Opzegging Contract

Hier volgt een voorbeeld opzegbrief van een elektriciteitscontract opzegging. In plaats van een opzegbrief te gebruiken, kunt u ook overstappen naar een andere leverancier via Energieprijzen-vergelijken.nl. Energieprijzen-vergelijken.nl verzorgt dan de complete overstap inclusief de opzegging van uw oude energiecontract. Dit bespaart u tijd en geld.

[hr]

[Plaats], [Datum]
Van: [verbruiker]
indien bekend: (zie jaarafrekening voor deze gegevens)
Aan: [naam energiebedrijf]

Betreft: opzegging elektriciteitscontract.

Geachte heer/mevrouw,

Als klant en zakelijk verbruiker heb ik momenteel met uw bedrijf een overeenkomst voor de levering
van en afname van elektriciteit. Ik wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om een andere
energieleverancier te kiezen en zeg daarom hierbij per direct onze huidige overeenkomst op.
Voornoemde overeenkomst blijft in stand voor zover deze andere diensten aangaat dan de levering
van elektriciteit.

Graag ontvang ik een bevestiging van deze opzegging.

Met vriendelijke groet,

Naam:
Naam bedrijf: