.nl.

(EnergiePortal.nl: 28-04-2010)

Deze week is het wetsvoorstel tot wijziging van het wetsvoorstel “marktmodel” aan de Tweede Kamer aangeboden. In verband met de Europese richtlijn energie-efficiëntie heeft de netbeheerder vooralsnog alleen nog tot taak om een op afstand uitleesbare meter ter beschikking te stellen ingeval van nieuwbouw, ingrijpende renovatie, reguliere vervanging én op verzoek van de afnemer. Er is thans in voorzien dat kleinverbruikers de op afstand uitleesbare meter kunnen weigeren of kunnen vragen deze meter niet op afstand uit te lezen. Komt de kleinverbruiker in een woning waarin al een op afstand uitleesbare meter hangt, dan heeft hij “alleen” de laatste optie. In de nadere regels waarin de eisen aan de meter zullen worden vastgelegd, zal volgens de Memorie van Toelichting worden geregeld hoe het administratief uitzetten van de meter technisch moet worden ingericht. Voorts zal volgens deze toelichting in de regeling bepaald worden dat het mogelijk moet zijn dat in het leesvenster van de meter zichtbaar wordt gemaakt dat de meetgegevens niet op afstand worden uitgelezen. Op grond van de derde Elektriciteitsrichtlijn moet in 2020, onder voorbehoud van een gunstige evaluatie, tachtig procent van de consumenten voorzien zijn van een op afstand uitleesbare meter. Daarbij is bepaald dat de evaluatie uiterlijk 3 september 2012 moet plaatsvinden. In de derde Gasrichtlijn is een andere regeling opgenomen. Volgens de Memorie van Toelichting is het de bedoeling de in de Elektriciteitsrichtlijn bedoelde evaluatie te integreren met de evaluatie die op grond van het wetsvoorstel marktmodel is voorzien. Volgens deze toelichting zal naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie in 2012 door de Minister van Economische Zaken na overleg met de Kamer een beslissing worden genomen over de grootschalige uitrol. In verband met een en ander wordt nu in het wetsvoorstel marktmodel opgenomen dat de netbeheerder ervoor zorg moet dragen dat in een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen periode een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage kleinverbruikers de beschikking krijgt over een slimme meter. Het wetsvoorstel scherpt verder de voorwaarden aan waaronder de netbeheerders meetgegevens van kleinverbruikers mogen verzamelen. Ook worden alle bedrijven die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van energie verplicht om in hun jaarverslag te rapporteren over de verantwoordingsvoorwaarden die de NMa op grond van het wetsvoorstel in de Informatiecode vaststelt betreffende de wijze van gegevensverwerking. Voorts herstelt het wetsvoorstel een gebrek in het wetsvoorstel marktmodel betreffende de afdracht van de periodieke netbeheerders vergoedingen die een leverancier bij kleinverbruikers moet gaan factureren. Het wetsvoorstel marktmodel biedt onvoldoende garantie voor een constante cashflow voor netbeheerders. Verder sluit dit niet goed aan bij de ter zake tussen leveranciers en netbeheerders gemaakte afspraken. Voorgesteld is nu expliciet op te nemen dat een leverancier per periode de gefactureerde of te factureren periodieke netbeheerdersvergoedingen afdraagt aan de desbetreffende netbeheerder en bij ministeriële regeling regels worden gesteld over de omvang en het moment van de afdracht ten behoeve van een gelijkmatige afdracht aan de netbeheerders. Daarbij zal volgens de toelichting het uitgangspunt zijn dat de leveranciers maandelijks de bedragen afdragen aan de netbeheerders. Het wetsvoorstel voorziet er verder onder andere nog in dat bij ministeriële regeling regels worden gesteld over het beperken van de levering. Deze regels bepalen in elk geval wanneer en onder welke voorwaarden de levering kan worden beperkt. Volgens de toelichting wordt hierbij gedacht aan het beperken van de levering met behulp van een slimme meter. De tekst van het wetsvoorstel is daartoe echter niet beperkt.

(Netbeheer Nederland: 27-04-2010)

Het verbruik van duurzame energie in Nederland kwam in 2009 uit op ongeveer 4 procent van het binnenlands energieverbruik. Een jaar eerder was dat nog 3,4 procent. De toename komt vooral doordat biomassa en windenergie meer bijdragen. Vanaf 1990 tot en met 2003 groeide het verbruik van duurzame energie van 0,7 procent naar 1,5 procent van het totale energieverbruik. Dat is een groei van nog geen 0,1 procentpunt per jaar. Daarna gaat het een stuk sneller met een groei van gemiddeld 0,4 procentpunt per jaar. Deze versnelling van de groei hangt samen met de subsidieregeling MEP. De bijdrage van biomassa aan de energievoorziening steeg van 2,1 procent in 2008 naar 2,5 procent in 2009. Dat komt door de toename van het meestoken van biomassa in grote elektriciteitscentrales en het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer. Ook het verbruik van overige biomassa nam toe. Het meestoken van biomassa in centrales was in 2009 verantwoordelijk voor 30 procent van alle duurzame energie uit biomassa. Ruim 1 procent van het energieverbruik was in 2009 afkomstig van Nederlandse windmolens. Deze molens produceerden ongeveer 10 procent meer energie dan het jaar daarvoor, ondanks dat het duidelijk minder hard waaide. De toename is toe te schrijven aan het in gebruik nemen van nieuwe grote molens.

(Centraal Bureau voor de Statistiek:26-04-2010)

TenneT moet per 2013 transportcapaciteit ter beschikking stellen voor een elektriciteitscentrale die Eemsmond Energie tegen die tijd wil opleveren in Noord-Oost Groningen. Er is op dat moment mogelijk onvoldoende capaciteit op het hoogspanningsnet. TenneT heeft nu echter nog genoeg tijd om te zorgen voor een optimale benutting en verdeling van de beschikbare capaciteit. Dit heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse NMa besloten na een verzoek tot geschilbeslechting. Het besluit van de NMa heeft betrekking op de periode van 2013 tot 2016. Vanaf 2016 verwachtte TenneT al aan het verzoek van Eemsmond Energie om transportcapaciteit te kunnen voldoen; tegen die tijd heeft de netbeheerder zijn hoogspanningsnet uitgebreid. Bron:

(NMa: 21-04-2010)

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen meent namens de partij te kunnen stellen dat het CDA twee nieuwe kerncentrales wil. Dat is echter inhoudelijk een onverstandige keuze en bovendien een klap in het gezicht van de interne partijdemocratie, aldus Niels van der Stappen (CDA). Vanuit het CDA-duurzaamheidsberaad vraagt hij: Waarop baseert de minister inhoudelijk de door hem geuite wijsheid?, en: Hoe komt de minister erbij dat hij het energiebeleid bepaalt van het CDA? Van der Stappen vindt dat de minister niet op de hoogte is van de nieuwste inzichten op energiegebied. In Nederland zijn extra conventionele centrales niet meer nodig. Met een doorgezet beleid van energiebesparing en duurzame energie is het huidig opgestelde vermogen meer dan toereikend voor de komende decennia. Sinds 2009 produceert Nederland meer elektriciteit dan het gebruikt. We kunnen ons geld veel beter investeren in een snellere omslag naar duurzame bronnen. De auteur vraagt zich af hoe Verhagen de positie van het CDA op het terrein van de energievoorziening vast wil leggen als het proces van interne meningsvorming nog gaande is. Een duurzame samenleving vraagt ook om duurzaam omgaan met elkaar, besluit Van der Stappen.

(De Volkskrant: 20-04-2010)

Zonne-energie kan in Nederland al in 2015 concurreren met de prijs die consumenten betalen voor gangbare stroom.Dat is veel sneller dan verwacht, zo stellen deskundigen. Volgens Wim Sinke van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten heeft het ermee te maken dat de prijzen van zonnepanelen sneller dalen dan verwacht. Dat geldt ook voor andere onderdelen, zoals het systeem waarop de panelen bevestigd worden. En installatiebureaus worden professioneler. De prijzen dalen sneller dan verwacht omdat de markt voor zonnepanelen het afgelopen decennium mondiaal is geworden, zegt Frans van den Heuvel. Hij is topman van het Venlose bedrijf Scheuten Solar, een van de grootste producenten van zonnepanelen in Europa. Duitsers, Japanners, Chinezen, Amerikanen, Nederlanders. Iedereen doet tegenwoordig mee. „De concurrentie is erg agressief”, zegt Van den Heuvel. Sinke ging er eerst vanuit dat zonnestroom in Nederland in 2020 concurrerend zou zijn met de prijs die consumenten betalen voor gangbare stroom. Nu denkt hij dat het al in 2015 zover zal zijn. En nog eens tien jaar later, in 2025, is zonnestroom nog verder in prijs gedaald en concurreert het met de groothandelsprijzen. Dan wordt het bedreigend voor kolen- en gascentrales. De stroom die zij opwekken wordt naar verwachting alleen maar duurder, omdat ze zwaarder belast gaan worden voor het uitstoten van CO2. Sinke en Van den Heuvel vinden dat de Nederlandse overheid veel te weinig rekening houdt met deze ontwikkelingen. „Ze onderschat compleet de snelheid en de omvang van de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie”, zegt Sinke. Beiden pleiten voor meer steun voor duurzame energie, en in het bijzonder voor zonne-energie. Ook de Sociaal Economische Raad en het Innovatieplatform hebben de afgelopen maanden geadviseerd dat Nederland sterker moet inzetten op duurzame energie.

(NRC Handelsblad: 10-04-2010)

Straks kan iedereen in Nederland met één soort stekker een elektrische auto opladen. Dat hebben marktpartijen voor het elektrisch rijden onder voorzitterschap van het Formule E-team besloten. Een standaard stekker is één van de belangrijke stappen die nodig zijn om in Nederland elektrisch rijden een succes te maken. Nederland wil dé proeftuin voor elektrisch rijden worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het organiseren van een geschikte laadinfrastructuur. Om te voorkomen dat verschillende partijen ieder een eigen stekker ontwikkelen, hebben de ministeries Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat TNO-KEMA gevraagd een onderzoek naar stekkers voor het opladen van elektrische auto’s uit te voeren. Het doel hiervan was om te bepalen of Nederlandse marktpartijen een standaard stekker voor het opladen van elektrische auto’s kunnen gebruiken. Op basis hiervan hebben het Formule E-team en de marktpartijen Eneco, Essent, Nuon, Enexis, Stichting E-laad, Better Place, 365 Energy Group, Mistergreen en UNETO VNI unaniem gekozen voor de zogenoemde Mennekes stekker. Dit is een Duitse stekker die ook in België en Denemarken wordt gebruikt. Het kabinet trekt voor het stimuleren van elektrisch rijden 65 miljoen euro uit.

(Min. EZ: 09-04-2010)

Gasunie breidt haar transportnetwerk grondig uit (Noord-Zuid Route). Ook in Midden-Nederland worden er, naast de bestaande gasleidingen in het gebied, nieuwe leidingen met een diameter van 48 inch aangelegd. Op het traject Beuningen-Odiliapeel wordt binnenkort met de werkzaamheden begonnen. Begin 2011 zullen de leidingen geheel in de grond liggen. De leidingaanleg is onderdeel van een groot project van Gasunie, de Noord-Zuid Route. In deze Noord-Zuid Route worden vele kilometers extra aardgastransportleidingen aangelegd door geheel Nederland en er worden twee nieuwe compressorstations gebouwd. De uitbreiding van het netwerk is nodig omdat in de toekomst meer gas vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden. Met de aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas.

(Energienieuws: 09-04-2010)

Donderdag is officieel de aanleg van de Nord Stream gaspijpleiding begonnen, van Vyborg (Rusland) via de Oostzee naar Greifswald (Duitsland). Op uitnodiging van Gerhard Schröder voert minister Van der Hoeven van Economische Zaken op vrijdag 9 april namens Nederland het woord in Vyborg. Andere deelnemers zijn de Russische president Medvedev, de Russische minister van Energie Shmatko, Eurocommissaris voor Energie Oettinger, bestuursvoorzitter Schröder van Nord Stream, de Duitse staatssecretaris Pfaffenberg, de Franse staatssecretaris Idrac en de CEO’s van Gazprom, E.On, Basf, Gasunie (Kramer) en Suez. De Nord Stream gaspijpleing heeft een lengte van 1220 kilometer en komt tot stand door de joint venture tussen Gazprom (51%), de Duitse bedrijven E.On en Basf (ieder 20%) en de Nederlandse Gasunie (9%). De capaciteit de gaspijpleiding bedraagt 55 miljard m3 per jaar en is voldoende om 26 miljoen huishoudens van gas te voorzien. De pijpleiding zal waarschijnlijk in 2012 gereed zijn. Minister Van der Hoeven acht het tot stand komen van de Nord Stream pijpleiding belangrijk voor de ambitie om Nederland te ontwikkelen tot de gasrotonde voor Europa.

(EZ: 07-04-2010)

Energiebedrijf Delta heeft over 2009 een winst gemaakt van 7 miljoen euro. De omzet is gedaald met 244 miljoen euro (11 procent). Delta neemt een pakket van maatregelen om de winst te verhogen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Dat maakt Delta bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers. De bedrijfsonderdelen Energie, Afvalverwerking en Netwerk lieten (vergeleken met 2008) stabiele cijfers zien, maar op de duurzame activiteiten (zonnecellen, biodiesel) heeft het energiebedrijf verlies gemaakt. Volgens directeur Peter Boerma wil Delta in 2012 de winst van 2008 (101 miljoen euro) evenaren.

(Provinciale Zeeuwse Courant: 01-04-2010)
December 2010 November 2010 oktober 2010 september 2010 Augustus 2010 Juli 2010 Juni 2010 mei 2010 april 2010 maart 2010 februari 2010 januari 2010

 

mei 2010

Oxxio levert vanaf nu stroom vanuit de nieuwe MaasStroom–energiecentrale in het Rijnmondgebied bij Rotterdam. Dankzij de nieuwe energiecentrale is Oxxio nu minder afhankelijk van andere energieproducenten en van de stroombeurs. Daarnaast is het mogelijk om efficiënter te produceren doordat de nieuwe centrale gebouwd is met behulp van de nieuwste technieken. De nieuwe centrale is een van de meest schone en efficiënte gasgestookte energiecentrales ter wereld, waardoor de uitstoot van broeikasgassen minimaal is. De centrale heeft een vermogen van circa 428 megawatt en stelt energieleverancier Oxxio in staat om circa tachtig procent van zijn klanten van stroom te voorzien.

