Onderwaarde

De term onderwaarde komt niet alleen voor bij de waarde van huizen, maar ook in de energie wereld. Bij de waarde van huizen is spreken we van onderwaarde, als de waarde van uw huis bij verkoop lager ligt dan de hypotheekwaarde.

Onderwaarde bij energie

Onderwaarde bij energie is een ingewikkelder proces. Bij het vaststellen van de energie inhoud wordt uitgegaan van een bepaalde warmte afgifte, die vrijkomt bij energie opwekking. Als de warmte lager ligt dan de aangenomen waarde, spreekt men van onderwaarde.