Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden: Duidelijke afspraken. Iedereen die energie koopt bij een energieleverancier heeft te maken met de algemene leveringsvoorwaarden. In de algemene leveringsvoorwaarden staat omschreven waaraan energieleveranciers zich moeten houden bij de levering van energie aan bedrijven en consumenten. De voorwaarden worden u overhandigd door de energieleverancier na overstap. Heeft u deze niet ontvangen geef dit dan aan bij uw energieleverancier. Zij zijn verplicht dit te vermelden in een modelcontract die aan u word aangeboden.

Algemene leveringsvoorwaarden ontvangen?

De ACM heeft de voorwaarden in de tussentijd weer aangepast. En de veranderingen gelden voor afnemers die in het bezit zijn van een variabel contract. Heeft u gekozen voor een contract waarvan de loopduur onbepaalde tijd is? Dan ook moet het verplicht modelcontract aan u overhandigd worden. Zij kunnen dit schriftelijk doen of per email. Bewaar deze gegevens dan ook goed. Zo kunt u ze later nog raadplegen. Het kan namelijk voorkomen dat u in een geschil terecht komt met uw energieleverancier. U kunt dan de voorwaarden nalezen en de energieleverancier houden aan de contractvoorwaarden.

Algemene leveringsvoorwaarden kleinverbruikers

De algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van het energiecontract. In de algemene leveringsvoorwaarden worden de afspraken tussen u en uw energieleverancier vastgelegd. Onder andere de duur van de overeenkomst. De betalingsvoorwaarden en de maximale en/of minimale afname van stroom en gas. De algemene leveringsvoorwaarden zijn ervoor om duidelijkheid te verschaffen. U weet als consument dan waar u aan toe bent.

Gedragscode energie voor consument en energieleverancier

Zo is er ook de Gedragscode energieleveranciers opgesteld waaraan de energieleverancier is gehouden. Zij kunnen dus niet lukraak aan werving doen. En zomaar een energiecontract voortzetten mag ook niet. Deze Gedragscode is opgesteld door de ACM. De Energiekamer laat zien welke energieleveranciers de Gedragscode hanteren. Er zijn verschillende gedragscodes waaraan de energieleverancier en de netbeheerder zich aan dienen te houden. Dit is van belang voor het consumentenvertrouwen. Netbeheer Nederland en NEDU mogen naast de ACM wijzigingen aanbrengen in de codes energie.