(Oxxio: 27-05-2010)

Eneco heeft geld nodig. Het energiebedrijf moet per 1 januari zijn netwerkdeel afsplitsen en daar 375 miljoen euro aan extra eigen vermogen aan meegeven. Dat komt ten laste van de balans van het onderdeel dat energie produceert en levert, ook wel PLB geheten. Dat is vervelend, omdat dit onderdeel fors moet investeren om de productiecapaciteit meer in overeenstemming te brengen met de leveringsverplichtingen. Begin dit jaar riep Eneco daarom zijn aandeelhouders, dat zijn 61 gemeenten waarvan Rotterdam de grootste is, bijeen. Het bedrijf legde uit dat er 400 miljoen euro aan vers geld nodig is om aan de storting in het netwerkbedrijf te voldoen, zonder de balans van de PLB te verzwakken. Bovendien blijft er dan ruimte over voor de noodzakelijke investeringen in nieuwe productie. Eneco stelde de aandeelhouders voor de keus; betalen of wij gaan op zoek naar nieuwe investeerders. Voorlopig is de deur naar nieuwe aandeelhouders dicht. De gemeenten die Eneco bezitten, vinden verwatering van hun belangen bezwaarlijker dan eventuele consequenties van de andere opties. Eneco probeert nu via een speciale lening, die bij het eigen vermogen opgeteld mag worden, in de meest urgente geldbehoefte te voorzien. Telegraaf, 26-mei-10/ FD, 27-mei-10

(FD: 27-05-2010)

De Duitse netbeheerder 50 Hertz en haar Poolse collega PSE Operator hebben een joint venture opgezet om de grensoverschrijdende capaciteit te vergroten met een derde interconnector tussen de twee landen. Dat meldde een woordvoerster van 50 Hertz. Het zogeheten GerPol-project zal worden gerealiseerd in de Poolse provincie Poznan. De interconnector zal een capaciteit van tenminste 1 GigaWatt krijgen. Met de investering is naar schatting een bedrag van honderden miljoenen euro’s gemoeid. In april kondigden 50 Hertz en PSE plannen aan om de verbinding tussen het Duitse Vierraden en het Poolse Krajnik op te waarderen van 220 kV naar 380 kV. De Poolse elektriciteitsmarkt is met een jaarlijkse productie van 144 TWh elektriciteit de tweede grootste aanpalende markt naast Duitsland, na Frankrijk. 50 Hertz, het voormalige Vattenfall Europe Transmission, beheert het hoogspanningsnet in oostelijk Duitsland aan de grens met Polen. Het bedrijf wordt momenteel overgenomen door de Belgische netbeheerder Elia en het Oostenrijkse investeringsfonds IFM.

(Platts EPD: 27-05-2010)

Het Duitse E.ON Ruhrgas voert serieuze gesprekken met Qatar over korte, medium en lange termijn leveranties van vloeibaar aardgas voor het opbouwen van capaciteit in Noord Europa, aldus CEO Bernhard Reutersberg. Hij zie dit bij een een industriebijeenkomst in Qatar georganiseerd door Gulf. “We hebben al capaciteit in Spanje en dat willen we ook in Noord Europa en we praten op dit moment over volumes en prijzen”. Reutersberg gaf toe dat er te veel aanbod was in huidige gasmarkt door de huidige recessie maar dat ze capaciteit willen gaan opbouwen voor de toekomst. “We hebben een substantiele daling in de vraag vooral in de geïndustrialiseerde gebieden van 20 %”, aldus Reutersberg. Qatar is werelds grootste LNG exporteur met een huidige capaciteit van 62 miljoen mt/jaar en de verwachting is dat dit gaat naar 77 miljoen mt/jaar. Het emiraat heeft recent gesprekken gestart met Duitsland voor het leveren van LNG via Rotterdam.E.ON’s heeft interesse in 3 miljard cubic meter/year. De lng-terminal in Rotterdam wordt op dit moment gebouwd en zal operationeel zijn tegen het einde van 2011.

(Platts EGD: 27-05-2010)

Een groep Nederlandse bedrijven heeft donderdag met Gazprom afgesproken samen de technische aspecten van het winnen van gas in het uiterste noorden – rond het Noord-Siberische schiereiland Jamal – van Rusland te gaan onderzoeken. De aardgasreserves daar zijn tien tot vijftien keer zo groot als de omvang van het grote Groninger gasveld oorspronkelijk. Door de barre winters en de drassige ondergrond is het kostbaar om het gas uit de grond te krijgen. De komende decennia zal er voor honderden miljarden worden geïnvesteerd in de regio. Shell, baggeraar Van Oord, ingenieursbedrijf Royal Haskoning en een groot aantal andere Nederlandse bedrijven willen aan de ontwikkeling van het gebied meewerken. ‘Dit is meer dan we verwacht hadden’, zei Gertjan Lankhorst van GasTerra gistermiddag. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken toonde zich blij met het resultaat. ‘Het geeft aan hoeveel belang zij hechten aan samenwerken met Nederland. Het duidt op de ernst van de Russen.’ Vselovod Tsjerepanov, die binnen de directie van Gazprom verantwoordelijk is voor alle olie- en gasproductie, hamerde op pragmatisme. Hij zou erop aansturen zo snel mogelijk contracten te tekenen. De Nederlandse bedrijven hebben zich verenigd in de Project Delta Group, een stichting waarin inmiddels meer dan twintig bedrijven zitten. De Russen hebben vooral interesse getoond in de Nederlandse offshorekennis.

(FD: 14-05-2010)

Gastransportbedrijf Gasunie, eigendom van de Nederlandse Staat, heeft in 2009 euro 570 mln afgeboekt op zijn Duitse netwerk, dat in 2008 voor circa euro 2 mrd is gekocht. Dat blijkt uit het gisteren gedeponeerde jaarverslag. De afboeking is hoger dan het half miljard waar het bedrijf het eerder tegenover deze krant over had. De waardevermindering volgt op een tariefsverlaging die de Duitse autoriteiten in 2008 doorvoerden. Gasunie zegt er alles aan te doen om de tariefsverlagingen terug te draaien.

(FD: 12-05-2010)

De bedrijven RWE, Nuon, Gasunie, NAM, Groningen Seaports, Energy Valley en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij hebben vrijdag stichting Borg opgericht. Dit initiatief is een stichting die de coördinatie moet gaan verzorgen voor alles wat te maken heeft met CO2-afvang, -transport en -opslag in Noord Nederland. Directeur Harm Post van Groningen Seaports wordt directeur. Hij zegt grote kansen te zien voor werkgelegenheid, innovatie en Europese subsidies. De leden trekken gezamenlijk op in zaken met betrekking tot wet- en regelgeving, vergunningenprocedures en infrastructuur. Energiegids.nl, 7-mei-10

(Energiegids.nl: 07-05-2010)

De toekomstige gasproductie op de Noordzee staat onder druk, omdat de prijs voor het gas te laag is. Het Duitse olie- en gaswinningsbedrijf Wintershall waarschuwt dat velden kunnen worden stilgelegd. Olie- en gasexpert Cyril Widdershoven schrijft over de dreiging in het nieuwste nummer van Energiebeurs Bulletin. ‘Nederlandse offshore velden zijn relatief klein, veel zijn tevens al op hun retour qua productie waardoor de totale prijsvolume- winst relatie onder druk komt te staan. Wintershall heeft te maken met een constante heroverweging van haar operaties op de Noordzee. Indien de winstgevendheid van de velden onder druk komt te staan, al dan niet door de hoge volatiliteit van de oliegeïndexeerde gasprijzen, zullen diverse velden worden afgestoten of stilgelegd. Wintershall waarschuwt expliciet voor het feit dat de Nederlandse prijsformule voor geleverd gas uit de Noordzeebodem verslechtert. Andere gasproducenten in Nederland hebben hier ook al voor gewaarschuwd. Gasterra schijnt hier echter niet ontvankelijk voor te zijn. De Nederlandse regering moet nu effectief gaan ingrijpen om deze ontwikkelingen tegen te gaan. Een betere prijs, in combinatie met mogelijke belastingvoordelen, kunnen hierbij wonderen verrichten. Als maatschappijen zoals Wintershall hun operaties heroverwegen kan dit een zeer snel einde van gasproductie op de Noordzee betekenen.’

(Energiebeurs Bulletin: april-mei-2010)
December 2010 November 2010 oktober 2010 september 2010 Augustus 2010 Juli 2010 Juni 2010 mei 2010 april 2010 maart 2010 februari 2010 januari 2010

 

Juni 2010

Naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof te Den Haag over de Splitsingswet, waarin het Hof stelt dat artikel 10b Elektriciteitswet 1998 en artikel 2c Gaswet in strijd zijn met bepalingen uit het EG-Verdrag vrij verkeer van kapitaal (artikel 63 VWEU, artikel 56 EG) en bijgevolg onverbindend zijn, hield de Kamer op 30 juni algemeen overleg. De Kamer steunde unaniem het voornemen van de minister om in cassatie te gaan tegen de uitspraak. De Kamerleden Samsom (PvdA), Braakhuis (GL) en Van Nieuwenhuizen (VVD) benadrukten nog eens het belang van publieke netten. Koppejan (CDA) vroeg de minister naar mogelijkheden om het middellijk aandeelhouderschap te verbieden, terwijl Jansen (SP) een reactie van de minister vroeg op de uitlatingen van Eneco op de uitspraak. Braakhuis (GroenLinks) vroeg ten slotte ook naar de tariefregulering van het netbeheer. De Algemene Rekenkamer heeft gesignaleerd dat de minister te weinig zou sturen op de regulering. Braakhuis vroeg de minister wat ze vond van de grote verschillen in transporttarieven en het relatief grote aandeel van het transporttarief op de energierekening. In haar antwoord stelde minister Van der Hoeven dat de Europese Commissie de Nederlandse uitvoering van de splitsing steunt en dat in het 3e liberaliseringspakket energiemarkten volledige ontvlechting door de Commissie als wenselijk eindbeeld wordt gepresenteerd. Het middellijk aandeelhouderschap wordt niet afgeschaft. Omdat het gerechtshof het groepsverbod onverbindend heeft verklaard, maar het privatiseringsverbod van kracht blijft, wil de minister met grote spoed de splitsingswet wijzigen. Het wijzigingsvoorstel, dat behelst dat de vormgeving van het privatiseringsverbod wordt aangepast en dat het besluit financieel beheer in de wet wordt verankerd met de bepaling dat ook bij vrijwillige splitsing de solvabiliteitseis van 40% voor de netwerkbedrijven geldt, zal uiterlijk op vrijdag 9 juli in de Ministerraad worden behandeld. Daarna zal de wetswijziging voor spoed-advies aan de Raad van State worden gezonden. Ten aanzien van tariefregulering, ten slotte, merkte de minister op dat regulering en benchmarking op termijn moeten leiden tot kleinere verschillen in de transportkosten.

(EnergieNed: 30-06-2010)

Het Franse energieconcern EdF kijkt naar serieuze samenwerking met Gazprom. Er wordt volgens Alexei Miller, bestuursvoorzitter van Gazprom, gekeken naar ondergrondse opslag in Frankrijk en gascentrales. Gazprom, EdF en het Italiaanse Eni hebben vorige maand al een overeenkomst getekend over het project ‘South Stream’. Dit is een nieuwe pijpleiding om gas uit Rusland, via de Zwarte Zee, naar Europa te krijgen. EdF krijgt tenminste een belang van 10% in het project, zo zegt Miller. Ook zij hij dat Gazprom zijn aandeel in het project niet verkoopt. Verder voegt hij toe dat zijn bedrijf op zoek is naar een aantal strategische partners, dit door een nieuwe strategie.

(Platts EGD: 28-06-2010)

In de Noordzee is een groot olieveld ontdekt. Volgens de Britse oliemaatschappij EnCore Oil is het veld ten oosten van de Schotse kust goed voor meer dan 300 miljoen vaten. Dat is vastgesteld met seismische metingen en proefboringen. Het is een van de grootste olievelden die de afgelopen jaren in de Noordzee zijn gevonden. De maatschappij sluit niet uit dat het veld na verdere proefboringen nog groter blijkt te zijn. Het olieveld zal pas over een paar jaar olie gaan produceren, vermoedelijk vanaf 2013 of 2014. De maatschappij kan nog niet zeggen hoeveel van de aanwezige olie ook daadwerkelijk omhoog gehaald kan worden. Daar wordt nog nader onderzoek naar gedaan. EnCore vond negen jaar geleden voor de Schotse oostkust een veld met een miljard vaten. Dat veld is goed voor ruim tien procent van de totale Britse olieproductie.

(NOS/Encore Oil: 28-06-2010)

Netbeheerder Intergas heeft de gemeente Halderberge een kapitaalinjectie gevraagd van 2,65 miljoen euro. Intergas heeft dit verzoek gedaan omdat het bedrijf in financiële problemen zit. De NMa en minister Van der Hoeven van Economische Zaken geven Intergas tot 1 oktober de tijd te voldoen aan de financiële eisen. Om dit te realiseren is een kapitaalinjectie van 40 miljoen euro nodig. De meest logische oplossing is het vragen om een bijdrage van de aandeelhouders, waar de gemeente Halderberge er één van is. Dat geld wordt uitgeleend aan Intergas. De gemeente moet het geld zelf lenen en daarover rente betalen, maar dat wordt gecompenseerd door het dividend dat Intergas de gemeente later uitkeert.

(BN/De Stem: 25-06-2010)

Energiebedrijf Eneco ziet af van de afsplitsing van zijn netwerkbedrijf na een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Het hof bepaalde dinsdag dat de Nederlandse splitsingswet in de energiesector in strijd is met het Europese recht. ‘De splitsing is van de baan. De daaraan gekoppelde lening gaat daarmee ook niet door’, aldus een zegsman. Eneco was van plan grote institutionele beleggers te interesseren voor een speciale obligatielening van euro 500 miljoen. Delta, het enige andere geïntegreerde energiebedrijf in Nederland, neigt ook naar afzien van splitsing. ‘De noodzaak is verdwenen’, aldus een woordvoerder. Grootaandeelhouder Zeeland laat via gedeputeerde Kees van Beveren weten niets meer te zien in splitsing. ‘Als het niet hoeft, doen wij het niet.’ De Staat heeft direct aangegeven in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het hof. Volgens demissionair minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken is de rechter op de stoel van de wetgever gaan zitten. ‘En dat is niet de stoel waar zij op thuishoort.’ Volgens Van der Hoeven zijn de rechters voorbijgegaan aan het publieke belang dat met de splitsingswet is gemoeid, namelijk dat de levering van stroom en gas aan Nederlandse afnemers is geborgd. ‘Niemand wil toch dat die netten in buitenlandse handen komen?’ zegt Van der Hoeven. De cassatieprocedure kan jaren duren. Tijdens het proces kan de minister Eneco en Delta niet dwingen zich op te knippen. De energiebedrijven bereiden zich volgens juristen voor op claims tegen de Staat voor de gemaakte kosten die met de splitsing gemoeid zijn. Die lopen in de tientallen miljoenen. Zowel de reeds gesplitste bedrijven Nuon en Essent als Eneco en Delta beraden zich op schadeclaims. De twee grootste partijen in de Tweede Kamer, de VVD en de PvdA, willen proberen de splitsing van energiebedrijven toch door te voeren. De twee partijen steunen demissionair minister Van der Hoeven in haar poging om via cassatie bij de Hoge Raad alsnog de splitsingswet geaccepteerd te krijgen.

(Het Financieele Dagblad: 23-06-2010)

Op donderdag 17 juni jl. is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. De volgende energiewoordvoerders zijn herkozen:

Samsom (PvdA),

Zijlstra (VVD),

Jansen (SP),

De Mos (PVV),

Wiegman- van Meppelen Scheppink (CU)

Ouwehand (PvdD)

Onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van de formatie lijken Samsom, Zijlstra, Ouwehand, De Mos en Jansen hun woordvoerderschap energie te behouden. Bij de herverdeling van de portefeuilles bij de ChristenUnie is afgesproken dat mw. Ortega-Martijn de nieuwe energiewoordvoerder wordt. Van de overige fracties zijn de nieuwe energiewoordvoerders naar verwachting:

Ad Koppejan (CDA)

Stientje van Veldhoven (D66)

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)

Dijkgraaf (SGP)

(EnergieNed: 23-06-2010)

Minister Van der Hoeven had zich niet mogen bemoeien met de prijzen van het gastransport in Nederland, die taak komt uitsluitend toe aan de NMa, aldus een rechterlijke uitspraak. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft drie methodebesluiten voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (Gas Transport Services B.V.) vernietigd. De NMa zal voor de periode vanaf 1 januari 2006 een nieuwe methode van regulering voor GTS moeten vaststellen omdat de eerder toegepaste methode onwettig was. Volgens FD schept de uitspraak duidelijkheid over de strikte scheiding tussen Economische Zaken en de NMa. De NMa moet nu immers eerst een nieuwe methodiek voor prijsregulering gaan vaststellen. ’Het is zaak dat er zo snel mogelijk een nieuwe werkbare basis voor de noodzakelijke investeringen in de gasinfrastructuur tot stand gebracht wordt’, stelt Gas Transport Services (GTS) in een reactie. NMa-bestuurder Jaap de Keijzer ’betreurt’ de onzekerheid die is ontstaan. ’We gaan nu aan de slag om zo snel mogelijk met een nieuwe methodiek te komen. Maar de ervaring wijst uit dat hiermee al gauw een jaar gemoeid is.’

