Kleinverbruiker Elektriciteit

De kleinverbruiker elektriciteit is degene die een elektriciteitsaansluiting heeft van 3*80 Ampère. Is de aansluiting groter dan 3*80 Ampère? Dan spreken we van een grootverbruiker elektriciteit. Over het algemeen zijn dit particuliere verbruikers. Weet u het niet helemaal zeker? Dan kunt u op uw energierekening bekijken welke elektriciteitsaansluiting u heeft. De netbeheerder weet ook of uw aansluiting groter of kleiner is dan 3*80 Ampère.

Kleinverbruiker elektriciteit maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A

De kleinverbruiker elektriciteit valt automatisch onder de Elektriciteitswet 1998 en word daar ook door beschermd. Kleinverbruikers nemen dan ook veel minder energie af. Daar zijn weer aparte tarieven aan verbonden. Een grootverbruiker elektriciteit die dus ook meer verbruikt betaalt ook meer.