Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Toezichthouder voor de energiemarkt is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NMa heeft daarvoor een speciale afdeling: de Energiekamer. De Energiekamer moet ervoor zorgen dat energieleveranciers zich aan de wet houden en eerlijk zaken doen. De Energiekamer heeft drie belangrijke taken: doen wat in de Elektriciteitswet en de Gaswet staat, klanten beschermen tegen machtsmisbruik door energieleveranciers en zorgdragen voor eerlijke concurrentie.

Toezicht op energie-vergelijkingssites

Energieprijzen-vergelijken.nl werkt samen met Easyswitch.nl. Easyswitch is een onafhankelijke vergelijker. De vergelijker van Easyswitch staat ook op Energieprijzen-vergelijken.nl. De NMa onderzoekt ook regelmatig de kwaliteit van energievergelijkingssites. Onlangs heeft de Energiekamer een nieuw onderzoek gedaan. Uit het onderzoek komt naar voren dat de energievergelijker op Energieprijzen-vergelijken.nl is getoetst en voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid, transparantie, correctheid, en volledigheid.

In de vergelijkingen van Energieprijzen-vergelijken.nl vindt u energieleveranciers met een officiële leveringsvergunning. U kunt er dus zeker van zijn dat u via Energieprijzen-vergelijken altijd een energieleverancier kiest die onder streng toezicht staat van de Nma (Energiekamer). Met Energieprijzen-vergelijken.nl kunt u betrouwbaar energieprijzen vergelijken.

Toezicht op energieleveranciers

Energieleveranciers die in Nederland actief willen worden krijgen de daarvoor benodigde vergunningen van de NMa (Energiekamer). Alleen betrouwbare energieleveranciers die zich houden aan de wet en regels van de NMa krijgen een vergunning. De energieleveranciers zijn ook verplicht om aan te tonen dat zij energie leveren tegen redelijke prijzen en eerlijke voorwaarden. De Energiekamer van de NMa zorgt er dus voor dat alleen betrouwbare energieleveranciers in Nederland actief zijn.

De NMa houdt streng toezicht op alle energieleveranciers met een vergunning in Nederland. Zij controleert hoe energieleveranciers met uw gegevens omgaan, of ze energie op een eerlijke manier verkopen en op de manier waarop zij informatie verschaffen aan de consumenten.