Energiecollectief Consumentenbond

* 1. Verwachte jaarlijkse energiekosten zijn inclusief netwerkkosten, energiebelasting, BTW en eenmalige korting. Het gastarief is inclusief gasregiotoeslag. De overheid kan jaarlijks de netwerkkosten aanpassen. Verder kan de overheid de belastingen wijzigen. Hierdoor kunnen de jaarlijkse energiekosten afwijken. De jaarlijkse kosten zijn afhankelijk van het energieverbruik en de energie aansluiting.
2. Het getoonde voordeel is berekend voor een 1-jarig contract met vaste tarieven en een gemiddeld verbruik van 3500 kWh en 1850 m3 in gasregio 4 (Friesland). Als basis dienen de actuele gewogen gemiddelde vaste tarieven van alle eenjarige contracten van de huidige leveranciers van de inschrijvers op basis van de tarieven van 16 maart 2012. Indien een leverancier geen 1-jarig vast contract voert is deze niet meegenomen in het gewogen gemiddelde.

Wanneer u woonachtig bent verder dan Friesland, bijvoorbeeld in Maastricht of in Rotterdam, dan zijn de kosten voor de levering van gas hoger. De kosten zijn hoger omdat u voor gas transportkosten moet betalen. Gas wordt gewonnen in Groningen, dus hoe verder u van Groningen vandaan woont hoe hoger de transportkosten. Verder dient u rekening te houden met een boete bij het verbreken van uw ‘huidige’ energiecontract. Hebt u bijvoorbeeld een energiecontract dat nog tenminste 2 jaar duurt, dan is het goed mogelijk dat u een boete van €100,- moet betalen.

Boetes voor het vroegtijdig verbreken van het energiecontract dienen energieleveranciers in de overeenkomst op te nemen.

De maximumbedragen zijn per product zijn alsvolgt:

  • € 25 per product wanneer het contract stilzwijgend is verlengd,
  • € 50 per product voor een contract met een resterende looptijd van minder dan 1,5 jaar,
  • € 75 per product voor een contract met een resterende looptijd van tussen de 1,5 en 2 jaar,
  • € 100 per product voor een contract met een resterende looptijd van tussen de 2 en 2,5 jaar,
  • € 125 per product met resterende looptijd van meer dan 2,5 jaar.