Gecontracteerd Transportvermogen

Uw aansluiting bepaald het gecontracteerd transportvermogen. Op die manier kan een netbeheer de hoogte van het transporttarief bepalen. Hoe hoger uw verbruik des te meer u moet betalen. U betaalt niet enkel voor het transport maar u betaalt ook een gereserveerd bedrag voor het vermogen in het energienet. Het meetbedrijf verzend uw verbruiksdata aan de energieleverancier. Zij maken op basis van deze data de energierekening op. Deze kosten staan los van de leveringsprijzen voor energie en gas.

Gecontracteerd transportvermogen aanpassen

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar kan de afnemer een verzoek indienen bij de netbeheerder om zijn gecontracteerd transportvermogen aan te passen. Het gecontracteerd transportvermogen kan maximaal één maal per jaar naar beneden of boven worden aangepast van deze afnemers.

Hoogte verbruik van belang

De aansluitwaarde van uw meters voor energie en gas is dus van belang voor het bepalen van het gecontracteerd transportvermogen. Een particuliere afnemer betaalt het capaciteitstarief via de energierekening. Een zakelijke afnemer betaalt meer voor zijn vermogen meestal omdat zij het energienet daarmee bezwaren. Heeft u als zakelijke afnemer meer dan het vastgestelde gecontracteerde vermogen verbruikt? Dan zal de netbeheerder dit met terugwerkende kracht aanpassen. Ook mag u dan het gecontracteerde transportvermogen het 1e jaar niet verlagen.