Elektriciteitswet 1998

De elektriciteitswet is een wet van 2 juli 1998 die regels en voorwaarden stelt voor onze Energiemarkt. De elektriciteitswet is opgesteld door de Europese Unie en bevat richtlijnen die beschrijven aan welke eisen de nationale wetgeving van de verschillende EU lidstaten moet voldoen om de markten voor elektriciteit en aardgas vrij te maken. Nederland heeft vervolgens de Europese Richtlijnen verwerkt in de Elektriciteitswet 1998. Alle energieleveranciers recent of bestaand moeten zich hieraan houden.

Elektriciteitswet 1998 voor liberalisering en bescherming

De wet zorgt ervoor dat wij als afnemers worden beschermd door calamiteiten op de energiemarkt. En dat kunnen er verscheidene zijn. Mocht een afnemer benadeeld worden dan kunnen zij een beroep doen op deze wet. Ook zorgt de wet ervoor dat wij als consument vrij zijn in de keuze voor een bepaalde energieleverancier met zijn product. Het bevorderd de onderlinge concurrentie tussen energieleveranciers die daarop gestimuleerd worden verschillende prijzen aan te bieden. Dit zorgt voor prijsverschillen waar de consument van kan en mag profiteren. De energiemarkt is dus niet voor niets geliberaliseerd. Enerzijds mogen energieleveranciers aan elke inwoner van Nederland hun producten aanbieden, en anderzijds mogen consumenten kiezen om wel of niet over te stappen.

Concurrerende energieprijzen waar de consument van profiteert

Ook de draagt de wet sindsdien bij aan de verbetering van de klantenservice en zijn de prijzen voor de energiekosten gedaald. Beide partijen gedijen hier dus bij. Wanneer er een onbalans zou ontstaan dan kan de Autoriteit Consument en Markt optreden namens de consument. Dit voorkomt monopolie posities op de energiemarkt, geen enkele energieleverancier heeft dus het recht een consument te benadelen. Doen zij dit wel? Dan kunnen zij een forse boete tegemoet zien. De voorwaarden voor aardgas zijn weer verwerkt in de Gaswet.