Groen Gas

Er zijn twee verschillende vormen van groen gas. Allereerst biogas dat wordt gemaakt uit biomassa materiaal. En CO2 gecompenseerd gas. Bij CO2 gecompenseerd gas is er sprake van aardgas maar hier wordt de CO2 uitstoot gecompenseerd. Deze compensatie kan door de aanplant van nieuwe bomen zijn of investeringen in duurzame projecten.

Biogas om te koken en te verwarmen of op te rijden

Biogas is dus de beste optie om te kiezen alleen is er nog lang niet voldoende van. Wij produceren nog maar op een erg kleine schaal biogas. Het voordeel van biogas is ook dat het kan worden toegevoegd op ons gasnetwerk. Op die manier kunnen wij er dus prima gebruik van maken. We kunnen ook rijden op groen gas daarmee verlagen we de CO2 uitstoot met circa 75%. Het is ook nog eens goedkoper dan rijden op diesel of benzine.

Biomassa grondstof voor groen gas

Wist u dat er al zo’n 60.000 huishoudens in Nederland koken en verwarmen met groen gas? Al ons afval van groente en fruit kan worden gebruikt voor het produceren van groen gas. Biomassa is dus de belangrijkste grondstof voor biogas. Ook mest kan worden gebruikt voor de productie van groen gas. Het moet dan wel verse mest zijn want hieruit kan meer biogas worden gehaald. Hoe ouder de mest des te minder biogas er geproduceerd kan worden. Zo schijnt koeienmest het beste alternatief te zijn voor biogas. Dat komt omdat er veel meer bacteriën in de koeienmest zitten. Zo kan de mest omgezet worden in methaan.