Kernenergie

Door kernreacties te veroorzaken ontstaat er kernenergie. Daarvoor zijn atoomkernen nodig en wanneer de samenstelling van de atomen veranderen ontstaat er een kernreactie. Daar komt tevens warmte bij vrij en deze warmte kan weer gebruikt worden om energie te produceren. Het opwekken van kernenergie is nooit zonder risico’s. Er zijn voorstanders en tegenstanders voor kernenergie. De tegenstanders vinden kernenergie een gevaar voor ons milieu en de mens zelf. Er kunnen flinke gezondheidsproblemen ontstaan door radioactief afval. 

Ander voorbeeld van kernenergie

Tsjernobyl en Fukushima zijn hier een voorbeeld van. Een ander voorbeeld zijn de atoombommen die werden afgevuurd op Hiroshima en Nagasaki in Japan. Atoom energie kan dus desastreuze gevolgen hebben. De voorstanders voor kernenergie vinden kernenergie een schone energiebron. Er komt bij kernenergie weinig CO2 vrij. Het productieproces mag dan minder CO2 uitstoot veroorzaken maar het brengt risico’s met zich mee.

Discussies over kernenergie

Sinds de jaren 80 is de discussie over kernenergie alleen maar toegenomen. Het kreeg meer tegenstanders dan voorstanders. Het radioactieve afval kan nog niet op lange termijn worden opgeslagen. Voor energieleveranciers was kernenergie een zeer goedkope manier om energie te produceren. Het bouwen van een veilige kerncentrale is simpelweg te duur. Maar de bestaande kerncentrales mogen niet meer draaien en dus worden ze ontmanteld.

Kerncentrale Tihange heeft bijvoorbeeld te kampen met technische problemen. Er heerst daardoor onrust bij omwonenden wat begrijpelijk is. Wise Nederland pleit dan ook voor het sluiten van de verouderde kerncentrales.