Meterstanden doorgeven

Wanneer u gaat verhuizen of gaat overstappen naar een andere energieleverancier moet u de meterstanden doorgeven van het verbruik van stroom en gas. Hier leest u hoe u dat doet en hoe het doorgeven van de meterstanden in z’n werk gaat bij een verhuizing of overstap.

  1. Wanneer u gaat verhuizen moet u zelf de meterstanden doorgeven. Als u gaat overstappen, dan ontvangt u van zowel de oude als de nieuwe energieleverancier een brief waarmee u uw meterstanden kunt doorgeven.
  2. Dien uw meterstanden op tijd in. De energieleverancier moet de meterstanden binnen 15 werkdagen na uw overstap of verhuizing doorgeven aan de netbeheerder. Doet u dit niet dan zal de energieleverancier zelf een inschatting maken. De inschatting is meestal hoger dan uw werkelijke energieverbruik wat resulteert in een hogere energierekening.
  3. Nadat u de meterstanden hebt doorgegeven zal uw energieleverancier uw meterstanden controleren. Indien de meterstanden niet juist of onleesbaar zijn doorgegeven zal de energieleverancier contact met u opnemen. U kunt dan nog een keer de meterstanden doorgeven. Of uw energiebedrijf constateert samen met u dat de ingediende meterstanden toch wel kloppen. Ook dit moet binnen de termijn van 15 werkdagen na uw overstap of verhuizing gebeuren.
  4. Uw energiebedrijf geeft vervolgens de meterstanden door aan de netbeheerder. De netbeheerder zal de meterstanden dan nogmaals gaan controleren. Blijken de meterstanden toch onjuist te zijn dan maakt de netbeheerder een berekening van de juiste meterstanden.
  5. Vervolgens geeft de netbeheerder de goedgekeurde meterstanden door aan uw oude en nieuw energieleverancier (bij overstap). Of, bij een verhuizing, aan uw huidige energieleverancier.
  6. Tenslotte ontvangt u binnen 2 maanden een eindafrekening van uw energieleverancier. Hierop staan uw meterstanden en wat u moet bijbetalen of moet terug betalen.