Elektriciteitsvoorziening

Onze elektriciteitsvoorziening is een ingenieus systeem. Alle aansluitingen zijn verbonden met het elektriciteitsnetwerk. De productie van elektriciteit is gestegen sinds het openbreken van de energiemarkt. Zonder deze voorziening zouden we zonder stroom zitten. We kunnen er dus niet zonder. Aan het begin van de 20e eeuw was er nog niet eens een elektriciteitsnetwerk. Laat staan dat de huizen allemaal stopcontacten hadden. 

Nederlandse elektriciteitsvoorziening de meest betrouwbare

Dankzij de betrouwbare elektriciteitsvoorziening zitten we bijna nooit zonder stroom. Alles is onderling perfect op elkaar aangesloten. Als we willen wisselen van energieleverancier, dan is er alleen een administratief proces nodig. Er is een centraal systeem waarin alle gegevens zijn opgenomen. Het CAR houdt alle fysieke gegevens bij over onze aansluiting. Vaak zijn consumenten bang om zonder stroom te zitten als ze wisselen naar een andere energieleverancier. Maar bij een verhuizing/wissel wordt er administratief iets aangepast. De elektriciteit en gaslevering gaat dus gewoon door.

Opkomst duurzame energie verandert de voorzieningen

Energiecentrales zijn aangesloten op het netwerk net als windmolens en zonnepanelen. Zij leveren immers stroom aan ons elektriciteitsnetwerk. Onze netbeheerders zien er op toe dat alles volgens planning verloopt. Als zich een storing voordoet springen zij bijtijds in. Daarvoor zijn ook noodoplossingen voorbereid. Ons elektriciteitsnetwerk gaat veranderen in de toekomst. Omdat er steeds meer duurzame energie zal worden opgewekt. We hebben dan nog steeds te maken met vraag en aanbod maar op een andere manier. Er wordt dan bijvoorbeeld rekening gehouden met de windopbrengst van de dag, of het aantal zonne-uren.

In de toekomst hoger verbruik elektriciteit en dan duurzaam

Ook zullen er meer elektrische auto’s bijkomen waardoor er een verandering plaats gaat vinden. En veelal zal elektriciteit op een slimmere manier ingezet worden. Denk aan huizen aangesloten op domotica-systemen. Aardgas zal op den duur verdwijnen en plaatsmaken voor koken op stroom. In de toekomst zullen huizen dan ook dermate geautomatiseerd zijn om energie te bezuinigen. Als we koken op duurzame energie is dat natuurlijk een pluspunt.

Volledig energieneutraal in 2050?

We zien straks dus een verschuiving van traditioneel naar een duurzame elektriciteitsvoorziening. Nu maken we nog gebruik van fossiele brandstoffen. Er zit dus nog grijze energie in de mix. Omdat het aandeel in duurzame energie lang niet voldoende is om ons allen te voorzien. Over tien jaar ongeveer zal dat er heel anders uit komen te zien. De verwachting is dan ook dat onze energiekosten dan betaalbaarder zijn. Nu worden we geconfronteerd met stijgende kosten. Dit komt omdat wij ook moeten bijdragen aan een verduurzaamd klimaat. Uiteindelijk zal Nederland in de verre toekomst helemaal energieneutraal zijn.

Voor mens, dier en klimaat alleen maar beter. We kunnen nu al zoveel doen om de schade te beperken. En dat is kiezen voor energie dat groen is. U betaalt net zoveel voor groene energie als grijze energie als u maar goed zoekt. Probeer elk jaar als u wilt wisselen van energieleverancier om een duurzaam product te kiezen.