Klimaatverandering

We hebben wereldwijd met de klimaatverandering te maken. Simpelweg omdat de temperaturen op aarde steeds hoger worden. Dit heeft grotendeels te maken met wat wij aan broeikasgassen de atmosfeer in sturen. Het gebruik van energie en gas veroorzaakt CO2 uitstoot, en deze uitstoot zorgt ervoor dat ons klimaat overal ter wereld veranderd.

Ons energieverbruik van slechte invloed op klimaat

Hoe meer energie en gas word verbruikt des te meer heeft dit invloed op ons klimaat. Wereldwijd zijn overheden dan ook bezig met het tegengaan van de klimaatveranderingen. Wat al aangetast is kunnen we niet meer tegenhouden. Maar we kunnen erger wel voorkomen. Dat wil zeggen dat wij gedeeltelijk erger kunnen voorkomen. Nu al hebben we te maken met flinke stormen en overstromingen. Of het uitblijven van de winter in bepaalde delen. Het voorjaar dat eerder begint. Het klimaat is niet meer in evenwicht.

Meer elektriciteit en gas meer CO2 uitstoot

Wij hebben het meeste schade toegebracht aan het klimaat. Want sinds de introductie van elektriciteit en gas is de temperatuur op aarde gestegen. Maar ook de komst van auto’s en elektrische apparaten zorgden voor meer CO2 uitstoot. Daarom worden er tegenwoordig ook elektrische auto’s gemaakt en energiezuinige apparatuur. Dit zijn middelen om de veranderingen in het klimaat tegen te gaan. Ook bomenkap tast ons milieu aan en veranderd ons klimaat. Want bomen zijn in staat CO2 op te nemen, maar als er bomen gekapt worden heeft dat geen zin.

Erger voorkomen met tijdige maatregelen

We kunnen de stijging in temperatuur niet meer tegenhouden. Maar het verergeren ervan word wel voorkomen. Zo wordt er verwacht dat het over 80 jaar warmer zal zijn op aarde. De zeespiegel zal gaan stijgen waardoor de poolkappen smelten. Dit zorgt voor een verhoogde zeespiegel, en waar het warm is zal het nog warmer worden. En waar het veel regent zoals in Nederland zal het nog meer gaan regenen. Dit zal bijdragen aan voedseltekorten en overstromingen die stukken land gaan verwoesten.