DTe (Dienst Toezicht Energie)

De Dienst uitvoering en Toezicht Energie (DTe) was de toezichthouder op energiemarkt. Sinds 1 juni 2008 is de naam gewijzigd in de Energiekamer. De Energiekamer ziet toe op de naleving van de Gas- en de Elektriciteitswet. Zo kunnen ze bijvoorbeeld boetes opleggen aan energieleveranciers als deze hun verplichtingen niet nakomen.

Om de liberale energiemarkt in stand te houden is er dus toezicht nodig. De regels en voorwaarden zijn daarop vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Onder dit toezicht wordt ook verstaan dat marktpartijen toe kunnen treden. Mits zij zich aan de voorwaarden houden. Daartoe kunnen ze een leveringsvergunning afgeven. Mocht er ergens machtsmisbruik optreden dan kan de energiekamer ingrijpen.

Wanneer netbeheerders jaarlijks hun tarieven vaststellen zal de energiekamer toezien of deze hoogte toegestaan is.