(FD: 20-06-2010)

De gaswereld moet zich opmaken voor een run op aardgas. Vooral energiebedrijven zullen flink meer van de brandstof willen afnemen. Door de lage gasprijzen zullen zij waar mogelijk willen overschakelen van steenkool op het schonere aardgas. Een ‘dash for gas’ kan het gevolg zijn, beschrijven onderzoekers van adviesbureau Booz & Company in ‘The next cycle: Gas markets beyond the recession’. Volgens de onderzoekers is de gasmarkt tijdens de economische crisis ongekend veranderd. Blijft de macht bij de kopers, of schuift die al snel weer terug naar de gasverkopers? Er was altijd meer vraag dan aanbod. Door de recessie is de vraag naar gas echter sterk afgenomen. Daarnaast drukt de toevloed van LNG de kortetermijndagprijs van aardgas op de Europese markten. Europese producenten verkopen hun gas van oudsher via langlopende contracten die zijn gekoppeld aan de olieprijs. Nu gas op de dagmarkt letterlijk spotgoedkoop is, zien producenten zich gedwongen hun contracten aan te passen. Volgens gasspecialist Robert Oushoorn is er gerede kans dat het overschot aan gas op de Europese markt nog zeker drie tot vijf jaar aanhoudt. Dat geeft neerwaartse druk op de spotprijzen. Bij de huidige olieprijs, zou gas op de spotmarkt dan goedkoper blijven dan contractgas. Zo’n spotprijsniveau zal vooral van invloed zijn op de Europese energiemaatschappijen, aldus Booz & Company. Bij de huidige lage spotprijzen is de productie van elektriciteit uit gas even duur als of goedkoper dan bij het gebruik van kolen. Daarbij zijn de kosten van CO2-rechten ook meegerekend. ‘Als dit scenario zich voordoet, zullen energiemaatschappijen steeds meer gas gebruiken’, zegt Oushoorn. ‘Wij verwachten dan ook dat bij nieuwe investeringen in energiecentrales de voorkeur naar gas zal uitgaan.’ Een aanhoudend lage gasprijs zou dan dus zijn eigen vraag genereren. Volgens Oushoorn zal de gasmarkt in dat geval in versneld tempo herstellen van de vraaguitval door de economische crisis. ‘In de tweede helft van dit decennium kan de vraag naar gas dan terugkomen op het niveau waar het zonder de recessie zou staan’, meent Oushoorn. Voor het uitkomen van dit scenario is wel een ander prijsregime nodig. Partijen moeten meer gas tegen de lage spotprijzen kunnen kopen. Bovendien moet gas qua prijs structureel kunnen concurreren met kolen. Volgens Oushoorn zijn er tekenen dat dat nu van de grond komt. De huidige omstandigheden zouden een kantelpunt kunnen vormen. Oushoorn: ‘Als de overproductie en het prijsverschil tussen spot- en contractprijs langere tijd aanhouden, is de kans groot dat de gasmarkt steeds meer een gewone grondstoffenmarkt wordt.’

(Financieele Dagblad: 17-06-2010)

Essent zet als eerste energieproducent in Nederland een stap naar meer transparantie op de Nederlandse energiemarkt. Op Essent maakt Essent vanaf vandaag de totale direct beschikbare vrije capaciteit van haar energiecentrales op uur basis inzichtelijk voor iedereen. Maar daar blijft het niet bij. De komende maanden zal Essent de beschikbare data sterk uitbreiden. Zo zal ook de actuele output van alle grotere centrales beschikbaar komen en zelfs data over geplande en ongeplande productiebeperkingen als gevolg van revisies, onderhoud of storingen. Peter Terium, CEO van Essent: “Tot nu toe is de Nederlandse energiemarkt wat betreft beschikbaarheid van productiedata verre van transparant en dat moet gewoonweg veranderen. Meer transparantie leidt tot een meer open en liquide markt en dat komt alle partijen ten goede. Hoe meer actuele data voor alle marktspelers beschikbaar zijn, hoe beter beslissingen genomen kunnen worden. Wij nemen nu het initiatief daartoe en ik nodig ook andere energieproducenten van harte uit ons voorbeeld te volgen.” Essent’s moederbedrijf RWE begon in 2007 met het publiceren van netwerk- en productiedata. Informatie over ongeplande productiebeperkingen van energiecentrales werd binnen een uur na uitval van een unit online gezet. Op dit moment publiceert RWE de productiedata van alle stroomproducerende eenheden met een capaciteit groter dan 100 MW real time. De data en meer informatie zijn voor iedereen beschikbaar op RWE

(Essent: 04-06-2010)

TenneT vraagt de overheid om een half miljard euro voor grote investeringen in Nederland en Duitsland. TenneT heeft mogelijk al volgend jaar extra geld nodig. Het verzoek komt op een lastig moment voor de overheid. Door de crisis zijn de overheidsfinanciën ontspoord. Het volgende kabinet moet daarom miljarden bezuinigen. Daarnaast speelt ook dat de Energiekamer, de toezichthouder op de elektriciteitsmarkt, de transporttarieven voor de komende drie jaar op een ongunstig niveau dreigt vast te stellen. De beheerder van het hoogspanningsnet moet daardoor mogelijk afboeken op drie hoogspanningsnetten die hij vorig jaar voor euro 775 miljoen heeft gekocht van de regionale netwerkbedrijven Enexis (ex-Essent), Alliander (ex-Nuon) en Delta. Met ongunstige tarieven en zonder extra eigen vermogen van de Staat kan TenneT zijn ambitieuze investeringsplannen niet realiseren. TenneT, dat ondanks de daling van de vraag naar stroom als gevolg van de recessie in 2009 18,7% meer omzet boekte, wil de komende zeven jaar euro 3 miljard investeren in Nederland en hetzelfde bedrag in Duitsland. In Duitsland moet het eerder dit jaar overgenomen hoogspanningsnet worden uitgebreid en verzwaard. In Nederland wordt de infrastructuur op drie plaatsen verbeterd in verband met de bouw van nieuwe energiecentrales en nieuwe windparken op zee. Mogelijk moet TenneT ook een elektriciteitsnet op zee aanleggen voor de windparken. Dan moet het bedrijf nog eens euro 2,4 miljard tot euro 3,2 miljard extra investeren.

(Financieele Dagblad: 02-06-2010)

TenneT/transpower geeft het startsein voor de volgende fase in de aanleg van twee nieuwe verbindingen met Noorwegen. De nieuwe onderzeese hoogspanningsverbinding wordt aangelegd met het oog op verhoging van de import van duurzame energie uit Noorwegen en versterking van de ambities van de Europese Commissie op het gebied van duurzaamheid. TenneT/transpower is de eerste grensoverschrijdende TSO van Europa. Het nieuwe bedrijf beheert veertien grensoverschrijdende verbindingen. Daarnaast bereidt TenneT nieuwe verbindingen voor met het Verenigd Koninkrijk (2011), Duitsland (2014) en Denemarken (2016). De aankondiging geldt als het startsein voor de ontwikkelings- en voorbereidingsfase van de nieuw aan te leggen Noors-Nederlandse (NorNed2) en Noors-Duitse (Nordlink) verbindingen. Beide grensoverschrijdende verbindingen vergroten de import en export van elektriciteit en geven daarmee invulling aan het beleid van de Europese Unie om markten onderling te verbinden en de marktliquiditeit te bevorderen. De kabel zal de reeds bestaande verbindingen tussen de Scandinavische landen en de rest van Europa versterken en daarmee de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt vergroten, de leveringszekerheid versterken en tot meer mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling leiden. In Noorwegen wordt 99% van alle elektriciteit opgewekt met waterkracht. Het aandeel duurzame energie van de via de NorNed-verbinding – de eerste verbinding tussen Nederland en Noorwegen die sinds 6 mei 2008 in gebruik is – geïmporteerde elektriciteit bedraagt 80%. Het uiteindelijke besluit voor de aanleg van de twee onderzeese kabels zal worden genomen aan het eind van de ontwikkelings- en voorbereidingsfase, eind 2013.

(TenneT: 01-06-2010)

EDF heeft het SPE-belang van de bankgroep Dexia. Daarmee bezit Electricité de France nu 63,5 procent van de Belgische stroomproducent SPE, beter bekend onder de merknaam Luminus. EDF had in 2009 een meerderheidsbelang van 51 procent in SPE overgenomen van het Britse Centrica. Sindsdien nam de groep ook gedeeltelijk de participaties over van een aantal Belgische minderheidsaandeelhouders. Dexia verdient door de verkoop een meerwaarde van 69 miljoen euro. Dexia moest de participatie van SPE van de Europese Commissie voor 31 december van de hand doen.

(De Tijd: 01-06-2010)
December 2010 November 2010 oktober 2010 september 2010 Augustus 2010 Juli 2010 Juni 2010 mei 2010 april 2010 maart 2010 februari 2010 januari 2010

 

Juli 2010

Voorzitter Hans Alders van Energiened wil de afspraken nakomen die met de overheid zijn gemaakt om een duurzame energievoorziening in Nederland op de rails te houden. Volgens Alders moet er een extra heffing op stroom komen, zodat duurzaamheid niet meer uit de rijksbegroting hoeft te worden gefinancierd. Leveranciers moeten bovendien verplicht worden 20% van hun elektriciteit duurzaam te laten zijn. Alders kijkt niet op van de houding van de politiek, die vanwege de laagconjunctuur het mes wil zetten achter bijna elke subsidie. Hij geeft toe dat consumenten en bedrijven in de toekomst meer zullen moeten betalen voor hun stroomverbruik. “De overheid heeft becijferd dat dit bedrag aanvankelijk enkele euro’s zullen zijn en oplopen tot €125 per huishouden in 2020.” Alders meent dat reeds bij het toegeven aan de duurzaamheidsdoelstelling begin deze eeuw vaststond dat de gebruiker uiteindelijk meer zou gaan betalen. Protesten zijn dus te laat. Wel kan hij zich voorstellen dat grote bedrijven en industrie een lobby zullen starten om die kosten niet te hoeven betalen, omdat ze anders uit Nederland vertrekken. Voor de consument zou dat een nog hogere heffing kunnen betekenen. Die heffing is volgens Alders te gebruiken om de extra kosten bij de productie en afname van alle gangbare vormen van duurzame energie voor energieleveranciers te compenseren. Op de lange termijn zou deze vorm van subsidie alleen voor dure vormen van duurzame energie moeten blijven bestaan om met name wind op zee te kunnen blijven financieren. Voor goedkopere vormen van duurzame energie zou op den duur subsidie kunnen worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats zou een wet moeten komen die leveranciers verplicht een bepaald deel van de geleverde energie uit duurzame bronnen te halen. Volgens Alders kunnen alle energiebedrijven en leden van Energiened kunnen zich hierin vinden. Toch willen met name de Nederlandse Energiemaatschappij, Dong Energy en Greenchoice liever geen leveranciersverplichting, maar een verplichting die alleen geldt voor producenten. Volgens Alders is dat geen optie. “Leveranciers zonder centrale kunnen dan 100% fossiele energie blijven verkopen.” Greenchoice-directeur Rob van Rees vreest dat de leveranciersverplichting vooral de grootste en goedkoopste vorm van duurzame energieopwekking zal bevorderen: het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Greenchoice biedt 100% groene stroom aan en vreest daarom niet meer te kunnen concurreren met de grote jongens, die hij als de drijvende kracht achter een lobby voor de leveranciersverplichting ziet. Alders: “Bedrijven als Greenchoice zijn een verrijking voor de branche. Met hen houden we ook rekening.” Alders vreest wel een inconsistent beleid van de overheid, want zo verliezen investeerders hun vertrouwen. “Vandaar ook dat het zo belangrijk is dat de energiesector over zijn wensen met één mond naar beleidsmakers spreekt.”

(De Telegraaf: 31-07-2010)

De Aziatische multimiljardair Li Ka-shing wil voor 6,9 miljard euro elektriciteitsnetten in het Verenigd Koninkrijk overnemen van de Franse energiereus EDF. Dat maakte EDF vrijdag bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het gaat om drie distributienetten die in Londen en in het oosten van Engeland in totaal twintig miljoen mensen van stroom voorzien. Daaronder vallen ook de netwerken die de Londense metro, de luchthaven Heathrow en de Kanaaltunnel bedienen. Voor de 6,9 miljard euro, die zal worden betaald door een consortium van Cheung Kong Infrastructure, Hongkong Electric en de Li Ka-shing Foundation, zullen naast de distributienetwerken ook de schulden worden overgenomen. De 81-jarige Li Ka-shing woont in Hongkong en is een van de rijkste mannen in Azië. Hij staat onder meer aan het hoofd van twee in Hongkong gevestigde conglomeraten, de Cheung Kong Group en Hutchison Whampoa, die investeren in vastgoed en het opwekken van elektriciteit. Zijn vermogen wordt door het Amerikaanse tijdschrift Forbes geschat op 21 miljard dollar. EDF, wereldleider in kernenergie, overwoog de verkoop van de Britse netwerken al langer om zo haar financiële positie te kunnen verbeteren. De aandeelhouders van EDF en Europese toezichthouders moeten de transactie nog goedkeuren.

(NRC: 30-07-2010)

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft ermee ingestemd dat congestiemanagement als instrument wordt opgenomen in de Netcode Elektriciteit. Netbeheerders kunnen gebruik maken van een instrumentarium waardoor elektriciteitsproducenten, bij een eventueel capaciteitstekort op het netwerk, elektriciteit kunnen blijven produceren tot het moment dat de netbeheerder het net heeft uitgebreid. Om de beschikbare netcapaciteit bij een capaciteitstekort beter te benutten, maakt de netbeheerder gebruik van een prijsmechanisme. Dit mechanisme houdt in dat de netbeheerder elektriciteitsproducenten vraagt om op vrijwillige basis hun productie tijdelijk te verminderen. Producenten geven daarbij aan wat zij (op basis van de uit te sparen kosten) ervoor over hebben om geen elektriciteit te produceren. De producent die het hoogste bod doet, zal daadwerkelijk zijn productie verminderen en betaalt zijn bod aan de netbeheerder. De NMa ziet er op toe dat dit prijsmechanisme correct wordt toegepast.

(TenneT: 27-07-2010)

De verkoop van energiebedrijf Oxxio loopt niet lekker. Moederbedrijf Centrica probeert de Nederlandse prijsvechter al een jaar te verkopen, maar heeft de start van het veilingproces opnieuw uitgesteld. document.write(‘); Dat gaf Centrica woensdag te kennen bij de publicatie van zijn tweedekwartaalcijfers. In het persbericht wordt gerept over ‘systeem- en verslaggevingskwesties’ die zijn ‘geïdentificeerd en die moeten worden aangepakt’ voordat de veilingverkoop van start kan.

