Biogas

Biogas is een mengsel van methaan en kooldioxide. Biogas is te gebruiken als brandstof voor verschillende doeleinden. Het wordt geproduceerd uit biomassa en is een vorm van duurzame energie waardoor biogas als “groen gas” kan worden gezien. Middels een zogenaamde groen-certificaat is het groene gas echt duurzaam. Biogas is op dit moment de meest schone en meest duurzame brandstof waar auto’s op kunnen rijden.

Groen gas zelfde kwaliteiten als aardgas

Het voordeel van groen gas is ook nog dat het kan worden toegevoegd aan het gasnet. De eigenschappen zijn hetzelfde als die van aardgas. Daartoe hoeft er niets aangepast te worden. Buitenlands gas moet vaak wel worden aangepast. Omdat dit gas niet dezelfde kwaliteiten heeft als ons gas.

Steeds meer tankstations die groen gas leveren

Nederland is al een gasland, maar zij streven ernaar om op het gebied van groen gas beter te worden. Ons Nederlandse gasnet is namelijk verbonden met de overige Europese landen. Zo zijn er al 150 tankstations in Nederland waar groen gas beschikbaar is.

Zo rijden bussen al op groen gas het is beter voor het milieu. Maar ook NS en Prorail zijn overgestapt op het groene gas. Zij verbruiken 10% van de huidige capaciteit in Nederland. Het wegverkeer vaart er dus wel bij. Het mooiste zou zijn als er meerdere voertuigen op duurzaam gas gaan rijden.