Nood energieleverancier

Het kan altijd gebeuren dat een bedrijf geen elektriciteit of aardgas meer kan leveren door bijvoorbeeld een faillissement. In Nederland is geregeld dat dit nooit kan leiden tot stroomafsluiting omdat er een bepaalde wetgeving van kracht is. Er is wettelijk besloten dat de landelijke netbeheerders een regeling treffen dat er een of meer andere energieleveranciers worden ingeschakeld bij een mogelijk faillissement. Deze energieleverancier noemt men de nood energieleverancier.

Nood energieleverancier neemt de kleinverbruikers over

De nood energieleverancier neemt de kleinverbruikers over. Doordat deze kleinverbruikers dan tijdelijk bij de nood energieleverancier zit heeft deze de tijd om op zoek te gaan naar een andere energieleverancier. Als de nood energieleverancier voldoet aan de eisen van de verbruiker, kan natuurlijk ook worden gekozen om bij de nood energieleverancier te blijven.