(FD: 29-07-2010)

Het Franse energieconcern GDF Suez zit opnieuw rond de onderhandelingstafel met het Britse energiebedrijf International Power. De aandelen van International Power stegen na het bericht met 9%. De besprekingen moeten leiden tot een nieuwe onderneming, waarin GDF Suez een meerderheidsbelang krijgt, maar die wel genoteerd blijft aan de beurs van Londen. Volgens Financial Times zou GDF Suez zijn internationale activiteiten fuseren met International Power in een vennootschap, waarover het Franse bedrijf de controle zou behouden. Als het partnerschap tussen het Britse en Franse concern tot stand komt, stijgt de capaciteit van de elektriciteitsproductie van GDF Suez van 68 GW nu naar 100 GW. International Power, aangesloten bij de beurs in Londen, heeft wereldwijd 45 elektriciteitscentrales in handen en produceert in Groot-Brittannië stroom voor zo’n vier miljoen gezinnen. (Energiegids.nl: 19-07-2010)

Het woestijnstroomproject Desertec vordert sneller dan verwacht. ‘De eerste zonnestroom uit de woestijn zou tegen 2015 richting Europa kunnen’, meldt Desertec-projectleider Ernst Rauch. ‘De onderhandelingen met Noord-Afrikaanse landen vorderen zeer goed.’ Het vorig jaar opgerichte Desertec-consortium wil de woestijnen van Algerije, Marokko en Tunesië volzetten met zonnecollectoren en daarmee op termijn een geschatte 15 procent van alle Europese elektriciteit opwekken. Volgens Desertec-deelnemer Siemens is een gebied van 300 bij 300 kilometer in de Sahara al genoeg om met zonnecollectoren de hele planeet te voorzien van energie. Het geld wordt onder meer opgebracht door de 17 grote Europese bedrijven. Aan het hoofd staat de grootste herverzekeraar ter wereld, het Duitse Münchener Rück, andere Desertecdeelnemers zijn Deutsche Bank, Eon en RWE, Siemens, het Spaanse Abengoa Solar, het Algerijnse Cevital en binnenkort ook het Tunesische Steg Energies Renouvelables.

(De Pers: 16-07-2010)

Het Duitse energiebedrijf RWE wil, net als Delta, in Borssele een kerncentrale bouwen. Naast de al bestaande centrale is er echter maar plaats voor één nieuwe kerncentrale. Dat meldt Het Financieele Dagblad, dat een nieuw conflict tussen RWE en Delta ziet aankomen. RWE is al bij het ministerie van Economische Zaken wezen praten. De strijd tussen het Zeeuwse nutsbedrijf Delta en het Duitse energiereus RWE over de exploitatie van kerncentrales in Borssele is een nieuwe fase ingegaan, meldt het FD. Nadat Delta het Duitse bedrijf eerder afwees als partner in de kerncentrale die al in Borssele staat, heeft RWE nu bij de overheid kenbaar gemaakt zelf in Borssele een nieuwe centrale te willen bouwen. Omdat Delta dat ook wil, dreigt een conflict over wie voorrang heeft. Er is in Borssele slechts ruimte voor één nieuwe centrale. RWE nam vorig jaar energiebedrijf Essent over, dat met Delta eigenaar was van de enige kerncentrale die al in Borssele staat. Delta verzette zich tot dusver met succes tegen de overdracht van de kerncentrale, die als gevolg daarvan buiten de transactie moest blijven.

(FD: 16-07-2010)

Het Duitse energieconcern RWE meldt dat het is benaderd door Gazprom om mee te doen aan South Stream. Er ging direct een siddering door de gasmarkt. RWE is een van de belangrijkste financiers van Nabucco. Zonder de Duitsers is het project zo goed als dood. RWE haastte zich de Europese gasmarkt gerust te stellen. Met Gazprom wordt wel gesproken, maar voorlopig niet meer dan dat. Nabucco houdt de hoogste prioriteit. Analisten twijfelden. Kunnen we RWE geloven op zijn woord? Het gaat hier immers niet om een politieke organisatie die ervoor moet zorgen dat de Europese consumentenbelangen worden behartigd. SouthStream is weliswaar met EUR 25 mrd drie keer zo duur als Nabucco (EUR 8 mrd), maar er kan ook per jaar twee keer zo veel gas door de SouthStream-pijp. Uit economisch perspectief kan dat interessant zijn. Meer gas en wellicht ook meer marktmacht is het waard om door te berekenen. Er zijn twee redenen om RWE toch te vertrouwen. Ten eerste heeft RWE een aantal projecten langs het Nabucco-traject. Deze investeringen hebben weinig zin als Nabucco niet doorgaat. Ten tweede is RWE naast transporteur van gas ook consument. RWE zal net zomin als Europa volledig afhankelijk willen zijn van één bron. Investeren in Nabucco loont daarom de moeite.

(FD: 14-07-2010)

De positie van de energiesector in Nederland verandert in hoog tempo. “Drie jaar geleden importeerden we nog 20 procent van alle stroom. In 2014 is dat omgeslagen in een export van 35 procent van de stroom die hier wordt opgewekt,” zegt Mel Kroon, bestuursvoorzitter van TenneT. Sinds oktober 2009 is Nederland netto exporteur van stroom. Ook in de gassector voltrekken de veranderingen zich met rasse schreden. Grote graafmachines leggen het landschap tussen Slochteren en Zuid-Limburg open voor een aanleg van een nieuwe gasbuis waarmee de Gasunie de groeiende vraag naar aardgas uit het buitenland kan voldoen. Tegelijkertijd bereidt Nederland zich in hoog tempo voor op een vooraanstaande rol als grote gasdistributeur voor West-Europa. Gasunie, Nuon en Essent zijn volop bezig met ondergrondse gasopslag in oude olie- en gasvelden in Groningen, Brabant en Duitsland. Nederland is nog steeds een grote exporteur van aardgas. Landen als België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland draaien voor een flink deel op gas uit Slochteren. Van de 75 miljard kuub gas die Nederland vorig jaar produceerde werd 52 miljard kuub geëxporteerd. Maar in 2025 zijn onze gasvelden een heel eind leeg en wordt Nederland netto-importeur van gas. Nederland wilt naast gas uit Rusland ook gas importeren uit landen als Algerije, Egypte, Libië, Nigeria en Equatoriaal-Guinea. Import uit verschillende landen moet de leveringszekerheid vergroten en minder vatbaar maken voor politieke grillen in het land van levering. Het gaat om LNG, vloeibaar gemaakt aardgas, waarvoor speciale terminals op de Maasvlakte en de Eemshaven worden gebouwd. Volgend jaar is de eerste klaar. Al deze projecten – gasopslag, LNG-terminals, nieuwe gasleidingen – vergen grote investeringen. Als wij het niet doen, dan zijn we aan anderen overgeleverd en is het maar de vraag of Nederland te allen tijde voldoende gas krijgt, luidt de redenering van (demissionair) minister Maria van der Hoeve van Economische Zaken. Criticasters verwerpen deze do or die strategie. De Brattle Group komt volgende maand met een rapport waarin wordt voorgerekend wat een ‘gasrotonde’ Nederland oplevert. Bij de toekomst van de stroomvoorziening in Nederland ligt het in feite niet anders De komende drie, vier jaar komen er acht nieuwe centrales bij op de Maasvlakte, de Eemshaven en op de Moerdijk. Dat buitenlandse stroomgiganten als RWE, E.ON en Electrabel hun oog op Nederland hebben laten vallen is niet toevallig. De steenkool voor deze centrales – fel bestreden door Greenpeace – kan gemakkelijk worden aangevoerd en er is ruimschoots voldoende koelwater voorhanden. Dat voorkomt dat eindeloos kolen per schip over de Waal moeten worden versleept naar centrales in Duitsland waar koelwater in de rivieren niet altijd onbeperkt aanwezig is. Aan de horizon gloort nog een tweede kerncentrale bij Borssele, waar in elk geval RWE wel oren naar heeft. De stroomvoorziening in Nederland wordt in groeiende mate bepaald door decentrale opwek. Mel Kroon van TenneT: “In het Westland staat bij tuinders voor 700 megawatt aan warmtekrachtcentrales opgesteld. In feite is dat een virtuele centrale. Tuinders slaan warmte op en kunnen elektriciteit aan het net verkopen als de prijs hoog is.” Inmiddels komt 30 tot 35 procent van de stroom die in Nederland wordt geproduceerd uit decentrale bronnen: behalve uit de tuinbouw, groeit het aantal windmolens, zonnepanelen en vergistingsinstallaties. Tegelijkertijd raakt het Nederlandse stroomnet meer en meer verknoopt met buitenlandse netwerken. Een groter aantal verbindingen met het buitenland maakt de stroomprijs in Nederland stabieler, zegt Mel Kroon van TenneT. Enkele jaren geleden nog lagen de prijzen hier tot wel 20 procent hoger ten opzichte van Duitsland en Frankrijk. Vooral voor industrieën die veel stroom verbruiken betekent dat een nadelige concurrentiepositie. Dat verbetert nu de stroomprijzen in Noordwest-Europa naar elkaar toegroeien door koppeling van de markten. Die koppeling verbetert ook de leveringszekerheid. De miljarden die in de onderzeese verbindingen moeten worden gestoken en de grote investeringen die TenneT als eigenaar van ongeveer de helft van het Duitse hoogspanningsnet moet doen, hebben gevolgen. De prijs voor het transport van stroom gaat omhoog. Over een paar maanden neemt toezichthouder NMa daar een beslissing over.

(De Gelderlander: 10-07-2010)

Hans Bolscher gaat per half augustus van het ministerie van VROM naar Nuon. Bolscher, onder andere CCS-directeur geweest bij VROM, wordt bij Nuon Vice President Sustainability & Public Affairs bij Nuon. Hij gaat zich bezig houden met public affairs, overheidsrelaties, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en externe communicatie. Momenteel is Hans Bolscher Special Advisor Climate and Energy voor het Ministerie van VROM. Hiervoor was hij projectdirecteur CCS (Carbon Capture & Storage) voor de Ministeries van EZ en VROM en Directeur Klimaatverandering en Industrie (VROM). In de jaren ervoor vervulde hij diverse functies op het terrein van duurzaam ondernemen, onder meer als directeur van de Stichting Max Havelaar. Hans Bolscher neemt plaats in het Management Team van Nuon en rapporteert aan de CEO Huib Morelisse.

(Nuon: 08-07-2010)

Op 28 juni presenteerde België de prioriteiten voor zijn voorzitterschap van de Raad. In de inleiding schrijft het aanstaande voorzitterschap dat er nieuwe doelen moeten worden gesteld op energie- en transportgebied. Belastingmaatregelen krijgen daarbij ook de nodige aandacht. Voor wat betreft de wetgevende initiatieven zal het voorzitterschap zich toeleggen op het aannemen van het Energy Action Plan en het Infrastructure Package. De Belgen leggen bij het infrastructuurplan nadruk op het North Sea Countries’ Off-shore Grid Initiative. Daarnaast blijft er aandacht voor de duurzaamheidscriteria van biomassa. Ook wil Belgie een conferentie organiseren over de vraag hoe de vrije energiemarkt grotere voordelen voor consumenten kan genereren. Punt van aandacht is dat deze wens van de Belgen vooral lijkt te zijn ingegeven door het in België levende idee dat de liberalisering van de energiemarkten eigenlijk is mislukt vanuit consumentenperspectief. Op het terrein van klimaatverandering zal België de internationale conferentie in Cancun (de opvolger van Kopenhagen) voorbereiden. Ten slotte willen de Belgen meer aandacht geven aan de handhaving van bestaande Europese milieuregelgeving.

(EnergieNed: 02-07-2010)

Op 1 juli 2010 gaat Gasunie Transport Services van start als een internationaal Gasuniedienstenlabel voor de vermarkting van gastransportdiensten. Een nieuwe website www.gasunietransportservices.com is gelanceerd, met informatie over zowel bestaande als nieuwe grensoverschrijdende diensten. Een internationaal verkooploket is geïnstalleerd om internationaal opererende klanten van dienst te zijn. Vanaf 1 juli 2010 worden onder de naam Gasunie Transport Services twee nieuwe grensoverschrijdende diensten aangeboden in de regio Emden/Oude Statenzijl, genaamd ‘Repositioning Service’ en ‘Backup Service for Interruptible Capacity’. De dienstenportfolio van Gasunie Transport Services omvat ook bestaande services zoals EUCABO en het recent gelanceerde Link4Hubs. Deze diensten zijn ontworpen om het grensoverschrijdende gasverkeer tussen het Nederlandse en het Duitse deel van het Gasunie-netwerk te vereenvoudigen. Met deze geïntegreerde benadering wil Gasunie de internationale gashandel faciliteren, de dienstverlening voor klanten verder verbeteren, de aantrekkelijkheid van de Europese gasmarkt voor gasleveranciers helpen vergroten en de voorzieningszekerheid voor gasgebruikers op hoger peil helpen brengen. Met de introductie van Gasunie Transport Services onderstreept Gasunie haar positie als toonaangevende Europese gastransporteur.

(GTS: 01-07-2010)
December 2010 November 2010 oktober 2010 september 2010 Augustus 2010 Juli 2010 Juni 2010 mei 2010 april 2010 maart 2010 februari 2010 januari 2010

 

Augustus 2010

De Duitse regering koerst aan op langere openstelling van kerncentrales met tien tot vijftien jaar. Zo kan de stroomprijs laag blijven en haalt Duitsland zijn doelen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas. Daarop hebben bondskanselier Angela Merkel, minister van economische Rainer Brüderle en zijn milieucollega Norbert Röttgen gezinspeeld. Formeel nemen ze pas eind september een definitief besluit. Maar een verlengde levensduur tussen de twaalf en twintig jaar levert economisch het meest op, zei minister Brüderle, na publicatie van een studie over de energievoorziening. Maar langere openstelling van de nucleaire installaties is voor Duitsland nu onder meer opportuun, omdat het met kernstroom gemakkelijker kan voldoen aan zijn doelen voor de reductie van de emissie van broeikasgas. De EU wil in 2020 een vijfde minder uitstoten dan in 1990, maar Duitsland heeft een eigen doel van -40%. Bij de opwekking van stroom met kerncentrales komt geen CO2 vrij. Minister Brüderle voorziet daarbij een voordeel van euro 8 miljard aan stroomkosten in 2030, als de centrales tussen de twaalf en twintig jaar langer openblijven. Het aandeel van CO2-vrije stroom in het Duitse elektriciteitsgebruik kan volgens hem stijgen tot 75%. Oppositiepartijen SPD en Groenen bekritiseerden de plannen van de regering, net als de milieubeweging. Bestuursvoorzitter Jürgen Grossmann van energiebedrijf RWE zei dat langere openstelling de stroomprijzen zal drukken. De Duitse energiebedrijven willen wel af van een extra belasting van euro 2,3 miljard die Berlijn hun oplegt voor gebruik van brandstofstaven voor kerncentrales.

