Tariefstructuur

De tariefstructuur is de wijze waarop het tarief van uw gas en energie berekend wordt. De tariefstructuur is gebaseerd op: het transport van uw gas en energie door regionale netbeheerders, de ondersteunende diensten voor het transport van uw gas en energie.

  • onderhoud van het gastransportnet
  • behoud van een goed drukniveau
  • kwaliteitsbewaking van het gas
  • facturering
  • dataverwerking
  • marktfacilitering

De tariefstructuur is verzameling van bepaalde factoren die het tarief bepalen. De tariefstructuur is verschillend voor energie en gas, dit is omdat er een ander aan proces vooraf gaat.