Energie Voorzieningen

Met energie voorzieningen wordt ook wel de energiesoort bedoeld. Deze kunnen schoon zijn of vervuilend. U kunt een onderscheid maken in normale energie voorzieningen en duurzame energie voorzieningen. Wat is nu precies het verschil bij deze twee energie voorzieningen?

  • Duurzame energie voorzieningen zijn energie voorzieningen die niet of minder schadelijk zijn voor het milieu: hier vallen onder andere de windmolen en de zonnepanelen onder. Deze energie voorzieningen produceren veel minder tot geen CO2, wat veel beter is voor het milieu!
  • De normale energie voorzieningen, die het grootste gedeelte van de bevolking gebruikt heeft veel CO2 uitstoot wat zeer slecht is voor het broeikas effect.

Gebruik duurzame energie voorzieningen

Het is dus aan te raden om duurzame energie voorzieningen te gebruiken. Hierboven beschrijven wij het gebruik van windenergie en zonne-energie. Windenergie wordt op een grotere schaal aangeboden omdat daar ook meer van beschikbaar is. Maar niet alleen die twee duurzame voorzieningen zijn er, zo is er ook nog biomassa energie en waterkracht energie. Biomassa energie wordt ook steeds vaker aangeboden door duurzame aanbieders. Boerenbedrijven die biomassa opwekken stellen dit weer beschikbaar aan de consument. Kringloop energie van de HVC groep biedt ook biomassa energie aan, zij wekken dit op met hun afvalverwerkingsbedrijf.

Kies altijd voor duurzame energie

Er wordt jammer genoeg nog niet voldoende duurzame energie opgewekt waar we allemaal gebruik van kunnen maken. Daarom is er ook nog steeds energie afkomstig van fossiele brandstoffen. Dit is nodig als er niet voldoende duurzame energie beschikbaar is. Maar daar hebben de energiebedrijven ook een oplossing voor gevonden: zij kopen duurzame energie in van buitenlandse energiebedrijven. Deze duurzame energie is dan in een ander land opgewekt. Wij moeten eigenlijk zelfvoorzienend worden qua duurzame energievoorziening. Dat betekent dat wij zelf zoveel duurzame energie opwekken dat we geen buitenlandse energie of grijze energie meer nodig hebben.

Vergelijk groene energie aanbieders

Uiteindelijk zal dat ook werkelijkheid worden maar dit proces gaat nog tientallen jaren in beslag nemen. Tot die tijd doen we het beste eraan om zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken. En als dat kan het liefst opgewekt in Nederland. U kunt tijdens het vergelijken rekening houden met duurzame energie, dus u filter op duurzame energie opgewekt in Nederland. Op die manier draagt u echt persoonlijk uw steentje bij aan onze duurzame energievoorziening. U stoot minder CO2 de lucht in en ontziet het milieu.

Groene energie is niet duurder

Overstappen naar een duurzame energie aanbieder is makkelijker dan zelf aan de slag gaan met zonnepanelen. De aanschaf voor zonnepanelen is prijzig en niet voor iedereen weggelegd. Toch zijn er de afgelopen jaren steeds meer zonnepanelen eigenaren bijgekomen. Zij kunnen in hun duurzame energiebehoefte voorzien en leveren zelfs ook zonne-energie terug aan het elektriciteitsnetwerk. Doordat er meer duurzame energie aanbieders bij zijn gekomen zijn de prijzen voor groene energie ook goedkoper geworden. Vergelijk dus groene energie en betaal hetzelfde bedrag als voor grijze energie.

De aanbieders hiervan kunt u vinden op Energieprijzen-vergelijken.nl. Als u dan wilt kunt u meteen overstappen en bijdragen aan een beter milieu.