(Financieele Dagblad: 31-08-2010)

Nuon heeft het investeringsbesluit genomen om een nieuwe gascentrale te bouwen naast de bestaande elektriciteitscentrale in Diemen. Tegelijk wordt een warmtetransportleiding van Diemen naar Almere aangelegd om met de restwarmte huizen te verwarmen. Door de combinatie van het hoogst haalbare rendement voor de gascentrale en grootschalige warmtelevering aan Amsterdam en Almere kan een rendement van 85% worden behaald. De nieuwe centrale komt naast de bestaande elektriciteitcentrale in Diemen. Deze STEG- (Stoom en Gas) centrale wordt gebouwd door Siemens volgens de laatste stand van de techniek en met het hoogst haalbare rendement (circa 59%). De nieuwe centrale krijgt een vermogen van 435 megawatt elektriciteit en 260 megawatt warmte. Hiermee kunnen zo’n 750.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. De in Diemen geproduceerde warmte zal ingezet worden om in Amsterdam en Almere zo’n 25.000 huishoudens van warmte te voorzien.

(NUON: 30-08-2010)

Nederlandse bedrijven en huishoudens gaan de komende drie jaar ruim een miljard euro meer betalen voor het transport van stroom. Een belangrijke oorzaak is dat de netwerkbedrijven de elektriciteitsnetten klaar moeten stomen voor het stijgende aanbod van groene energie. Netwerkbedrijven mogen de tarieven voor het transport van elektriciteit in drie jaar tijd met 22,5% verhogen. Samen met de verhoging van de transporttarieven voor gas leidt dat tot een stijging van de energienota met 3%. Naast de aanpassingen aan de netten voor duurzame energie, zijn de netten door hun hoge leeftijd toe aan vervanging. Daarvoor zijn eveneens grote investeringen nodig. De onrust op de financiële markten heeft verder invloed op de financieringsmogelijkheden van netwerkbedrijven. Dat brengt extra kosten met zich mee. Ook deze kosten mogen de bedrijven compenseren door een extra bijdrage te vragen van het bedrijfsleven en de consument. De ervaring leert dat de netbedrijven de ruimte van de NMa voor prijsverhogingen volledig benutten. De NMa houdt er rekening mee dat de investeringsgolf waar de netwerkbedrijven voor staan, nog een lange tijd aanhoudt. Dat zou betekenen dat de toezichthouder over drie jaar de tarieven voor energietransport verder gaat verhogen. Over enkele weken maakt de NMa ook de nieuwe maximale tarieven voor het hoogspanningsnet van TenneT bekend. Ook TenneT staat voor grote investeringen. Twee maanden geleden werd de NMa door de rechter teruggefloten over de manier waarop de tarieven voor het hogedruktransport van gas door Gasunie waren vastgesteld. De NMa had zich ten onrechte laten sturen door de minister van Economische Zaken. Energiebedrijven en grootverbruikers van energie hadden geklaagd over te hoge tarieven. Van rechtstreekse inmenging door de minister bij de totstandkoming van de nieuwe tarieven is nu geen sprake meer.

(Financieele Dagblad: 26-08-2010)

DONG Energy en Iberdrola zijn eerder dit jaar al akkoord gegaan met de handelsvoorwaarden, maar nu hebben beide partijen ook de gedetailleerde leveringsovereenkomst ondertekend: Iberdrola gaat per jaar circa 1 miljard m3 LNG (Liquefied Natural Gas [vloeibaar aardgas]) leveren aan DONG Energy. De leveringsovereenkomst wordt afgesloten voor een termijn van tien jaar en kan daarna met vijf jaar verlengd worden. De levering zal eind 2011 van start gaan. Het LNG wordt geleverd aan de Gate-terminal in de haven van Rotterdam. DONG Energy is mede-eigenaar van de terminal en heeft per jaar 3 miljard m3 van de importcapaciteit van de terminal tot zijn beschikking. De terminal wordt op dit moment gebouwd en zal in de loop van 2011 klaar zijn voor gebruik. Dit is het eerste LNG-contract dat door DONG Energy is ondertekend en het eerste langetermijncontract voor de levering van LNG op de Nederlandse markt.

(DONG Energy: 17-08-2010)

Het Spaanse Iberdrola heeft een contract gesloten voor de levering van 1 miljard kubieke meter LNG per jaar aan het Deense Dong. Het eerste deel van de deal was gesloten in maart en heeft een waarde van 2 miljard euro gebaseerd op de schattingen van de toekomstig prijsontwikkelingen. De leveringen gaan starten in de tweede helft van 2011 voor een periode van 10 jaar, met een optie voor verlening van vijf jaar. Het gas wordt geleverd aan de LNG terminal van Rotterdam. Deze zal begin volgend jaar open gaan en heeft een capaciteit van 12 Bcm/jaar waar DONG 3 Bcm/jaar zal gaan gebruiken. Het is het eerste LNG contract van DONG en ook het eerste lange termijn LNG contract in Nederland. De capaciteit van de LNG terminal in Rotterdam wordt gedeeld met RWE-Essent, OMVEcongas, E.ON Ruhrgas en DONG, waarin ieder een 5% aandeel heeft. Het restant van 80% is van het Nederlandse gasnetwerkbedrijf Gasunie en opslagspecialist Vopak.

(Platts EPD: 13-08-2010)

Het Franse gas- en elektriciteitsconcern GDF Suez (voorheen Gaz de France Suez), tot voor kort het tweede energiebedrijf van Europa, krijgt de controle over de Britse stroomproducent International Power. In ruil voor 70% van het eigendom brengt GDF Suez belangrijke stroomonderdelen in bij deze kleinere concurrent uit Groot-Brittannië. Hiermee wordt de grootste onafhankelijke stroomproducent ter wereld gecreëerd. Met de transactie is een bedrag gemoeid van £ 1,4 mrd (euro 1,68 mrd). International Power, dat op de beurs van Londen is genoteerd en een productievermogen heeft van 66.000 megawatt, krijgt de eenheden van GDF Suez buiten Europa onder zijn hoede, inclusief Turkije en daarnaast bezittingen in Groot-Brittannië. Deze omgekeerde overname – GDF Suez Energy International wordt onder International Power geplaatst en vervolgens overgenomen – is begeleid door Nomura, Morgan Stanley en J.P. Morgan Cazenove aan de kant van International Power. Goldman Sachs, Rothschild en BNP hielpen GDF. het eerste halfjaar van 2010. GDF behaalde een bedrijfsresultaat van euro 8,2 mrd en International Power £ 524 mln (euro 630 mln).

(FD: 11-08-2010)

Samen met Gazprom staat Rusland op een tweesprong: blijven concurreren of meer samenwerken met andere gasexporterende landen. Het kiest voor concurrentie, met steun van Europese energiebedrijven, terwijl samenwerking met andere gasexporterende landen in zijn belang zou zijn. Er voltrekt zich op dit moment een gasrevolutie met de opkomst van onconventioneel gas en een ’tsunami’ van vloeibaar gas (lng), onder meer vanuit Qatar. Tegelijkertijd staat de vraag naar gas onder druk, ondermeer door de komst van alternatieve energiebronnen. Het gevolg van die revolutie is dat er genoeg gas is voor de komende jaren en dat de gasprijzen mogelijk lager worden. Rusland lijkt vooralsnog een onafhankelijke koers te willen varen die erop gericht is zijn eigen exportstrategie van gas te bevorderen. Immers, omvangrijke Russische investeringsprojecten staan op stapel, veelal met steun van Westerse energiegiganten. Rusland ontwikkelt met de Fransen en Noren het Shtokman-veld in de Barentszzee en er zijn plannen voor de ontwikkeling van nieuwe gasvelden op het schiereiland Jamal in Noordwest-Siberië. Voor dit megaproject hebben Nederlandse bedrijven, zoals Shell en Boskalis, inmiddels hun kennis en middelen in de etalage gezet. Deze projecten zijn ook nodig om de gasproductie in Rusland op peil te houden. De nieuw geplande en in aanbouw zijnde pijpleidingen zijn vervolgens een belangrijk instrument om Gazproms marktpositie te verstevigen. In dat verband moet de NordStream pijpleiding de weg vrijmaken voor nieuw Russisch gas in Noordwest-Europa en de SouthStream pijpleiding Zuid- en Centraal-Europa voorzien van extra gas. De Russen werken samen met Duitse en Franse energiebedrijven en de Nederlandse Gasunie in het NordStream project. Onder meer de Fransen en Italianen helpen met de realisatie van het SouthStream project. Europa, en ook Nederland, moet iedere extra (potentiële) gasstroom toejuichen, ook die vanuit Rusland. Het leidt tot meer economische activiteiten, betere voorzieningszekerheid en mogelijk ook tot lagere gasprijzen.

(Financieele Dagblad: 06-08-2010)
December 2010 November 2010 oktober 2010 september 2010 Augustus 2010 Juli 2010 Juni 2010 mei 2010 april 2010 maart 2010 februari 2010 januari 2010

 

September 2010

De Chinese en Russische presidenten Hu Jintao en Dmitry Medvedev hebben in Peking de eerste oliepijpleiding tussen Rusland en China in bedrijf gesteld. Hu Jintao noemde de in werking stelling van de ruim 1.100 kilometer pijp van Skovordino in Oost-Siberië naar Daging in noordoostelijk China „een mijlpaal” in de vaak turbulente geschiedenis tussen de twee voormalige communistische machten. De aftakking naar China maakt deel uit van de verbinding (4.700 kilometer) tussen de Siberische olie- en gasvelden bij Taishet en het verre Oosten. “Onze samenwerking heeft een nieuw niveau van strategisch partnerschap bereikt”, aldus het Russische staatshoofd, die duidelijk maakte dat Rusland de pijpleiding beschouwt als de eerste concrete stap om de energie-exporten te verleggen van Europa naar het oosten. Als alle pompstations op volle capaciteit draaien kan via deze verbindingen 300.000 vaten per dag (15 mln ton ruwe olie/jaar) van Oost-Siberië naar China worden vervoerd. De pijp komt in de plaats van het transport over de weg en het spoor. Voor de dagelijkse leverantie van 300.000 vaten per dag gedurende de komende 20 jaar betaalt China USD 25 mld (EUR 16,8) aan onder andere het Russische Transneft.

(NRC: 28-09-2010)

Gasnetbeheerder Intergas heeft van zijn aandeelhouders, 21 gemeenten in Noord- Brabant, euro 40 mln toegezegd gekregen om zijn balans te versterken. Dat meldt bestuursvoorzitter Robert van Mourik van Intergas. De gemeenten deden de toezegging op een buitengewone aandeelhoudersvergadering donderdag. Zeven gemeentebesturen, waaronder die van Tilburg, hebben nog instemming nodig van de gemeenteraad. Samen vertegenwoordigen de zeven een bedrag van 9,2 mln euro. De kapitaalversterking is nodig om aan de solvabiliteitseis van 40% (verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal) te voldoen die het ministerie van Economische Zaken stelt in het kader van de splitsingswet. De solvabiliteit van Intergas bedroeg eind 2009 13,5%. Van Mourik heeft al eerder gesteld dat Intergas op termijn te klein is om zelfstandig te blijven.

(FD: 24-09-2010)

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, dat vorig jaar in Nederland Nuon overnam, gaat een forse reorganisatie doorvoeren. Het bedrijf gaat zich concentreren op de Zweedse, Duitse en Nederlandse markt. De maatregelen worden gezien als een direct gevolg van de enorme expansiedrift van de afgelopen jaren. Het bedrijf nam in 2009 Nuon over voor bijna euro 10 mrd. Volgens kenners was dat de hoofdprijs. Het bedrijf wil meer groene stroom produceren en verkopen. Mede door overnames in Polen kreeg Vattenfall een aantal zeer verouderde en vervuilende kolencentrales in bezit. Het concern onderzoekt nu de mogelijkheid om deze activiteiten af te stoten. Topman Løseth geeft verder aan dat er in kernlanden Zweden, Duitsland en Nederland, waar Vattenfall tot de top-drie behoort, de investeringen gaat opschroeven. Het gaat daarbij vooral om schone energie. Vattenfall rekent daartoe ook kerncentrales, die van nature wienig groeikasgassen uitstoten.

(FD: 21-09-2010)

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat naast olie ook elektriciteit produceren bij het olieveld in Schoonebeek. De NAM is bezig met de bouw van enkele elektriciteitsinstallaties. Volgens de NAM wordt de stoom die nodig is om de olie uit de grond te halen, gemaakt door een warmtekrachtcentrale waarvan stroom een bijproduct is. De stroom wordt teruggeven aan het elektriciteitsnet. Van de stroom die in Schoonebeek wordt geproduceerd kan een-derde van de provincie Drenthe worden voorzien.

(Energy Valley: 20-09-2010)

Het Energietransitiemodel (ETM) van consultancybedrijf Quintel dat energietransitiescenario’s bouwt, is nog gebruikersvriendelijker en fijnmaziger geworden. Dat meldt SenterNovem in een persbericht. Quintel heeft samen met partners zoals GasTerra, Shell en Philips een verbeterde, gratis versie gelanceerd. Overheden, bedrijven en andere energieprofessionals die beleid willen maken op het gebied van energiebesparing kunnen daarmee nog makkelijker scenario’s ontwikkelen. Het ETM is te gebruiken als platform om scenario’s te bediscussiëren, als ondersteuning voor investeringsbeslissingen, als middel om de impact van beleidskeuzes door te rekenen en te toetsen of als studiemateriaal. Ook kunnen organisaties gebruik maken van kant-en-klare toekomstscenario’s en deze via de tool op maat maken. Het ETM gebruikt de huidige feiten over energie om inzicht te geven in wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Het belangrijkste verschil met het oude model is dat het nieuwe model online staat. Eerder kon het instrument alleen gedownload worden. Een noodzakelijke verandering, aldus Kerkhoven. Daarnaast is het ETM inhoudelijk op zeer veel punten aangepast. Zo zijn de opties bij de gebouwde omgeving uitgebreid; de gebruiker kan aangeven hoe het huis wordt verwarmd. Ook houdt het model rekening met de impact van energiebesparende maatregelen op de infrastructuur (elektriciteitsnetwerk), en laat het zelfs de uitwerking van een beslissing per provincie zien.

(AgentschapNL/SenterNovem: 15-09-2010)

De topman van energieconcern Vattenfall, Östeyn Löseth, wil kolencentrales verkopen. Dat meldde de Zweedse krant Dagens Nyheter vrijdag. Zijn plan wordt maandag besproken door het bestuur van het Zweedse energieconcern, dat het moederbedrijf is van het Nederlandse Nuon. De Zweedse regering eist dat staatsbedrijf Vattenfall milieuvriendelijker wordt. Mede door de overname van Nuon is het energiebedrijf, dat ook eigenaar is van oude, sterk vervuilende kolencentrales in Polen en Duitsland, een van de meest vervuilende bedrijven van Europa geworden. Vattenfall stoot momenteel jaarlijks bijna 100 miljoen ton van het schadelijke broeikasgas CO2 uit. Löseth wil verder dat Vattenfall in minder landen actief wordt. Nu ontplooit het bedrijf behalve in Nederland, Duitsland, Polen en Zweden ook activiteiten in Finland, Denemarken en Noorwegen. Het is nog niet bekend welke gevolgen de plannen van de topman precies hebben voor Nuon. De plannen van Löseth vormen een breuk met het beleid van zijn voorganger, Lars Josefsson. Die leidde juist een expansiepolitiek en tekende in 2009 voor de overname van het Nederlandse energiebedrijf.

