Bio-energie

Bio energie is een energie soort die uit de verwerking van biomassa en afval wordt opgewekt. Biomassa en afval kunnen op veel verschillende manieren worden omgezet. Om biomassa om te zetten in bio-energie wordt een warmtekrachtkoppeling gebruikt. Bio energie hoeft niet altijd duurzame energie te zijn zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht energie. Bio-energie is duurzaam als de voorraad van biomassa niet afneemt. Neemt de voorraad van Biomassa wel af, dan is bio-energie dus niet duurzaam.

bio-energie groen

Het past dus eigenlijk onder groene energie mits het juist opgewekt is. We zien meestal windenergie in de aanbiedingen. Maar Vandebron biedt deze mogelijkheid wel. Ook Greenchoice is een goede keuze. Er kan gekozen worden voor een bron die bio-energie produceert. De glastuinbouw produceert vooral bio-energie. Zij vergisten hun producten waaruit energie ontstaat.

Biologische producten die vergist worden zijn eigenlijk de meest schone vorm. Als er hout wordt verbrand maar daarvoor is houtkap nodig? Dan wordt dit niet meer gezien als groen. Ontbossing is niet goed voor de flora en fauna. En daarover bestaat nogal kritiek. Wordt ons huishoudelijke afval vergist? Dan kan het vrijgekomen methaan omgezet worden. Daaruit kan dus groene energie komen, maar ook duurzame warmte.

Een voorbeeld hiervan is kringloop energie. Zij zijn onderdeel van de HVC groep. Het verzamelde afval uit de omliggende steden wordt verwerkt tot recyclebare energie. Ook leveren zij duurzame warmte aan huishoudens.

Start uw zoektocht naar schone energie

Alle energie dat uit schone bronnen gemaakt wordt is een goede keuze. Daarom bieden wij groene energie aanbiedingen. Daarbij staat ook omschreven welke soort energie dit is. Veelal is dat windstroom. Wilt u graag kiezen voor een schoon product? Start dan direct met het vergelijken van de energieprijzen.