Heffingskorting

Jaarlijks ontvangt elke verblijfsruimte een (door de overheid) vastgestelde energie-heffingskorting. De heffingskorting voor energie wordt verrekend met de energiebelasting. Voor 2016 werd er een heffingskorting van €376,08 in mindering gebracht. En voor 2017 is dat €373,33. 

Niet al ons verbruik wordt belast

De overheid verstrekt deze heffingskorting omdat een deel van uw energieverbruik (zowel groen als grijs) onbelast is. U kunt, ongeacht de hoogte van uw verbruik, deze jaarlijkse heffingskorting tegemoet zien. Ook indien u minder energiebelasting betaalt dan de hierboven genoemde heffingskorting. De heffingskorting is voor elke inwoner van Nederland gelijk. Elk jaar stelt de overheid de hoogte van de heffingskorting vast.

Verrekening van de heffingskorting

Indien u verhuist wordt voor dat specifieke jaar de heffingskorting evenredig uitgekeerd. Wanneer er meerdere gebruikers op één aansluiting zitten, wordt slechts eenmaal de heffingskorting uitbetaald. In dat geval kunt u, binnen 13 weken na de ontvangst van de eindafrekening, een teruggaaf voor de Belastingdienst invullen om de heffingskorting alsnog te ontvangen.