(ANP: 17-09-2010)

De tarieven voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet van 2010 blijven voorlopig ook in 2011 gelden. De NMa streeft ernaar om voor 1 januari 2012 een nieuwe methode van regulering voor Gas Transport Services (GTS) vast te stellen vanaf 2006. Pas als er een nieuwe methode van regulering is, kan de NMa weer tarieven vaststellen voor de transport(gerelateerde)taken, voor balancering en voor kwaliteitsconversie. In juni 2010 heeft het College voor Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de methodebesluiten vernietigd waarin de methode van regulering voor GTS was vastgelegd voor de transport(gerelateerde)taken, voor de balancering en voor de kwaliteitsconversie voor de periode van 2009 tot en met 2012. Daarnaast heeft het CBb geoordeeld dat de NMa voor deze taken ten onrechte geen methode van regulering voor GTS heeft vastgesteld voor de periode van 2006 tot en met 2008. Op dit moment gelden de tarieven 2010. De NMa wil deze tarieven in stand houden omdat dit stabiliteit en zekerheid aan de markt biedt. Deze tarieven zijn overigens momenteel nog onderwerp van bezwaar en beroep. De NMa wil ze voorlopig toch hanteren om zich te concentreren op het vaststellen van nieuwe tarieven vanaf 2006. Zij is van plan om eventuele verschillen tussen de nu gehanteerde en de later vast te stellen definitieve tarieven te verrekenen. De tarieven 2010 gelden totdat de NMa een nieuw tariefbesluit vaststelt. Dit betekent dat deze tarieven voor het jaar 2010 door zullen lopen in het jaar 2011. De reden hiervan is dat de NMa zonder geldige methodebesluiten geen tarieven voor GTS kan vaststellen. Binnenkort zal de NMa een formeel besluit nemen om voor het jaar 2011 voor de transport(gerelateerde)taken, voor balancering en voor kwaliteitsconversie geen tarieven voor GTS vast te stellen. De NMa stelt voor 2011 overigens wel tarieven vast voor flexibiliteitsdiensten. Aangezien de NMa een methode van regulering voor GTS vanaf 2006 moet vaststellen, zal later worden bepaald welke tarieven voor GTS hadden moeten gelden, ook voor de jaren 2009-2010-2011. De tarieven die zijn gehanteerd vanaf 2006 tot het moment waarop de methode van regulering en daarop gebaseerde nieuwe tarieven worden vastgesteld, worden niet aangepast.

(Energiekamer: 10-09-2010)

Zonnecellen worden steeds beter en goedkoper. Nu zetten de cellen minder dan 20% van het opgevangen zonlicht om in elektriciteit, maar over tien jaar zal dat opgelopen zijn tot 50%, zo verwachten wetenschappers. Tegelijkertijd zullen er efficiëntere technieken worden ontwikkeld om de cellen sneller en tegen een lagere kostprijs van de band te laten rollen. Daar staat tegenover dat stroom uit olie, aardgas en kolen waarschijnlijk alleen maar in prijs zal stijgen, omdat de fossiele brandstoffen schaarser worden. Per saldo betekenen deze ontwikkelingen dat tegen 2020 zonne-energie bijna in heel Europa net zo veel zal kosten als gewone, ‘grijze’ stroom, of zelfs goedkoper is. Volgens een Italiaans onderzoeksinstituut van de Europese Commissie zal de pariteitslijn het komende decennium rap naar het noorden oprukken. In 2020 zullen naar verwachting alleen Scandinavië en Rusland geen concurrerende zonne-energie kennen.

(FD: 07-09-2010)

Met het product energie kan meer worden gedaan. De gewijzigde marktomstandigheden bieden kansen voor een nieuw type energiebedrijf dat ons de broodnodige innovatie gaat bezorgen, stelt Jeroen Saeijs, ondernemer in zonne-energie en oprichter van BrabantEnergy. Hij stelt dat energiebedrijven met name zijn ingericht op de eenmalige verkoop bij het binnenhalen van de klant. Door de groeiende decentralisering op allerlei vlakken en het gebrek aan vertrouwen in grote, anonieme conglomeraten ziet hij een nieuwe kans voor kleinere bedrijven die hun bestaansrecht halen uit het persoonlijk en goed bedienen van de klant. Ook het switchen van leverancier is gemakkelijk geworden. Saeijs: “Al deze gewijzigde omstandigheden maken dat we aan de vooravond staan van een nieuwe type energiebedrijf.” Want de op gemak gerichte energieklant zit niet te wachten op allerlei losse leveranciers, maar is wel geïnteresseerd in een afgestemd pakket van diensten. De nog ontbrekende schakel is een bedrijf dat tussen de partijen in gaat staan en de innovatie en persoonlijke bediening van de kleinere bedrijven koppelt aan schaalgrootte en een serviceparaplu richting de klant. Een energiebedrijf dat zonder marketing kan, omdat de deelnemende partijen er zelf belang bij hebben om u als nieuwe klant bij de club te trekken, aldus Saeijs.

(FD Selections: 08-09-2010)

In de KEMA-rapportage ‘Intelligente meters in Nederland; herziene financiële analyse en adviezen voor beleid’ wordt geconcludeerd dat er bij grootschalige uitrol van slimme meters op basis van vrijwilligheid sprake is van een positieve maatschappelijke business case met een netto contante waarde van EUR 770 miljoen. Door het invoeren van keuzevrijheid en het treffen van meer waarborgen voor privacy en veiligheid valt – in kwantitatieve termen – de business case in dit referentiescenario lager uit dan de eerdere raming op grond van een verplichte uitrol (netto contante waarde EUR 1,3 miljard). KEMA heeft daarnaast berekend dat wanneer meer dan 20% van de consumenten de meter niet accepteert of administratief uit laat zetten, de business case niet meer positief is. Dit schrijft Van der Hoeven, demissionair minister van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil dat eerst minimaal twee jaar ervaring wordt opgedaan tijdens de kleinschalige uitrol. Het besluit om over te gaan tot grootschalige uitrol zal op zorgvuldige wijze worden genomen. KEMA geeft aan dat rond de introductie van de op afstand uitleesbare meter goede communicatie van groot belang is. Een algemene brochure over de op afstand uitleesbare meter is nagenoeg voltooid. Deze kan door de netbeheerder meegestuurd worden aan de consument. Naast de brochure zal online een factsheet over privacy en veiligheid verschijnen, waarin heel specifiek wordt ingegaan op de maatregelen vanuit de overheid rond deze thema’s. De minister heeft de netbeheerders en leveranciers opgeroepen helder te communiceren over de invoering van de slimme meter. In een gezamenlijke werkgroep communicatie, waar ook het ministerie van Economische Zaken aan tafel zit, hebben de netbeheerders afspraken gemaakt over hoe zij transparant en eenduidig communiceren over de rechten van de consument, over privacy en veiligheid. Netbeheerders en leveranciers organiseren gezamenlijk op 6 oktober 2010 een bijeenkomst voor betrokken partijen over communicatie met de consument. De inzichten hieruit moeten eind dit jaar uitmonden in een communicatieplan van de netbeheerders. In het reguliere overleg dat de minister met de sector heeft over de uitrol van de op afstand uitleesbare meter, zal dit communicatieplan worden besproken en beoordeeld op transparantie, tijdigheid en volledigheid. Ook gedurende de uitrol zal Van der Hoeven met de sector in overleg blijven over communicatie met kleinverbruikers.

(Netbeheer Nederland: 07-09-2010)

Essent, Vopak, Gasunie blazen terminal af De bouw van een terminal voor vloeibaar gas in de Eemshaven door Essent, Vopak en Gasunie gaat niet door. Het consortium maakte bekend dat de haalbaarheidsstudie naar de terminal heeft uitgewezen dat er ‘onvoldoende basis’ bestaat om tot een ‘positieve investeringsbeslissing te komen’. Eerder zag het bedrijf 4Gas al af van de bouw van een terminal in Rotterdam.

(Financieele Dagblad: 02-09-2010)
December 2010 November 2010 oktober 2010 september 2010 Augustus 2010 Juli 2010 Juni 2010 mei 2010 april 2010 maart 2010 februari 2010 januari 2010

 

Oktober 2010

“Uitgangspunt is en blijft dat voorrang van duurzaam geproduceerde elektriciteit op het elektriciteitsnet in geval van transportschaarste wordt gerealiseerd.” Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Verhagen is voorrang voor duurzame stroom belangrijk in combinatie met de nieuwe stimuleringsmaatregelen van het Kabinet (SDE+). “Zo kan groene stroom echt van de grond komen in Nederland en rendabel worden,” aldus Verhagen. Aanleiding voor de brief waren Kamervragen over een brief die de ambtsvoorganger van de minister op 7 oktober naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. In die brief stelde de toenmalige minister van Economische Zaken de Eerste Kamer voor om de inwerkingtreding van onderdelen van de wijziging van de Elektriciteits- en Gaswet uit te stellen. Dit betrof de onderdelen die met voorrang voor duurzame stroom te maken hadden. Reden hiervoor was een (op verzoek van de Eerste Kamer gevraagd) advies van de Raad van State over de manier waarop de kosten als gevolg van het zogeheten congestiemanagement bij transportschaarste worden verdeeld. De Raad van State heeft aangegeven dat het wenselijk is nader overleg met de Europese Commissie te voeren over deze kostentoedeling. Minister Verhagen wijst de Tweede Kamer er in zijn brief op dat het aan de Eerste Kamer is om op het voorstel te reageren.

(Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: 28-10-2010)

Statoil ASA en Eneco Energy Trade B.V. hebben hun overeenkomst voor de levering van aardgas verlengd. De initiële overeenkomst, die 1 oktober 2011 zou aflopen, is nu verlengd tot 1 januari 2014. Het jaarlijkse contractvolume voor de levering aan Eneco bedraagt 500 miljoen kubieke meter. Met deze overeenkomst heeft Statoil haar positie in het Nederlandse distributiesegment uitgebreid en heeft Eneco zich verzekerd van de toevoer van aardgas door een toonaangevende Noorse producent. Eneco Energy Trade B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Eneco Holding N.V., het grootste Nederlandse onafhankelijke energiebedrijf dat is gespecialiseerd in de productie, transport, handel, levering en meting van energie (elektriciteit, gas en warmte) en daaraan gerelateerde producten en diensten. In totaal bedient Eneco circa twee miljoen zakelijke en huishoudelijke klanten.

(Eneco: 22-10-2010)

In het regeerakkoord staat een forse bezuiniging op het openbaar bestuur ingeboekt. Met de kaasschaaf wordt euro 6,6 miljard van de budgetten afgehaald. Boterzacht is dit bedrag, maar voor onder meer de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een harde realiteit die dwingt tot een stevige heroriëntatie. Deze bezuiniging is zo groot dat scherper prioriteren en efficiënter werken niet meer afdoende zijn. Dat vraagt om een meer fundamentele aanpak. Ons voorstel is om de toezichthouders te laten fuseren die op de een of andere manier de missie hebben om ‘markten beter te laten werken’. Het gaat dan naast de NMa om de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Consumentenautoriteit. Een fusie levert niet alleen efficiëntievoordelen op – denk aan het delen van back office, gebouwen, de juridische afdeling en de chief economist en zijn staf – maar ook inhoudelijke synergievoordelen. De taken van de NMa, NZa, Opta en Consumentenautoriteit liggen qua expertise en kennis erg dicht bij elkaar. (Auteurs: Barbara Baarsma is algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Martijn Snoep is managing partner bij De Brauw Blackstone Westbroek.)

(FD: 22-10-2010)

De Nederlandse Energie Maatschappij heeft zijn toekomst veiliggesteld. Het Deense energiebedrijf Dong volgt RWE op als gasleverancier van de Nederlandse Energie Maatschappij, ook wel NL Energie genoemd. Dong gaat daarnaast stroom leveren en neemt ook de administratie van het Rotterdamse bedrijf voor zijn rekening. Dat zijn beide partijen overeengekomen. Met de gasovereenkomst heeft het snelgroeiende NL Energie een belangrijk risico voor zijn voortbestaan uit de weg genomen. Het contract met de huidige gaspartner RWE loopt eind 2011 immers af en zonder nieuwe partner zou dat tot problemen kunnen leiden bij de toekomstige levering aan klanten. Het contract met Dong, dat gasvelden in de Noordzee bezit en samen met Eneco een Rotterdamse energiecentrale runt, gaat eind 2011 in en loopt tot en met 2016. Namens Dong, dat al langer streeft naar een positie op de Nederlandse retailmarkt, laat topman Lars Clausen weten uit te zien naar de samenwerking met wat hij ‘een van de interessantste energiebedrijven in Noordwest-Europa’ noemt.

(FD: 15-10-2010)

Groene stroom krijgt voorlopig toch geen voorrang op het hoogspanningsnet. Een wet die dat moest regelen is door demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken (CDA) ingetrokken. De minister heeft eind vorige week een brief met die strekking naar de Eerste Kamer gestuurd. Ze stelt daarin dat ze aanleiding ziet voor een ‘inhoudelijke heroverweging’ van het wetsvoorstel, omdat er twijfel is over de Europese richtlijnen op dit vlak. Met deze ingreep zet Van der Hoeven kort voor het einde van haar bewind een streep door een van de belangrijkste ‘groene’ wetswijzigingen van het demissionaire kabinet. De minister nam eerder dit jaar in een opinieartikel in de Volkskrant al afstand van haar beleid op het gebied van duurzame energie. De voorrangsregeling werd vorig jaar met een overgrote meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. In de Eerste Kamer rezen deze zomer echter twijfels bij de VVD, na lobbywerk van de energiebedrijven, over de juridische houdbaarheid van de wet. Daarop won de minister advies in bij de Raad van State. Die concludeert dat de Europese richtlijnen voorschrijven dat alle stroomproducenten gelijk worden behandeld, maar dat er uitzonderingen mogelijk zijn voor producenten van duurzame energie. Voor Van der Hoeven was deze uitspraak aanleiding het wetsvoorstel in te trekken. Tweede Kamerlid Diederik Samsom (PvdA): ‘Die vraagtekens over de Europese richtlijnen waren er altijd al. Het is raar dat de minister nu ineens tot een andere conclusie komt.’ VEMW reageert op haar website ontsteld over dit besluit van de Minister. “Hierdoor ontstaat een onhoudbare situatie”, aldus Hans Grünfeld, algemeen directeur VEMW. “Nederland geeft hiermee geen uitvoering aan de Europese richtlijn voor duurzame energie. Deze verplicht lidstaten voorrang te geven aan duurzame energie en warmtekrachtkoppeling. Nederland zal nu niet tijdig kunnen voldoen aan deze verplichting. De huidige kostenverdeling is bovendien totaal onacceptabel. Afnemers zijn wéér de dupe.” Volgens de Raad van State wordt congestie veroorzaakt door alle aangeboden stroom en is het daarom in strijd met het discriminatieverbod om de kosten voor congestiemanagement alleen te verdelen over de producenten van grijze stroom. Volgens VEMW worden de kosten voor congestiemanagement veroorzaakt door de explosieve groei van productiecapaciteit van grijze stroom ten behoeve van de export. In een eerste reactie stelt Energie-Nederland tevreden te zijn dat de Raad van State de mening van Energie-Nederland deelt dat het onderdeel kostentoerekening van congestiemanagement onvoldoende onderbouwd is. Dat laat onverlet dat de sector nog steeds achter het principe staat van ‘voorrang voor duurzaam’, aldus Energie-Nederland. De vereniging is blij dat de minister het gasmarktdeel van de wet nu snel door de Kamer wil loodsen. Netbeheer Nederland laat in een eerste reactie weten het advies van de Raad van State te bestuderen. Netbeheer Nederland is blij dat de minister het onderdeel versterking gasmarkt wil laten doorgaan en op kortte termijn met de Eerste Kamer wil bespreken, zodat dat onderdeel tijdig in werking kan treden. Wat betreft het onderdeel congestiemanagement constateert Netbeheer Nederland dat afgelopen zomer door de NMa nog een aantal spelregels voor congestiemanagement is vastgesteld; daar kunnen de netbeheerders voorlopig mee uit de voeten. Dat neemt echter niet weg dat er behoefte is aan een structurele oplossing voor congestiemanagement. Op 2 november 2010 bespreekt de Eerste Kamer de brief van de minister.

