Natuurstroom

Natuurstroom is stroom uit onze natuur dus zon, wind, water en biomassa. Stroom uit de natuur heeft als voordeel dat het onuitputtelijk is en onze natuur niet vervuild. Kolen en gas komen weliswaar ook uit de natuur maar deze kunnen opraken en vervuilen ons milieu. Wanneer er kolen, olie en gas worden verbrand dan komen daar CO2 stoffen bij vrij. En deze tasten onze natuur maar ook onze gezondheid aan.

Natuurstroom is nog niet voldoende beschikbaar

Het nadeel aan het opwekken van schone natuurstroom is nu nog dat het niet op grote schaal beschikbaar is. We hebben dus nog natuurstroom uit kolen en gas nodig om dit tekort op te kunnen vangen. En omwonenden van windparken en zonneparken hebben bezwaren geuit tegen de komst ervan. Het veroorzaakt geluidsoverlast en neemt het uitzicht weg op de omgeving. Voor de vogels kan het ook problemen opleveren. Zij vliegen namelijk vaak in de wieken van een windmolen.

Hoe groen is stroom eigenlijk?

Vaak wordt er beweerd dat Natuurstroom volledig CO2 neutraal is, maar eigenlijk is dat niet zo. Wanneer er biomassa energie wordt geproduceerd dan wordt er gebruik gemaakt van houtafval. Als dit hout weer afkomstig is vanaf een oerwoud dan worden er bomen neergehaald. Hoe duurzaam is dat dan? Als er voordelen zijn maar ook nadelen dan spreken we niet echt van groen. Een voorbeeld daarvan is kernenergie het is waar dat er amper CO2 vrijkomt bij deze productie. Maar daarentegen komt er wel radioactief afval vrij.

Duurzame energie kiezen tijdens energievergelijking

Willen we zo duurzaam mogelijk kiezen tijdens het energie vergelijken? Dan is de beste en slimste keuze groene energie opgewekt in Nederland. Op die wijze dragen we bij aan ons eigen percentage energieopwekking, dat veranderd als we kiezen voor waterkracht energie uit Frankrijk. De vorm van duurzame energie is goed maar werd niet opgewekt in Nederland.