Privatisering

Privatisering is het verkopen van overheidseigendommen aan private partijen. In de energiemarkt heeft dit grote consequenties gehad. Per 1 juli 2004 heeft er in de energiemarkt een grote privatisering plaatsgevonden. Sinds die datum is er in Nederland sprake van een vrije energie markt. Voor die tijd was de overheid eigenaar van de verschillende aanbieders van energie.

Privatisering is het verkopen van overheidseigendommen

Sinds de privatisering is er voor de consument een hoop verbeterd t.o.v. energie. De privatisering heeft tot gevolg dat u nu vrij bent om te kiezen wie uw energie levert en dit is gunstig voor de prijs die u betaald. Door de privatisering zijn er ook veel nieuwe toetreders in de markt gekomen en dit heeft de prijs zeer doen drukken.