(De Volkskrant – VEMW: 12-10-2010)

Het Franse energieconcern GDF Suez gaat tussen 2013 en 2016 2,3 miljoen ton vloeibaar aardgas leveren aan China. Daartoe ondertekende het een akkoord met China’s energiebedrijf CNOOC. Vloeibaar aardgas maakt nog maar 5 procent uit van de energieconsumptie in China. Maar de vraag naar deze relatief schone brandstof neemt snel toe. GDF Suez voorziet dat China een belangrijke speler wordt voor de gasindustrie in de komende decennia en streeft ernaar zijn activiteiten in Azië uit te breiden. Vorige maand maakte GDF bekend dat het over een periode van drie jaar 2,5 miljoen ton vloeibaar aardgas gaat leveren aan Kogas, het Zuid-Koreaanse staatsbedrijf voor gas.

(ANP: 09-10-2010)

Essent wil in de Eemshaven twee megawindturbines van 6 MW elk bouwen. Het gaat om twee verschillende types windmolens. De ene heeft een ashoogte van 135 meter en een tiphoogte van 198 meter. De tweede molen krijgt een ashoogte van114 meter en een tiphoogte van 177 meter. In de Eemshaven staan al 88 windmolens, waarvan 52 door Essent zijn gebouwd. De gemeenteraad buigt zich op 21 oktober over de bouw van de twee molens.

(Dagblad van het Noorden: 09-10-2010)

De Nederlandse Energie Maatschappij, ook bekend onder de naam NL Energie, hoopt een dezer dagen een nieuwe partner te strikken die vanaf 2012 garant staat voor haar gasinkoop. Dit is van levensbelang voor de prijsvechter, omdat eind volgend jaar het contract met de huidige partner RWE niet wordt verlengd. NL Energie mist de omvang om zelfstandig gas in te kopen tegen acceptabele voorwaarden. De energieleverancier, gestart in 2005, is de afgelopen jaren dankzij grootschalige reclamecampagnes stevig gegroeid. GasTerra eist zekerheden als het gevraagd wordt om gas te reserveren voor toekomstige levering. Door bedrijven van de omvang van NL Energie zijn die garanties eigenlijk niet te geven. Als ze al een bankgarantie krijgen, dan kost dat te veel geld, gelet op de smalle winstmarges waarmee ze werken. Dus zoeken zij een partner die al grootschalig gas inkoopt wat inkoopvoordeel oplevert. NL Energie heeft, onder het huidige contract met RWE, zijn klanten in onderpand gegeven voor het geval het zijn verplichtingen jegens het Duitse bedrijf onverhoopt niet kan nakomen.

(FD: 06-10-2010)

VVD en CDA hebben in onderhandelingen met de PVV een akkoord bereikt over de maatregelen voor de komende vier jaar. Opvallendste punt is dat de doelstellingen die in Schoon en Zuinig zijn geformuleerd omtrent CO2-reductie worden losgelaten en dat de regering wil terugvallen op de Europese afspraken daarover. Via de invoering van de SDE+-regeling, die in 2013 moet ingaan, wordt duurzame energie gesubsidieerd via een opslag op de energierekening. Die opslag is echter gemaximeerd op 1,4 miljard euro per jaar. Daarnaast wil deze regering vergunningen voor kerncentrales afgeven. Wel wil de regering vergunningen voor decentrale productie en warmteprojecten vereenvoudigen. De extra heffingskorting van 1,3% op groene beleggingen vervalt, terwijl het kabinet wel onderzoek naar en toepassing van nieuwe energiebronnen wil stimuleren. Over CCS is afgesproken dat opslag niet van start kan gaan voordat er een vergunning voor een kerncentrale is afgegeven. Het nieuwe kabinet blijft zich inzetten voor een elektriciteitsnet op zee, zoals dat in de Europese plannen is vastgelegd. Ten slotte streeft het kabinet naar een Green Deal met de samenleving, hoewel niet wordt uitgewerkt wat de inhoud van zo’n deal zou moeten zijn.

(Energie-Nederland: 06-10-2010)

Een gemiddeld huishouden gaat vanaf 2013 jaarlijks zo’n 50 euro meer betalen voor gas- en elektriciteit. Dat bedrag kan voor een gemiddeld huishouden zelfs oplopen tot 200 euro per jaar na 2015. De stijging is het gevolg van de aanpassing van de subsidieregeling uit 2008 voor duurzame energie door het beoogde kabinet-Rutte/Verhagen. Het nieuwe kabinet wil een deel van de steun gaan financieren uit een opslag op de energierekening van 100 miljoen euro in 2013 tot maximaal 300 miljoen 2015. De lasten worden gelijk verdeeld over burgers en bedrijven. De opslag wordt ook evenredig verdeeld over gas- en elektriciteitsverbruik. Een gemiddeld huishouden betaalt nu 1.668 euro per jaar voor energie. De lastenverzwaring gaat over drie jaar in, omdat tot en met 2012 nog 90 miljoen per jaar beschikbaar is aan subsidiegeld voor duurzame energie. Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen van beoogd coalitiepartner VVD wil de nieuwe maatregel pas toelichten als de regeringsverklaring er is. Van verschillende kanten is er kritiek op de nieuwe regeling. Milieuorganisatie Greenpeace vindt het jammer dat er nog steeds een limiet is van 1,4 miljard euro.

(De Gelderlander: 05-10-2010)

Nederland zit veel ruimer in zijn gas dan gedacht. Door nieuwe technieken kan er maar liefst 95 miljard kubieke meter gas meer naar boven gehaald worden dan eerder berekend was. Bijna de helft daarvan zit onder Groningse grond. Dat blijkt uit het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Een herberekening bracht miljarden kubieke meter aan aardgas aan het licht. Hiervan zit in Groningen bijna de helft (42,7 miljard m³), de rest in andere velden (ruim 32 miljard m³) en in de zee (21 miljard m³). Jaap Breunese van TNO noemt de opwaardering een bijzondere. ‘We voeren vanaf 1975 in opdracht van het ministerie de onderzoeken uit. In het hele tijdsbestek gezien is dit een hoge stijging van de gasvoorraad. Dit gebeurd niet zo vaak.’ De grote toename is te danken aan de nieuwe technieken en installaties. ‘Door nieuwe methodes is meer gaswinning mogelijk. Degene die het gas moeten oppompen worden positiever over het aantal dat uit de grond te halen valt, en waarderen hierdoor de voorraad op. Een bijstelling van het Groninger veld van 1 procent lijkt weinig, maar staat op een totaal van plusminus 3000 miljard m³ gelijk aan ruim 30 miljard kubieke meter winbaar gas.

(RTL-Z: 05-10-2010)

TenneT en het Deense Energinet.dk, gaan een hoogspanningskabel leggen tussen Nederland en Denemarken. De HVDC-elektriciteitsverbinding zal vanaf Nederlandse kant vanuit de Eemshaven naar Denemarken onder de zee door lopen. De 275-kilometer lange kabel moet meer Nederlandse en Deense huishoudens gebruik laten maken van windenergie. De kabel heeft in totaal een capaciteit van 700 MW. Er moet in de haven nog een station worden gebouwd dat de stroom omzet voor huishoudelijk gebruik.

(Energy Valley: 04-10-2010)
December 2010 November 2010 oktober 2010 september 2010 Augustus 2010 Juli 2010 Juni 2010 mei 2010 april 2010 maart 2010 februari 2010 januari 2010

 

November 2010

De China Huaneng Group, China’s grootste energieproducent, neemt de helft van de aandelen van Intergen over van het Indiase GMR voor USD 1,23 mrd (EUR 0,93 mrd). De transactie is zondag door infrastructuurbedrijf GMR bevestigd. Het Amerikaanse Intergen heeft twee gascentrales in het Rotterdamse havengebied en heeft plannen om een derde te bouwen in Moerdijk. Daarnaast bezit Intergen drie centrales in Groot-Brittanië, twee in Australië, vier in Mexico en een in de Filippijnen. De bestaande Nederlandse centrales leveren stroom aan Oxxio en Eneco. De overige 50% van de aandelen van Intergen is in bezit van Ontario Teachers’ Pension Plan. De Huaneng Group overweegt volgens persbureau Reuters om ook dat deel te kopen. Het komt de laatste tijd vaker voor dat Chinese bedrijven zich begeven op de Nederlandse energiemarkt. Het Chinese duurzame energieconcern Hanergy gaat mogelijk zonnecellenfabriek Helianthos van Nuon overnemen, Zhenhua Port Machinery Company (ZPMC) overweegt vestiging in Amsterdam voor de opslag en assemblage van windmolenpijlers en in 2009 kocht de Chinese windmolenfabrikant XEMC het Nederlandse Darwind van het failliete Econcern.

(Energeia: 29-11-2010)

De Russische premier Vladimir Poetin waarschuwt dat de samenwerking met de EU onder druk staat door de liberalisering van de energiemarkt in Europa. De EU besloot in 2009 de energiemarkt te liberaliseren en bedrijven op te splitsen in netwerk- en leveringsbedrijven. In dit akkoord is een zogenaamde ‘Gazprom-clausule’ opgenomen waardoor het voor bedrijven buiten de EU, zoals het Russische staatsbedrijf Gazprom, onmogelijk wordt strategische energienetwerken te kopen zonder toestemming van de lokale overheid.

(FD: 26-11-2010)

De Achterhoek krijgt een eigen duurzame energiemaatschappij met de naam AGEM: Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. AGEM moet in de toekomst groene energie die vrijkomt uit biomassa (mest en groenafval) verzamelen en produceren. Achterhoekse gezinnen zouden daar vervolgens gebruik van kunnen maken. Om de AGEM te realiseren moet de regelgeving qua milieuwetgeving worden versoepeld. Alleen dan kan groene energie concurreren met fossiele brandstoffen. Om de lobby in Den Haag kracht bij te zetten dienden drie opgestelde moties. Daarin onder meer het aanbod van de Achterhoek om als proeftuin te dienen bij een pilot voor zonne-energie.

(De Stentor: 23-11-2010)

Het Duitse energiebedrijf E.On overweegt om een minderheidsaandeel in gasdochter E.On Ruhrgas te verkopen. Dat meldt diverse bronnen aan Dow Jones Newswires die afweten van het voornemen van E.On, Duitsland’s grootste importeur van aardgas. E.On kan tot 49% van haar aandelen in Ruhrgas verkopen. Vorige week zei E.On dat het van plan is om eigendommen ter waarde van 15 miljard euro tegen het einde van 2013 te verkopen om haar schuld te verminderen, haar business opnieuw te richten en opnieuw te investeren in nieuwe markten buiten Europa. De voorgenomen verkoop is onderdeel van de nieuwe strategie van Johannes Teyssen, voorman van E.On.

(Wall Street Journal: 17-11-2010)

Orro Energy uit Delft slaat zijn vleugels uit naar de Belgische markt. De energieleverancier is momenteel in gesprek met de regelgevers om alle benodigde leveranciersvergunningen te verkrijgen. Orro Energy hoopt daarmee vanaf 1 april 2011 de markt te mogen betreden vanuit zijn kantoor in Antwerpen. Het bedrijf gaat zich vooral richten op de consument en kleinzakelijke markt. Het energiebedrijf zal voor de Belgische markt dezelfde strategie hanteren als voor de Nederlandse markt met focus op service, eenvoud, transparantie en betrouwbaarheid, meldt Orro Energy. Hoewel de Belgische markt geliberaliseerd is, wordt deze nog altijd gedomineerd door Electrabel. CEO Wilfred Rottier: “De marktwerking is in België minder ver dan in Nederland, dus de markt ligt nog volledig open voor nieuwe spelers.” Nieuwe toetreders krijgen te maken met drie regelgevers, omdat België in drie regio’s is opgedeeld. Hierdoor zijn er ook drie vergunningen nodig: één voor Brussel, één voor Vlaanderen en één voor Wallonië. De toelatingseisen zijn zeer streng, maar Rottier is daar blij mee. “Dit betekent dat er minder cowboys de markt kunnen betreden die snel geld willen verdienen. Voor de klanten is dit een goede zaak, want dat betekent dat de kwaliteit van nieuwe spelers hoog moet zijn, alvorens men de markt mag betreden.”

(Energiegids.nl/Orro Energy: 16-11-2010)

De Consumentenautoriteit heeft de Nederlandse Energie Maatschappij (NL Energie) voor ruim EUR 1 mln beboet wegens het aansmeren van contracten. De boete van euro 1.020.000 is opgelegd voor een reeks van overtredingen bij de telefonische verkoop aan consumenten. In de periode 15 oktober 2008 tot 20 juli 2009 maakte NL Energie op grote schaal gebruik van ‘cold calling’, per maand werden 1,5 miljoen gesprekken gevoerd. Volgens de Consumentenautoriteit, die de boete oplegt, verzwegen verkopers van NL Energie hun identiteit en lieten ze na te vermelden dat ze met een ‘commercieel oogmerk’ belden. Ze drongen ‘hardnekkig en ongewenst aan’, en deden ‘onjuiste beweringen’ en wekten verkeerde verwachtingen waardoor de consument ‘op het verkeerde been werd gezet’. Het Rotterdamse energiebedrijf is in juli 2009 met cold calling gestopt. Toch noemt de rechter de gedragingen nu nog steeds ‘boetewaardig’. NL Energie vindt de boete buitenproportioneel. ‘We geven toe dat we op grote schaal belden en soms onvoldoende controle hadden over externe callcenters’, zegt directeur-eigenaar Pieter Schoen. ‘Vandaar dat we er anderhalf jaar geleden, voor het onderzoek, zelf mee zijn gestopt. De boete vinden we met EUR 1 mln onevenredig hoog op onze winst voor belasting van EUR 10 mln. We tekenen beroep aan.’

(FD: 13-11-2010)

Het Duitse energiebedrijf RWE heeft teleurstellende resultaten over het derde kwartaal bekendgemaakt. RWE had last van lagere winstgevendheid bij Britse kolencentrales. Het Nederlandse Essent leed verlies. De winst van RWE kwam over het derde kwartaal uit op euro 429 miljoen. Een jaar eerder werd nog een resultaat geboekt van euro 639 miljoen. Essent leed verlies, zo blijkt als de derdekwartaalcijfers worden berekend uit de halfjaar- en negenmaandsresultaten. Essent behaalde een negatief bedrijfsresultaat van euro 71 miljoen op een omzet van euro 1,1 miljard. Het verlies werd veroorzaakt door eenmalige kosten rond de bouw van een centrale in de Eemshaven.

(FD: 12-11-2010)

GDF Suez heeft een oogje op de Poolse onderdelen van Vattenfall en heeft al informele gesprekken met het Zweedse bedrijf gevoerd over verkoop, aldus een bericht deze week. De krant Cziennik Gazeta Prawna meldt, zonder brondvermelding, dat leden van het topmanagement van GEDF Suez de overname al besproken hebben. Vattenfall noch GDF willen commentaar geven. GDF SUEZ, als de berichten kloppen, in concurrentie gaan met het Poolse tweede elektriciteitsbedrijf Tauron, dat al publiekelijk zijn wens om de delen van Vattenfall over te nemen heeft gemeld. Vattenfall heeft onder meer een distributienetwerk in Silesia, in het zuiden van Polen, drie WKK plants en twee stadsverwarmingbedrijven in Warschau die gezamenlijk 2,5% van de Poolse elektriciteit produceren en 24% van de warmte. Polen heeft plannen laten vallen voor de bouw van twee grote productieeenheden in Polen omdat zij besloten te focussen op Duitsland, Nederland en Zweden.

