Leveringszekerheid

De leveringszekerheid op de Nederlandse energiemarkt is een graadmeter voor de betrouwbaarheid van onze levering van elektriciteit en gas. Nederland behoort wat leveringszekerheid betreft tot de top. Dat betekent dat wij een zeer goede levering hebben van elektriciteit en gas. Storingen in de gas of energielevering komen bij ons dus weinig voor. En mochten we te maken krijgen met een storing dan betreft deze niet langer dan 5 minuten per geval.

Leveringszekerheid gewaarborgd door TenneT en netbeheerders

TenneT beheert dan ook ons landelijke hoogspanningsnetwerk. Zij dragen zorg voor de leveringszekerheid. TenneT werkt samen met de landelijke netbeheerders en de netbeheerders komen in actie als zich ergens een storing voordoet. Wij betalen via onze energienota dan ook de kosten voor dit onderhoud. Krijgt u te maken met een storing? Bekijk dan eerst of deze storing niet door u zelf veroorzaakt kan zijn. Is dat uitgesloten? Dan kunt u online bekijken of zich er een storing in uw gebied voordoet.

Financiële vergoeding tijdens storing

Als de levering van elektriciteit of gas even niet beschikbaar is dan kunt u zich behelpen met kaarsen en een zaklantaarn. Over het algemeen zal de storing snel verholpen zijn. Mocht dit desondanks niet het geval zijn? Dan kunt u contact zoeken met uw netbeheerder. Zij moeten dan zorg dragen voor een financiële vergoeding. Voor de eerste 4 uren dat u zonder stroom of gas heeft gezeten krijgt u €35 vergoedt. Heeft de storing langer geduurd? Dan ontvangt u voor elk blok van 4 uur extra nog eens €20.