Programmaverantwoordelijkheid

Om te voorkomen dat het netwerk in onbalans raakt, moeten vraag en aanbod van elektriciteit nauwgezet op elkaar aansluiten. De landelijke netbeheerder treedt dan op om te zorgen dat deze onbalans wordt “weggeregeld”. Dit is een kostbare en ongewenste zaak.

Programmaverantwoordelijkheid (PV)

Programmaverantwoordelijkheid (PV) is een instrument dat er voor zorgt dat het “landelijk” netwerk niet in onbalans raakt. Om er voor te zorgen dat de verschillende marktpartijen die zich bezig houden met de productie, het transport en verbruik van elektriciteit zich aan hun afspraken houden is een systeem programma verantwoordelijkheid (PV) ontwikkeld.