(Platts EPD: 11-11-2010–)

Energiebedrijf Delta stopt definitief met de productie van zonnecellen. Het is voor het Zeeuwse Delta onverantwoord om te blijven meedraaien in het huidige marktgeweld, waarbij prijzen zijn ingestort doordat veel grotere Aziatische partijen hun capaciteit blijven opschalen. De directie maakte tijdens een aandeelhoudersbijeenkomst bekend zonnecellendochter Solland Solar te koop te zetten, evenals de researchtak Sunergy. Delta zal ongeveer euro 250 miljoen afschrijven op de activiteiten. Solland is de tweede kostbare flop op het gebied van duurzame energie, na de gestrande biodieseldochter Biovalue: Delta heeft diens productie in de Eemshaven gestaakt en waardeerde zijn belang met euro 85 miljoen af naar nul, waardoor de nettowinst o ver 2009 bijna verdampte. Over 2010 zal Delta door Solland in het rood belanden, al is de omvang van het verlies afhankelijk van wat de verkoop oplevert.

(FD: 11-11-2010)

De Nederlandse Gasunie investeert tientallen miljoenen euro’s in de uitbreiding van het gastransportnet in het Rotterdamse havengebied. Belangrijk onderdeel is de bouw van een stikstof mengstation ter waarde van €25 miljoen in het Botlekgebied. De investeringen zijn nodig om het gas van de LNG-terminal Gate op de juiste kwaliteit te brengen voor transport naar de afnemers. In het havengebied zijn dit de nieuwe elektriciteitscentrale EnecoGen en de in aanbouw zijnde waterstoffabrieken van Air Liquide en Air Products. Vanaf Gate op Maasvlakte is een 36″ leiding (circa 90 cm diameter) gelegd die eerst zuidwaarts en later langs de N15/A15 loopt. In de Europoort is een aftakking gemaakt naar EnegoGen en BP. Hiervoor is in september een “direct pipe boring’ uitgevoerd onder het Hartelkanaal. Een kleine 20 kilometer oostwaarts wordt in het Botlekgebied een mengstation gebouwd. Hier wordt het calorisch gehalte van het gas van Gate verlaagd door bijmenging met stikstof. Om bij het station te komen, is de gasleiding onder de andere leidingen van de leidingstraat gelegd. Voor de uitvoering van dit zogeheten Gasrotonde Rijnmond Project heeft Gasunie contracten gesloten met Nacap en Hak.

(Maritiemewereld.nl: 11-11-2010)

Op 9 november heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de novelles over de slimme meter en energie-efficiëntie (32 373 en 32 374) aangenomen. Dat de Kamer positief tegenover beide wets-voorstellen stond, bleek al bij het debat afgelopen woensdag in de Tweede Kamer. Naast de wetsvoorstellen werd ook gestemd over 2 amendementen van de SP. Het amendement dat de bewijslast voor meetgegevens bij de netbeheerders zou leggen, is niet aangenomen. Het andere amendement van de SP waarin de leveranciers verantwoordelijk worden gesteld voor het verzamelen van meetgegevens bij het switchen van leverancier of bij verhuizing werd wel met brede steun aangenomen.

(Netbeheer Nederland: 10-11-2010)

Gisteren zijn de elektriciteitsmarkten van Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en de Scandinavische landen aan elkaar gekoppeld, dat meldt TenneT. Hiermee zijn de hoogspanningsnetwerken van elektriciteitstransporteur TenneT in Nederland en Duitsland gekoppeld aan een markt. De koppeling betekent dat een grotere Europese elektriciteitsmarkt ontstaat die consumenten verzekert van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Daarnaast ontstaat een grotere markt om duurzaam opgewekte energie in te kunnen passen op het hoogspanningsnetwerk. De energiemarkten van Nederland, België en Frankrijk zijn al sinds eind 2006 onderling verbonden. Met marktkoppeling wordt de schaarse capaciteit op de buitenlandverbindingen tussen landen op een optimale wijze benut. Hierbij bepalen de elektriciteitstransporteurs de beschikbare capaciteit van de import en export en handhaven de balans tussen vraag en aanbod. De elektriciteitsbeurzen bepalen op hun beurt de elektriciteitsprijzen. TenneT zal ook de komende jaren een vooraanstaande rol blijven spelen in verdere uitbreiding van het aantal aan elkaar gekoppelde elektriciteitsmarkten.

(TenneT: 09-11-2010)

De Duitse energiegigant E.ON is in vergevorderde onderhandelingen met een groep investeerders over de verkoop van zijn Britse elektriciteitsnetwerk. Met de transactie zou 3,5 miljard pond sterling (4 miljard euro) zijn gemoeid. Dat meldden Britse media zondag. De groep investeerders zou bestaan uit het investeringsfonds Abu Dhabi Investment Authority, de pensioenmaatschappij Canada Pension Plan Investment Board en de Australische bank Macquarie Group. Zij zouden E.ON recent hebben benaderd over een verkoop van het Britse stroomnetwerk en sindsdien vorderen de gesprekken gestaag, aldus de mediaberichten. Het Britse elektriciteitsnetwerk van E.ON is het op een na grootste in Groot-Brittannië en bestaat uit de voormalige stroombedrijven Midlands en East Midlands Electricity. E.ON wil dit jaar voor miljarden aan bezittingen verkopen om de stagnerende winstgevendheid tegen te gaan.

(Telegraaf: 07-11-2010)

De ministerraad heeft op voordracht van minister-president Rutte besloten tot aanpassing en verduidelijking van de taakafbakening tussen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) bij het energie- en klimaatbeleid. Het ministerie van EL&I is verantwoordelijk voor het energiebeleid en wordt ook verantwoordelijk voor kernenergie, de Kernenergiewet, de aansturing van de bijbehorende onderdelen van het RIVM, het AgentschapNL en de Kernfysische Dienst. In afwijking van wat eerder is besloten, wordt het ministerie van I&M verantwoordelijk voor de Nederlandse Emissieautoriteit. Dit ministerie is daarnaast verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling. Om het energiebeleid krachtig uit te kunnen voeren wordt de integrale verantwoordelijkheid voor het energiebeleid belegd bij het ministerie van EL&I. Dit is inclusief het kernenergiebeleid. Ook is dit ministerie verantwoordelijk voor duurzame energie, energietransitie, de zogenaamde biobased economy en CO2-afvang en -opslag (CCS). Het ministerie van EL&I coördineert het energiebesparingsbeleid en is verantwoordelijk voor de green deal, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Bij de invulling en uitvoering van de green deal zal I&M betrokken zijn vanwege de samenhang met duurzame ontwikkeling. Het besparingsbeleid voor de transportsector en de gebouwde omgeving is de verantwoordelijkheid van respectievelijk het ministerie van I&M en dat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De duurzaamheidscriteria ten aanzien van de biobased economy (in het bijzonder biobrandstoffen) vallen onder het ministerie van I&M.

(Ministerie van Algemene Zaken: 05-11-2010)

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta en het Franse energieconcern EDF gaan samen onderzoek doen naar de haalbaarheid van een nieuwe kerncentrale in Borssele. Delta exploiteert de bestaande kerncentrale in Borssele, maar wil daar een tweede en veel grotere centrale bij bouwen. Het energiebedrijf startte al in de vorige kabinetsperiode de procedure voor de benodigde vergunningen. Delta voelt zich nu gesteund door het nieuwe kabinet. EDF heeft ervaring met het bouwen van kerncentrales en exploiteert nu 82 kerncentrales. Delta en EDF zijn al partner in de Sloecentrale, een gasgestookte centrale die twee miljoen huishoudens van stroom kan voorzien. Minister Maxime Verhagen zegt dat kernenergie een belangrijke aanvulling kan zijn op de bestaande energievoorziening in ons land en dat het daarom een duidelijke plek heeft gekregen in het regeerakkoord. Ook wijst Verhagen erop dat er in ons land veel kennis is over kernenergie. Greenpeace waarschuwt voor de kernreactoren van EDF omdat die niet veilig zouden zijn. Volgens Greenpeace gaat het om een EPR-reactor dat nog niet is beproefd. ‘Delta stort zich in een gevaarlijk avontuur door met EDF in zee te gaan,’ aldus Greenpeace. Delta heeft nog niet besloten welke type reactor in de tweede kerncentrale komt.

(Nu.nl: 03-11-2010)

De milieubeweging heeft een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen de kolengestookte energiecentrale van RWE/Essent die in de Eemshaven in aanbouw is. De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie stelt in een advies dat voor de centrale geen milieuvergunning afgegeven had mogen worden. Volgens hem schaadt de uitstoot van de centrale de luchtkwaliteit meer dan de Europese regels toestaan. Het advies wordt alom als zeer belangrijk beoordeeld. Doorgaans volgt het hof in zijn oordeel het advies van de advocaat-generaal. Zijn opvatting betreft ook twee kolengestookte centrales die Electrabel en E.ON op de Maasvlakte in Rotterdam bouwen. Na de uitspraak van het Europese Hof heeft de Raad van State het laatste woord over de milieuvergunningen. Essent vreest de uitkomst van de procedure niet. De Raad van State wilde alvorens een uitspraak te doen het oordeel van het Europese Hof weten. Dat komt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2011. Het beslissende oordeel van de Raad van State valt vervolgens in de zomer.

(Dagblad van het Noorden: 17-12-2010 )

Bedrijven die in Nederland naar gas boren, zoals Esso en Total, pleiten voor gunstiger belastingtarieven voor kleine, moeilijk bereikbare velden. De gaswinning kan dan langer doorgaan, wat goed is voor de schatkist. De belasting voor gas- en oliebedrijven is in Nederland gemaximeerd op 50%. De bedrijven pleiten ervoor dat voor sommige velden het reguliere tarief voor de vennootschapsbelasting van 25,5% gaat gelden. Dat staat in een advies dat bedrijven uit de Nederlandse gassector op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) hebben gegeven. Een van de ondertekenaars is Energie Beheer Nederland (EBN), het investeringsvehikel van de overheid dat in alle Nederlandse gas- en oliewinningsprojecten participeert. In het rapport wordt verder voorgesteld EBN grotere belangen te laten nemen in de Nederlandse olie- en gaswinning. Het belang van EBN is nu gemaximeerd op 40%. De miljarden die EBN verdient, stromen rechtstreeks naar de schatkist. Een woordvoerder van EL&I zegt dat Verhagen ‘in veel opzichten positief heeft gereageerd op de voorstellen’. Het ministerie werkt aan het Energierapport 2011 waarin het kabinet zijn energiebeleid uiteen gaat zetten. Het rapport verschijnt in april. Bijna gelijktijdig met het advies van de Nederlandse gassector is een rapport naar buiten gekomen over het beleid van de overheid om een belangrijk doorvoerland van gas in Noordwest-Europa te worden, de gasrotonde. Het Britse onderzoeksbureau Brattle Group, dat dit onderzoek in opdracht van het energieministerie EL&I uitvoerde, kwam tot de conclusie dat er in Nederland de komende tien jaar 13.600 banen gecreëerd kunnen worden met het gasrotondebeleid. De helft daarvan komt op het conto van productie- en exploratiebedrijven, de bedrijven die in Nederland naar nieuwe gasvelden zoeken en boren. Als er niets gebeurt, zo stellen de onderzoekers van Brattle, wordt Nederland in 2025 al een netto-importeur van gas. Nederland is dankzij het Groningenveld al jaren een gasexporteur.

(FR: 15-12-2010)

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn twijfels over de toekomstige positie van Nederland binnen het Forum van Gas Exporterende Landen (GECF), een verbond van elf gasproducerende landen, die samen ongeveer 70% van de wereldwijde, conventionele gasreserves bezitten. Nederland is vorig jaar als waarnemer toegetreden en zal op termijn moeten beslissen om al dan niet volwaardig lid te worden. De club heeft trekjes van een gaskartel-in-wording en staat daarmee haaks op het liberale gasbeleid dat Nederland voorstaat. Het ministerie Buitenlandse Zaken is bezig met een algehele evaluatie van de buitenlandse energiepolitiek, die vooral is gericht op de belangen in de gassector. De relatie tot het GECF staat hoog op de agenda. In het licht van de Nederlandse gasrotondeambitie pleit het kabinet voor openheid, liberalisering en het slechten van handelsbarrières. De evaluatie van de Nederlandse energiediplomatie zal verder gaan over de resultaten die zijn geboekt met het beleid dat was gericht op vier belangrijke gaslanden: Rusland, Algerije, Kazachstan en Saudi-Arabië. Bij Saudi-Arabië spelen ook de grote oliebelangen een rol.

(FD: 14-12-2010)

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft dankzij een protocolakkoord met de gasnetbeheerder Fluxys uitzicht op een voet aan de grond in België. Het voorakkoord geeft Gazprom een langetermijntoegang tot de strategische gasopslagsite van Fluxys in Loenhout in de provincie Antwerpen. Gazprom heeft buffercapaciteit nodig voor zijn gasexport naar West-Europa. België is, dankzij een onderzeese pijpleiding vanuit Zeebrugge, een van de belangrijkste doorvoerlanden van Russisch gas naar het Verenigd Koninkrijk. De ondergrondse gasopslagsite in Loenhout is echter vooral bedoeld als buffer om de Belgische gezinnen van voldoende gas te kunnen voorzien bij een koude winter of een gasonderbreking. Om een deel van Loenhout voor Gazprom te reserveren, is een wijziging van de gaswet nodig. Ook de energiewaakhond CREG moet instemmen. Met de ondertekening van het protocolakkoord zette premier Yves Leterme (CD&V) de steun van de regering voor het project in de verf. Fluxys is ervan overtuigd dat de komst van een reus als Gazprom de aardgasbevoorrading van België verbetert. Gazprom zal immers verplicht zijn zijn gereserveerde opslagcapaciteit in Loenhout steeds te vullen en zijn voorraad ter beschikking te stellen van de gezinnen als er bevoorradingsproblemen zijn.

De Tijd: 09-12-2010)

Op haar gasopslaglocatie in het Duitse Epe heeft Nuon, onderdeel van de Vattenfall Group, het eerste gedeelte van de uitbreiding van haar gasopslagfaciliteiten in gebruik genomen. Na ingebruikname is de capaciteit met circa 40 miljoen m3 aardgas toegenomen naar 180 miljoen m3. Na afronding van de gehele uitbreiding is naar verwachting de opslagcapaciteit verdubbeld naar 280 miljoen m3. De totale opslagcapaciteit is groter dan eerder ingeschat. Het verschil wordt met name gerealiseerd door de inzet van nieuwe compressietechnieken. Nuon verwacht dat de volledige uitbreiding eind 2011 operationeel is.

(NUON: 09-12-2010)

Huishoudens betalen vanaf 1 januari zo’n 15 euro meer voor het gas- en elektriciteitsnetwerk, zo heeft de Energiekamer van de NMa beslist. De energierekening valt voor het gemiddelde huishouden komend jaar desondanks waarschijnlijk iets lager uit. De verhoging van de transportkosten wordt goedgemaakt door de lagere prijzen die de energiemaatschappijen vanaf 2011 rekenen voor gas en elektriciteit.

(De Gelderlander: 03-12-2010)

Bron: http://members.home.nl/e.van.lier/

Lees ook: Energieprijzen 2010