TenneT

TenneT is de netbeheerder van Nederland en voor een deel in Duitsland. Netbeheerder zijn houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het continu leveren van stroom aan woningen en bedrijven. Naast het beheer van het landelijk hoogspanningsnet en het zorgen voor de continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening is TenneT ook bezig met taken en diensten met als doel de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt te verbeteren en goed te laten functioneren.

TenneT beheert ook delen van Duitsland als netbeheerder

Daarnaast is de Europese netbeheerder continue bezig met het uitbreiden van ons elektriciteitssysteem. Omdat duurzame energie steeds meer toeneemt vraagt het ook om duurzame oplossingen. Zo draaien zij verschillende pilots. Ze werken met grote opslagbatterijen die kunnen dienen als opslag. Verder testen zij de ondergrondse HTSC-kabels. Deze kabels kunnen drie tot vijf keer meer stroom transporteren dan de huidige kabels. Zo zijn er koppelingen met de buurlanden. Deze zijn nodig om buiten de grenzen goed te kunnen functioneren. Samenwerkingen met andere Europese netbeheerders vallen hier onder.

Nederlands en Europees netwerk moeten betrouwbaar zijn

TenneT werkt iedere dag aan de betrouwbaarheid van ons netwerk. Op die manier kan de elektriciteit continue geleverd worden aan ongeveer 41 miljoen mensen. Dit is dan ook hun verantwoordelijkheid. De capaciteit van het hoogspanningsnetwerk wordt steeds in de gaten gehouden. Dit moet grote storingen voorkomen. Daarbij is het ook nodig dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd zijn. Wanneer er tijdelijk meer capaciteit nodig is dan kan TenneT hierin voorzien.

Wij als particulier hebben ook een netbeheerder deze wordt per regio aangesteld. Wanneer wij thuis te maken krijgen met een stroomstoring dan is de netbeheerder onze contactpersoon. Valt de storing u niet te verwijten? Dan moet uw netbeheerder dit zo spoedig mogelijk oplossen. Als u een nieuwbouw woning betrekt zal de netbeheerder een nieuwe aansluiting aanleggen. Doe dit wel tijdig anders loopt u risico zonder stroom en gas te zitten.