ACM Autoriteit Consument en Markt

ACM Autoriteit Consument en Markt voert het consumentenrecht uit wanneer nodig. Zij mogen dit als toezichthouder doen. Als consumenten benadeeld worden teeden ze op. De organisatie heeft 500 professionals in dienst. Zij zorgen ervoor dat problemen tijdig opgepakt worden. En lossen deze naar goed geweten op. Ze hebben een goede kennis van de bestaande wetten. Ook technische kennis is van belang. 

Toezichthouder voor de consumentenmarkt

Als toezichthouder is de ACM belast met de toezichttaken in geval van mededinging, markttoezicht die sector specifiek is en de consumentenbescherming. Een voorbeeld van de taken van de toezichthouder zijn het hanteren van de regels naar energiebedrijven toe. Wanneer zij klachten ontvangen over een energieleverancier dan kunnen zij zonodig optreden. Ook netbeheerders hebben te maken met de toezichthouder. Zij kunnen bijvoorbeeld ook de hoogte van de inkomsten van een netbeheerder vastleggen. Dit doen zij om energiemarkt gezond en betrouwbaar te houden.

ACM stelt prijzen blok en stadsverwarming vast elk jaar

De Warmtewet is ook een onderdeel waarmee de ACM zich bezighoudt. Zij zorgen dat warmteleveranciers niet meer vragen dan dat het geval is wanneer men gas zou verbruiken. De maximale tarieven voor warmte wordt dan ook door de Autoriteit elk jaar vastgelegd. Om onze energiemarkt concurrerend te houden roepen ze de Nederlandse consument op regelmatig de energiekosten te vergelijken.

Boetes opgelegd door de Autoriteit

Boetes worden ook regelmatig opgelegd door de Autoriteit. Zo kregen een aantal energiebedrijven een boete opgelegd omdat de ACM vond dat zij hun klanten hadden misleid. En niet alleen de energiemarkt krijgt te maken met de Autoriteit, ook de telecom markt en alle bedrijven die onder de consumentenmarkt vallen.