Broeikaseffect

Het broeikas effect zorgt ervoor dat warmte wordt vastgehouden in onze atmosfeer. Zonder het broeikaseffect zou de temperatuur op aarde gemiddeld -18°C terwijl de temperatuur nu gemiddeld 15°C is. Het broeikaseffect is onderzocht door onderzoekers. Zij zijn van mening dat het versterkte broeikaseffect komt door het gebruik van fossiele brandstoffen om energie op te wekken. De laatste 100 jaar werden er veel meer fossiele brandstoffen gebruikt dan de jaren daarvoor.

Natuurlijk broeikaseffect verstoord door de mens

Het broeikaseffect bestaat uit kooldioxide en de waterdamp de afkortingen hiervoor zijn CO2 en H20. Nodig zijn ze wel ze hebben een belangrijke functie: ze beschermen ons tegen de kou en teveel hitte. Van alle planeten is de aarde het meest geschikt om op te wonen. Het broeikaseffect wordt helaas steeds dikker omdat wij veel broeikasgassen de atmosfeer insturen. Het natuurlijke broeikaseffect wordt hierdoor verstoord. Onze aarde wordt steeds warmer en we krijgen steeds meer te maken met allerlei tropische stormen. Bomen houden koolstofdioxide vast en planten ook. Maar er worden ook steeds meer bomen gekapt om bijvoorbeeld luxe resorts te bouwen. Hoe meer bomen er gekapt worden des te meer CO2 gaat er de atmosfeer in.

Reduceer de CO2 uitstoot

We moeten dus beter met onze aarde omgaan willen wij hier nog lang wonen. Dit doen we door zo min mogelijk fossiele brandstoffen te verbruiken. Het gebruik van duurzame energie tast ons broeikaseffect veel minder aan. Zonne-energie veroorzaakt geen dikkere laag in het broeikaseffect, net zo min als windenergie. Daarom zijn er de afgelopen tien jaar ook veel meer windmolens en zonnepanelen geplaatst. Opdat wij daar gebruik van kunnen maken. Energieleveranciers stellen u in de gelegenheid om te kiezen voor een duurzaam product. Kies in dat geval voor alleen duurzame energieleveranciers. Op die manier hoeft u geen gebruik te maken van vervuilende energie.

Broeikaseffect
Beoordeel deze pagina