Biomassa

Met biomassa bedoelen wij organisch materiaal waarmee we energie kunnen opwekken. Dit kunnen allerlei materialen zijn. Hout en groente en fruit afval zijn daar geschikte voorbeelden van. Ook mest kan dienen als biomassa. Biomassa energie valt onder de noemer duurzame energie. Als er hout zou worden gebruikt voor deze vorm van opwekking, dan mogen er geen bomen worden neer gehakt hiervoor.

Biomassa is afkomstig uit een duurzame bron

Echte biomassa zorgt er dus voor dat de CO2 uitstoot verminderd wordt. En het is een beter alternatief dan fossiele energie. Kijken we naar aardgas en kolen dan weten we dat deze brandstoffen opraken. Bij duurzame energie is dit niet het geval. Deze zijn oneindig te gebruiken. Net zoals zonne-energie dit kan nooit opraken, omdat de zon elke dag weer opkomt. Omdat er biologische materialen worden gebruikt wordt er ook wel gesproken van bio-energie.

Vraagtekens bij vergisting of verbranding

Het organische materiaal wordt dus verbrand en bij deze vergisting en/of verbranding komt energie vrij. Zo kan bio materiaal ook vergast worden en verkrijgen we brandstoffen voor auto’s.  Maar er word ook biodiesel gemaakt van koolzaad en mais. Omdat de productie ervan zo intensief is wordt het niet echt gezien als duurzaam. Het beloofde CO2 voordeel zien we namelijk niet terug.

Biomassa bijstook vervangt kolen

Hout kan worden bijgestookt waardoor het gebruik van kolen verminderd wordt. Toch worden er ontzettend veel vraagtekens geplaatst bij de massa uit bio-energie. Er wordt namelijk ook gekeken naar wat het met de bodem doet. Als deze uitgeput wordt dan is dit slecht voor het milieu. Dus niet alle vormen van bio-energie zijn per definitie echt duurzaam.